สมัครสมาชิกฟรี


เข้าสู่ระบบ


พระพุทธศาสนากับสังคมไทย_[สมเด็จพระญาณสังวร].pdf

พระพุทธศาสนากับสังคมไทย

พระพุทธศาสนาได้รับการบรรจุให้เป็นวิชาสำหรับศึกษา ในสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาของไทย เมื่อไม่นานมานี้ และต่อมาจึงได้รับการพัฒนาขึ้นเป็นสาขาวิชาหนึ่งในหลักสูตรการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาของไทย กระทั่งได้รับความสนใจและให้ความสำคัญแก่การศึกษาเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาในมิติต่างๆ จนกลายเป็นหลักสูตรการศึกษา ตั้งแต่ระดับปริญญาตรีจนถึงปริญญาเอกในเวลาต่อมา

      เจ้าพระคุณสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก แต่ครั้งยังดำรงสมณศักดิ์ที่ พระสาสนโสภณ น่าจะเป็นพระสงฆ์รูปแรกๆ ที่ได้รับอาราธนาให้เป็นอาจารย์สอนวิชาทางพระพุทธศาสนาในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ คือมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๕ ในวิชาอารยธรรมไทย ร่วมกับหม่อมราชวงศ์ คึกฤทธิ์ ปราโมช เนื้อหาของวิชาที่เจ้าพระคุณสมเด็จฯ ทรงบรรยาย หรือสอนแก่นักศึกษาในครั้งนั้น ก็คือเรื่อง “พระพุทธศาสนากับสังคมไทย” ที่จัดพิมพ์ขึ้นในครั้งนี้ ฉะนั้น พระนิพนธ์เรื่องนี้ จึงแสดงให้เห็นถึงพระทัศนะและพระมติของเจ้าพระคุณสมเด็จฯ ที่ทรงมีต่อพระพุทธศาสนา และต่อสังคมไทย อย่างน่าสนใจศึกษายิ่ง

โหลดฟรี100%
หมวดหมู่ศาสนา
ขนาด12.17 MB (12,762,115 bytes)
อัพโหลดเมื่อ2016-01-11 20:17:23 (4 ปี)
ปล่อยล่าสุด2020-06-23 21:41:02 (1 สัปดาห์)
โหลดเสร็จ105 ครั้ง
แบ่งปันโดยprofess79
จำนวนไฟล์
[ดูรายการเต็ม]
โหลด/ปล่อย
[ดูรายการเต็ม]
0 ปล่อย, 0 โหลด = 0 เพียร์