สมัครสมาชิกฟรี


เข้าสู่ระบบ


ใส่คำที่ต้องการค้นหา
หมวดชื่อไฟล์ขนาดอายุไฟล์เสร็จปล่อยโหลดแบ่งปันโดย
ธรรมะ และหนังสือ หลวงพ่อจรัญ วัดอัมพวัน สิงห์บุรี
2022-02-13 15:57:02
95.00 MB3 เดือน62526002Seedy
เทศน์หลวงพ่อชา สุภัทโท ชุด8 คาถาเศรษฐี (ภาษากลาง-mp3)
2022-02-12 11:25:02
620.48 MB3 เดือน1657630ทิว
เทศน์หลวงพ่อชา สุภัทโท ชุด9 ใต้ร่มโพธิญาณ (ภาษากลาง-mp3)
2022-02-12 10:22:02
666.46 MB3 เดือน1640420ทิว
เทศน์หลวงพ่อชา สุภัทโท ชุด4 สูตรแก้ทุกข์ (ภาษากลาง-mp3)
2022-02-12 10:10:02
614.30 MB3 เดือน1749520ทิว
หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช แสดงธรรม แผ่นที่ 19
2022-02-09 01:05:02
174.36 MB3 เดือน1814810pingbull99
หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช แสดงธรรม แผ่นที่ 20
2022-02-08 09:41:02
342.02 MB3 เดือน2113910pingbull99
หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช แสดงธรรม แผ่นที่ 21
2022-02-08 09:30:02
329.12 MB3 เดือน1913210pingbull99
เทศน์หลวงพ่อชา สุภัทโท ชุด2 หลุดพ้นด้วยปํญญา (ภาษากลาง-mp3)
2022-02-08 01:14:02
657.48 MB3 เดือน1440430ทิว
วิธีละความง่วง ของพระพุทธเจ้า
2022-02-07 20:53:02
641.83 KB3 เดือน299250Seedy
หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช แสดงธรรม ณ สวนสันติธรรม แผ่นที่ 23
2022-02-06 05:32:01
346.66 MB3 เดือน1914610pingbull99
แนวทางสู่โสดาบัน
2022-02-04 06:45:02
3.97 MB3 เดือน11,137603303
หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช แสดงธรรม ณ สวนสันติธรรม แผ่นที่ 22
2022-02-04 03:21:02
363.90 MB3 เดือน1913911pingbull99
หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช แสดงธรรม ณ สวนสันติธรรม แผ่นที่ 24
2022-02-04 03:10:02
340.22 MB3 เดือน2212510pingbull99
เทคนิคการ"อธิษฐานจิตขอพระพุทธเจ้าและผู้มีบุญมากรวมบุญแบบเต็มกำลัง
2022-02-03 15:41:02
4.86 MB3 เดือน21,39770Seedy
มหาสติปัฏฐานสูตร รจนาโดย พระอาจารย์มหาสีสยาดอ แปลและปรับปรุงโดย พระคันธสาราภิวงค์
2022-02-03 13:50:02
4.87 MB3 เดือน259750pusong05
เสียงระฆังล้างพลังอัปมงคล เคาะ 99 ครั้ง
2022-02-03 11:08:02
188.65 MB3 เดือน141430yongtab@gmail.com
วิปัสสนาภาวนาที่ไม่ถูกเขียนไว้ในพระไตรปิฎก (ของดี)
2022-02-01 10:29:01
7.44 MB3 เดือน21,810130illusbox
หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช แสดงธรรม ณ สวนสันติธรรม แผ่นที่ 28
2022-02-01 00:07:01
348.14 MB3 เดือน2311610pingbull99
หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช แสดงธรรม ณ สวนสันติธรรม แผ่นที่ 25
2022-01-31 22:37:02
316.91 MB3 เดือน2213110pingbull99
หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช แสดงธรรม ณ สวนสันติธรรม แผ่นที่ 26
2022-01-31 22:26:02
345.03 MB3 เดือน2313410pingbull99
หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช แสดงธรรม ณ สวนสันติธรรม แผ่นที่ 27
2022-01-31 22:15:02
353.10 MB3 เดือน2111410pingbull99
MP4 วิธีฝึกดูจิต ให้มีกำลังตามแบบหลวงพ่อชา (เสียงใสฟังสบายแก้วหู)
2022-01-30 21:30:02
24.97 MB3 เดือน23,288110Seedy
หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช แสดงธรรม ณ สวนสันติธรรม แผ่นที่ 32
2022-01-28 04:36:02
340.67 MB3 เดือน2310410pingbull99
หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช แสดงธรรม ณ สวนสันติธรรม แผ่นที่ 33
2022-01-28 04:26:01
682.39 MB3 เดือน2210310pingbull99
หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช แสดงธรรม ณ สวนสันติธรรม แผ่นที่ 59
2022-01-28 04:15:02
338.37 MB3 เดือน2410310pingbull99
หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช แสดงธรรม ณ สวนสันติธรรม แผ่นที่ 36
2022-01-28 04:04:02
342.99 MB3 เดือน229710pingbull99
หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช แสดงธรรม ณ สวนสันติธรรม แผ่นที่ 43
2022-01-28 01:56:02
672.39 MB3 เดือน269510pingbull99
หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช แสดงธรรม ณ สวนสันติธรรม แผ่นที่ 44
2022-01-28 01:45:02
689.54 MB3 เดือน2610610pingbull99
หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช แสดงธรรม ณ สวนสันติธรรม แผ่นที่ 30
2022-01-28 01:33:02
546.61 MB3 เดือน2513310pingbull99
รวมบทสวดมนต์จากที่ต่างๆ 1 - 2
2022-01-26 15:27:02
276.79 MB3 เดือน26128520tuypom
หนังสือธรรมะหลวงพ่อฤาษีลิงดำจากเว็บบอร์ดพลังจิต
2022-01-26 15:04:02
239.01 MB3 เดือน6223978tuypom
ทำสมาธิเพื่อเชื่อมต่อกับนิพพาน หรือ Source
2022-01-26 14:59:02
42.99 MB3 เดือน114850tuypom
PDF พระไตรปิฎกสำหรับประชาชน
2022-01-26 14:17:02
8.10 MB3 เดือน3785110tuypom
หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช แสดงธรรม ณ สวนสันติธรรม แผ่นที่ 31
2022-01-26 05:33:02
353.86 MB3 เดือน2314510pingbull99
มงคลชีวิต ๓๘ โดย พระคันธสาราภิวงศ์
2022-01-25 17:28:02
3.55 MB4 เดือน280040pusong05
อนัตตลักขณสูตร รจนาโดย พระอาจารย์มหาสีสยาดอ แปลโดย พระคันธสาราภิวงค์
2022-01-25 17:11:02
13.21 MB4 เดือน263650pusong05
ธัมมจักกัปปวัตนสูตร รจนาโดย พระอาจารย์มหาสีสยาดอ แปลโดย พระคันธสาราภิวงค์
2022-01-25 17:00:02
8.78 MB4 เดือน265450pusong05
ประกายส่องใจ เล่ม 1-3 โดย พระคันธสาราภิวงค์
2022-01-25 16:49:02
9.45 MB4 เดือน428430pusong05
หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช แสดงธรรม แผ่นที่ 1
2022-01-24 21:42:02
141.68 MB4 เดือน194720pingbull99
หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช แสดงธรรม ณ สวนสันติธรรม แผ่นที่ 91
2022-01-24 20:47:02
681.23 MB4 เดือน285030pingbull99
รวมยอดพระคาถาที่นิยมใช้+หายาก
2022-01-24 18:12:02
1.71 MB4 เดือน12,51540Seedy
หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช แสดงธรรม ณ สวนสันติธรรม แผ่นที่ 53
2022-01-21 21:27:02
324.60 MB4 เดือน2518010pingbull99
รู้จักพระไตรปิฎกให้ชัด ให้ตรง โดย พระพรหมคุณาภรณ์ (ป. อ. ปยุตฺโต)
2022-01-16 15:15:02
1.01 MB4 เดือน22,045100pusong05
ปฏิจจสมุปบาท รจนาโดย พระอาจารย์มหาสีสยาดอ แปลโดย พระคันธสาราภิวงค์
2022-01-15 11:37:02
11.16 MB4 เดือน21,346111pusong05
คู่มือมนุษย์ ฉบับภาษาไทย (Handbook For Mankind) โดยท่านพุทธทาสภิกขุ
2022-01-15 01:59:02
5.07 MB4 เดือน11,35560bigboy
บทสวดมนต์ ชินบัญชร
2022-01-14 03:33:01
3.11 MB4 เดือน178940gugulf
หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช แสดงธรรม ณ สวนสันติธรรม แผ่นที่ 46
2022-01-11 05:52:01
678.49 MB4 เดือน2214210pingbull99
หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช แสดงธรรม ณ สวนสันติธรรม แผ่นที่ 45
2022-01-11 05:41:02
694.41 MB4 เดือน2412710pingbull99
หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช แสดงธรรม ณ สวนสันติธรรม แผ่นที่ 51
2022-01-11 05:30:02
672.28 MB4 เดือน2512810pingbull99
หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช แสดงธรรม ณ สวนสันติธรรม แผ่นที่ 50
2022-01-11 05:09:02
699.14 MB4 เดือน2412510pingbull99