สมัครสมาชิกฟรี


เข้าสู่ระบบ


ใส่คำที่ต้องการค้นหา
หมวดชื่อไฟล์ขนาดอายุไฟล์เสร็จปล่อยโหลดแบ่งปันโดย
โพธิปักขิยธรรม ๑ : สติปัฏฐาน ๔
2021-02-02 04:22:02
6.70 MB2 เดือน139810profess79
เครื่องมือพัฒนาจิต
2021-02-02 03:40:02
1.66 MB2 เดือน145930profess79
โพธิปักขิยธรรม ๒ : สัมมัปปธาน ๔ อิทธิบาท ๔
2021-02-02 02:21:02
19.65 MB2 เดือน135210profess79
รู้จักเทวดา
2021-02-02 01:37:03
23.41 MB2 เดือน174310profess79
คุณพระรัตนตรัย
2021-02-01 11:00:03
1.63 MB2 เดือน134010profess79
รู้กฎ แจ้งธรรม
2021-02-01 09:13:02
9.70 MB2 เดือน143810profess79
วิปัสสนาเบื้องต้น
2021-01-31 01:02:03
5.23 MB2 เดือน11,14930profess79
เส้นทางสู่ความพ้นทุกข์
2021-01-30 05:30:02
5.23 MB2 เดือน152310profess79
ฝึกดูจิต ; หลวงปู่ชา สุภัทโท
2021-01-27 04:54:02
24.91 MB2 เดือน181020Tl20PiCANA
วิธีการตามรู้ลมหายใจโดยไม่บริกรรม
2021-01-22 13:00:02
10.09 MB3 เดือน11,40621Seedy
หนังสือ การปฎิบัติทางจิต
2021-01-20 04:31:02
2.03 MB3 เดือน154610holyofbella
ธรรมะ - จากอินเดียสู่เอเชีย
2021-01-19 20:30:02
332.34 MB3 เดือน98400jahkung
ทศชาติชาดก
2021-01-17 17:34:59
32.31 MB3 เดือน114120profess79
ธรรมบรรยายหลวงพ่อจรัญ แผ่นที่2 การบริจาคทาน
2021-01-17 03:37:03
277.75 MB3 เดือน1222910tomrichie
รวมคําสอน พระอริยสงฆ์ ธรรมะ พุทธศาสนา (แก้ใหม่อัพไม่ผ่าน)
2021-01-16 15:30:03
85.16 GB3 เดือน1,9957601nakhonitech
หนังสือพุทธมนต์(แปล).pdf
2021-01-15 05:10:03
9.79 MB3 เดือน189240profess79
กรรมบันดาลชีวิตให้เป็นไป.pdf
2021-01-15 04:38:02
18.64 MB3 เดือน136310profess79
คติธรรมจากสามก๊ก.pdf
2021-01-15 04:27:02
60.49 MB3 เดือน176530profess79
กฏแห่งกรรมเล่มที่๗.pdf
2021-01-15 04:17:02
1.93 MB3 เดือน120310profess79
ยอดพระกัณฑ์ไตรปิฎก พระคาถาชินบัญชร พาหุง มหากาฯ
2021-01-15 03:39:02
5.06 MB3 เดือน147020profess79
สามีไม่ดี_แก้ที่ภรรยา_ภรรยาไม่ดี_แก้ที่สามี.pdf
2021-01-14 23:07:03
2.20 MB3 เดือน151420profess79
บทพุทธมนต์แดนพุทธภูมิ-อินเดีย-เนปาล_ฉบับตามรอยบาทพระศาสดา.pdf
2021-01-10 11:07:02
3.75 MB3 เดือน142710profess79
ธรรมะ-หลวงปู่ฤาษีลิงดำ พระวินัยย่อและธรรมปฏิบัติ
2021-01-09 04:15:02
614.05 MB3 เดือน4314700jahkung
พระคาถามหาจักรพรรดิ หนังสือใครจะใหญ่เกินกรรม บทอธิฐาน(jpg) มีไฟล์ MP3+MP4 เสียงสวดมนต์ของหลวงปู่ดู่ หลวงตาม้า
2021-01-02 18:59:03
599.91 MB3 เดือน10339931lotusbudth
อริยสัจในปฏิจจสมุปบาท.pdf
2021-01-02 17:29:02
1.41 MB3 เดือน152300profess79
สูตรเว่ยหล่างและคำสอนฮวงโป
2020-12-31 11:07:02
529.43 MB3 เดือน117900นายอังคาร
จิตตภาวนา โดย พระอาจารย์เปลี่ยน ปัญญาปทีโป
2020-12-30 17:06:03
1.16 MB3 เดือน136410boy23
วิปัสสนาระบบลัดสั้น.pdf
2020-12-30 07:25:02
2.45 MB3 เดือน193920profess79
ธรรมเทศนา หลวงพ่อปราโมทย์ นอกสถานที่ DVD 11
2020-12-28 16:02:59
376.58 MB4 เดือน124400rainam
ธรรมเทศนา หลวงพ่อปราโมทย์ นอกสถานที่ DVD 12
2020-12-28 16:02:54
344.26 MB4 เดือน124000rainam
ธรรมเทศนา หลวงพ่อปราโมทย์ นอกสถานที่ DVD 13
2020-12-28 16:02:48
373.61 MB4 เดือน124100rainam
ธรรมเทศนา หลวงพ่อปราโมทย์ นอกสถานที่ DVD 14
2020-12-28 16:02:42
359.64 MB4 เดือน124200rainam
ธรรมเทศนา หลวงพ่อปราโมทย์ นอกสถานที่ DVD 15
2020-12-28 16:02:32
351.05 MB4 เดือน144600rainam
เทคนิควิธีการ ฝึกพลังลมปราณ เพื่อเพิ่มพลังชีวิต ให้สุขภาพดีไม่มีโรคภัย
2020-12-25 21:20:03
7.93 MB4 เดือน22,30430Seedy
รวมพระคาถาอาคม
2020-12-25 02:04:02
1.01 MB4 เดือน413,38840Seedy
เสียงอ่านหนังสือ 80 พระอรหันต์ อ่านโดยอาจารย์เพ็ญศรี อินทรทัต[MP3]
2020-12-20 05:28:02
2.93 GB4 เดือน1232,53531naianucha@gmail.com
บทสวดทำวัตรเช้า แปล [mp4]
2020-12-17 03:16:02
604.40 MB4 เดือน345814Cadel
เด็กสลัมสู่มหาเศรษฐี ด้วยวิธีแห่งบุญ เผยเคล็ดลับการเป็นมหาเศรษฐีที่ทุกคนไม่ควรพลาด -- (เจ้าของ หจก. เนเจอร์กิฟ)
2020-12-15 06:31:02
4.84 MB4 เดือน12,15010Hipower18nano
พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรมและฉบับประมวลศัพท์
2020-12-15 04:38:03
6.70 MB4 เดือน266400xiaohu007
ประวัติหลวงปู่แหวน (PDF)
2020-12-13 07:22:02
18.82 MB4 เดือน131300plustazzy
หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช แสดงธรรม ณ สวนสันติธรรม แผ่นที่ 87
2020-12-13 00:21:02
666.75 MB4 เดือน284410pingbull99
วิธีแก้กรรม
2020-12-05 06:53:03
2.08 MB4 เดือน130200profess79
ปฏิปัตติปุจฉาวิสัชนา
2020-12-05 00:00:03
915.55 KB4 เดือน120520berzerkger
หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช แสดงธรรม ณ สวนสันติธรรม แผ่นที่ 63
2020-12-01 03:26:02
342.70 MB5 เดือน2520710pingbull99
คู่มือโสดาบัน
2020-11-28 02:35:02
4.57 MB5 เดือน177710pmamapapa
ปฏิบัติภาวนา เพื่ออะไร
2020-11-22 17:20:03
2.12 MB5 เดือน155600brokensword
ความจริงแห่งชีวิต[พระพรหมคุณาภรณ์ (ป. อ. ปยุตฺโต)]
2020-11-22 15:00:03
493.92 KB5 เดือน133100nithiporn
[mp3]จาริกบุญ จารึกธรรม - พระพรหมคุณาภรณ์(ป.อ.ปยุตฺโต)
2020-11-20 13:59:02
159.81 MB5 เดือน106430dezember123
วิธีลด"ความอยากได้อยากมี" ในใจตน กับท่าน ว วชิรเมธี
2020-11-17 14:07:02
124.28 MB5 เดือน138801Seedy
"คู่มือการศึกษาพุทธศาสนา" โดย ท่านพุทธทาสภิกขุ (MP3)
2020-11-15 01:06:02
1,022.64 MB5 เดือน1399920Seedy