สมัครสมาชิกฟรี


เข้าสู่ระบบ


ใส่คำที่ต้องการค้นหา
หมวดชื่อไฟล์ขนาดอายุไฟล์เสร็จปล่อยโหลดแบ่งปันโดย
หนังสือพุทธมนต์(แปล).pdf
2023-02-07 05:32:02
9.79 MB2 วัน11,201122profess79
พระพุทธเจ้า ค้นพบอะไรถึง ตรัสรู้ และนี่คือ สิ่งที่พระองค์ค้นพบ หัวใจของพุทธศาสนา
2023-02-01 20:53:01
4.91 GB1 สัปดาห์15241121watcharachaiw
ธรรมะ-หลวงปู่ฤาษีลิงดำ พระวินัยย่อและธรรมปฏิบัติ
2023-02-01 19:04:02
614.05 MB1 สัปดาห์4316305jahkung
เสียงบันทึกการบรรยายธรรมะ เรื่องสัจจะแห่งชีวิต
2023-01-28 23:09:01
329.88 MB1 สัปดาห์1133501Seedy
พระคาถามหาจักรพรรดิ หนังสือใครจะใหญ่เกินกรรม บทอธิฐาน(jpg) มีไฟล์ MP3+MP4 เสียงสวดมนต์ของหลวงปู่ดู่ หลวงตาม้า
2023-01-26 12:55:01
599.91 MB2 สัปดาห์1031,83551lotusbudth
ธรรมะหลวงพ่อพุทธ
2023-01-17 11:49:01
278.53 MB3 สัปดาห์398061paulpimol@hotmail.com
รวมพระคาถาอาคม
2023-01-12 04:37:02
1.01 MB1 เดือน415,670111Seedy
พระคาถาชินบัญชร สวดภาวนา ๗ จบ ทำนอง ไพเราะมาก ฟังเสริมศิริมงคลรับปีใหม่ รวยๆเฮงๆ
2023-01-11 06:38:02
25.66 MB1 เดือน1589111pong555
(รวบรวมมาให้) 3.พระพุทธเจ้าไม่ได้สอนอะไรเรามากไปกว่าการดับ "ทุกข์" เลย ท่านอยากให้เราได้ นิพพานัง ปะระมัง สุขขัง??? นิพพาน คือ สุขอย่างยิ่ง!!!
2023-01-10 20:32:02
1.88 GB1 เดือน53525100watcharachaiw
(รวบรวมมาให้) 2.พระพุทธเจ้าไม่ได้สอนอะไรเรามากไปกว่าการดับ "ทุกข์" เลย ท่านอยากให้เราได้ นิพพานัง ปะระมัง สุขขัง??? นิพพาน คือ สุขอย่างยิ่ง!!!
2023-01-10 20:27:02
1.49 GB1 เดือน5346070watcharachaiw
(รวบรวมมาให้) 1.พระพุทธเจ้าไม่ได้สอนอะไรเรามากไปกว่าการดับ "ทุกข์" เลย ท่านอยากให้เราได้ นิพพานัง ปะระมัง สุขขัง??? นิพพาน คือ สุขอย่างยิ่ง!!!
2023-01-10 20:21:01
2.33 GB1 เดือน37550110watcharachaiw
คู่มือมนุษย์
2023-01-08 14:54:02
60.02 MB1 เดือน11754160pjam
เสียงอ่านหนังสือ 80 พระอรหันต์ อ่านโดยอาจารย์เพ็ญศรี อินทรทัต[MP3]
2023-01-06 00:59:01
2.93 GB1 เดือน1233,11850naianucha@gmail.com
บทสวดทำวัตรเช้า แปล [mp4]
2022-12-31 17:42:02
604.40 MB1 เดือน372931Cadel
โหราวิทยาเล่ม1 ผูกดวงชาตา [พ.ศ.2495]
2022-12-28 01:26:01
6.00 MB1 เดือน152780fanstar
หิโตปเทศวัตถุปกรณัม-ธรรมะดีๆ
2022-12-28 01:20:02
2.09 MB1 เดือน116720fanstar
หัวใจสมถกรรมฐาน-ธรรมะดีๆ
2022-12-28 01:14:02
724.69 KB1 เดือน120941fanstar
สติปัฏฐาน๔-ธรรมะดีๆ
2022-12-28 01:03:02
8.95 KB1 เดือน11,03951fanstar
วิธีแก้กรรม
2022-12-28 00:03:02
2.08 MB1 เดือน11,39160profess79
MP4 เทคนิควิธีการฝึก"หัดไม่ให้โกรธง่าย" ฟังแล้วได้แง่คิดดีมาก(^ ^*)
2022-12-27 17:17:02
86.58 MB1 เดือน198230Seedy
"รู้ทันชาติ...ฉลาดทันกรรม" โดย ดังตฤณ [MP3]
2022-12-27 17:07:01
651.23 MB1 เดือน27427706Seedy
ธรรมะโดย อาจารย์ประเสริฐ อุทัยเฉลิม ผู้ที่นำคำสั่งสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ให้เข้าใจได้อย่างง่ายในสไตล์ของท่าน
2022-12-26 20:48:02
1.57 GB1 เดือน1323341watcharachaiw
หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช แสดงธรรม ณ สวนสันติธรรม แผ่นที่ 87
2022-12-26 04:15:02
666.75 MB1 เดือน289530pingbull99
วาสนาสร้างเองได้ โดย พระพรหมคุณาภรณ์ (ป. อ. ปยุตฺโต)
2022-12-16 12:38:02
456.82 KB1 เดือน130320Jeffy_NKY
ความจริงแห่งชีวิต[พระพรหมคุณาภรณ์ (ป. อ. ปยุตฺโต)]
2022-12-16 07:59:02
493.92 KB1 เดือน150650nithiporn
หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช แสดงธรรม ณ สวนสันติธรรม แผ่นที่ 63
2022-12-15 07:18:01
342.70 MB2 เดือน2526210pingbull99
โลกหลังความตายแบบมีเหตุผล จากผู้เชี่ยวชาญพระไตรปิฎก โดย อ.พร รัตนสุวรรณ
2022-12-09 08:01:01
614.40 MB2 เดือน6040080gaiwandhanat
หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช แสดงธรรม ณ สวนสันติธรรม แผ่นที่ 95
2022-12-06 23:19:02
656.76 MB2 เดือน222910pingbull99
หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช แสดงธรรม ณ สวนสันติธรรม แผ่นที่ 94
2022-12-06 22:32:01
651.98 MB2 เดือน252610pingbull99
เสียงธรรมะบรรยาย เรื่อง กว่าจะเป็นพระพุทธเจ้า
2022-11-24 02:22:02
215.17 MB2 เดือน1877670Seedy
เพลงพระพุทธประวัติ - เพลิน พรหมแดน
2022-11-21 22:09:02
628.17 MB2 เดือน8630910tangocom09
นักโทษประหาร โดย แสง จันทร์งาม
2022-11-21 21:34:02
54.30 MB2 เดือน216910tangocom09
กามนิต วาสิฏฐี
2022-11-21 21:07:02
70.84 MB2 เดือน634930tangocom09
ธรรมะคีตะ เรื่อง พุทธโอวาท 3 เดือน ก่อนปรินิพพาน
2022-11-21 20:48:01
119.58 MB2 เดือน625710tangocom09
กายทิพย์ และ สามภูมิ
2022-11-21 13:19:01
2.52 MB2 เดือน21,27551manonsang
(คู่มือกรรมฐานและการทำสมาธิเบื้องต้น)และหลักปฏิบัติสมาธิกรรมฐาน[สมเด็จพระญาณสังวร]
2022-11-21 13:01:01
6.99 MB2 เดือน21,54171Seedy
ตามรอยธรรม ย้ำรอยครู หลวงปู่ดู่ พรหมปัญโญ
2022-11-21 12:47:01
12.00 KB2 เดือน1001bellowow85
บทสวดมนต์ธิเบต ชุดที่ 1-7
2022-11-20 18:20:01
525.80 MB2 เดือน3317831tangocom09
เสียงอ่านพระไตรปิฎก
2022-11-20 18:15:01
11.58 GB2 เดือน1,25925661tangocom09
เสียงฝึกสมาธิแสงสว่าง โดย ดร.อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา และ สมาธิดอกไม้ ฝึกแผ่เมตตา เสียงนำโดย โจโฉ (mp3-mp4)
2022-11-12 02:12:02
103.09 MB3 เดือน42,22530lotusbudth
MP3 เสียงสวดพระธัมมจักกัปปวัตนสูตร บาลี ไทย TT
2022-11-05 17:38:02
42.06 MB3 เดือน635540webpage2555
โอวาทปาติโมกข์ [อ.สุภีร์ ทุมทอง]
2022-11-04 07:06:02
1.96 MB3 เดือน144910profess79
25590711 นี่หรือนิพพาน ครั้งที่ 10 สุญญตาธรรม tt
2022-11-01 17:32:02
103.98 MB3 เดือน25110webpage2555
หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน
2022-10-28 13:36:02
3.62 GB3 เดือน300402todsapon2537
หลวงตามหาบัว
2022-10-28 11:08:01
3.76 GB3 เดือน3007210todsapon2537
เหตุปัจจโย ธรรมนองหลวง MP3
2022-10-27 15:30:02
19.61 MB3 เดือน19520todsapon2537
ทำวัตรเย็น MP3
2022-10-27 15:18:02
30.30 MB3 เดือน136411todsapon2537
ทำวัตรเช้า MP3
2022-10-27 15:12:02
45.81 MB3 เดือน141810todsapon2537
การทำสมาธิ 5 เรื่อง พระธรรมเทศนาโดย หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินธโร
2022-10-27 15:07:02
157.09 MB3 เดือน131250todsapon2537
คาถาเงินล้าน (9จบ) สำหรับเรียกลูกค้า ขายอะไรก็ร่ำรวย สวดก่อนทำการงาน ปัดเป่าอุปสรรคทั้งปวง
2022-10-27 13:27:01
13.32 MB3 เดือน130841todsapon2537