สมัครสมาชิกฟรี


เข้าสู่ระบบ


ใส่คำที่ต้องการค้นหา
หมวดชื่อไฟล์ขนาดอายุไฟล์เสร็จปล่อยโหลดแบ่งปันโดย
[MP3]-เพลงพุทธประวัติ" โดย เพลิน พรหมแดน ตั้งแต่ประสูติจนถึงนิพพาน
2020-11-12 15:41:02
459.66 MB5 เดือน8773510Moomoo_Picjer
9 สิ่งมงคลสำหรับชีวิต
2020-11-09 15:58:02
42.46 KB5 เดือน127720nithiporn
เสียงธรรมะบรรยาย เรื่อง กว่าจะเป็นพระพุทธเจ้า
2020-11-07 11:47:02
215.17 MB5 เดือน1846630Seedy
แสงสว่างของชีวิต [มรดกธรรม (ปัญญานันทภิกขุ)]
2020-11-04 01:09:02
538.73 MB5 เดือน1113910tator1208
หลวงพ่อชา นอกเหตุเหนือผล
2020-10-29 03:26:02
37.99 MB6 เดือน145600doraemee2000
กรรมฐาน ๔๐ .MP3
2020-10-28 02:56:02
221.46 MB6 เดือน1879220Seedy
เสียงฝึกสมาธิแสงสว่าง โดย ดร.อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา และ สมาธิดอกไม้ ฝึกแผ่เมตตา เสียงนำโดย โจโฉ (mp3-mp4)
2020-10-26 21:51:03
103.09 MB6 เดือน496120lotusbudth
บทสวดเณรน้อย บทสวดมนต์จีนเสียงเด็กฟังง่ายเสนาะหู
2020-10-21 11:17:02
153.67 MB6 เดือน621601mrtok
โอวาทปาติโมกข์ [อ.สุภีร์ ทุมทอง]
2020-10-19 01:55:02
1.96 MB6 เดือน129710profess79
ตำราชยันโต
2020-10-05 05:14:02
3.74 MB7 เดือน11,11810profess79
นิพพานมิใช่อัตตา_มิใช่อนัตตา_อาจารย์พระมหาบัว_(หลวงตามหาบัว)_ญาณสมฺปนฺโน.pdf
2020-10-03 20:23:02
176.96 KB7 เดือน130220profess79
วิทยุ LEORY L-218(มูลนิธิพุทธโฆษณ์)+คู่มือ
2020-10-02 12:58:02
12.37 GB7 เดือน2814521Tanakornh1976
คู่มือแสวงบุญในอินเดีย.pdf
2020-10-02 03:50:02
3.93 MB7 เดือน154900profess79
สุดยอดบทสวด 12 ตํานาน “พระปริตร ” รับมหาพร 12 ประการ
2020-10-02 01:16:02
3.59 MB7 เดือน125720mail05
เมตตาพรหมวิหารภาวนา
2020-10-02 00:58:02
349.93 KB7 เดือน128110profess79
แก่นแท้แห่งพระกรรมฐาน (หลวงพ่อจรัญ) ละเอียด ครบถ้วน อธิบายทุกขั้นตอน ปฏิบัติง่าย เข้าใจทันที
2020-09-29 08:05:02
3.30 MB7 เดือน11,74230Chanatip2521
สุดยอดพระปริตร
2020-09-27 21:03:02
3.59 MB7 เดือน141630profess79
ผลกรรมตามสนอง หลวงพ่อจรัญ
2020-09-27 05:09:02
4.73 MB7 เดือน128100Seedy
พุทธวจนจากพระโอษฐ์ เล่ม 1-2
2020-09-27 04:59:02
53.75 MB7 เดือน463111Blue_Surf
Buddha Thus Have I Heard "พุทธศาสดา" สุดยอดภาพยนต์แอนนิเมชั่น พระพุทธประวัติ ครบถ้วนสมบูรณ์ทั้ง ๔๔ ตอน
2020-09-23 18:53:02
4.27 GB7 เดือน238302Seedy
ฆราวาสอย่างเรา ปฏิบัติธรรมเพื่ออะไร.pdf
2020-09-20 03:12:02
5.14 MB7 เดือน135010profess79
คาถาไว้เรียกเงิน สวดภาวนาตามกำลังวัน (เสียงสวด mp3)
2020-09-17 01:01:02
64.39 MB7 เดือน180611N0Name
ไตรภูมิกถา ฉบับถอดความ พ.ศ. ๒๕๕๕
2020-09-16 03:15:02
16.55 MB7 เดือน194810chayutpong2504
หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช แสดงธรรม ณ สวนสันติธรรม แผ่นที่ 86
2020-09-15 19:04:02
668.96 MB7 เดือน465820pingbull99
คาถาโบราณ พระครูสิริจันทนิวิฐ
2020-09-14 05:34:02
4.75 MB7 เดือน11,22920Prin_Khetsagul
สวดมนต์ทำไมต้องรู้ให้ชัด.mp3
2020-09-14 02:47:03
16.47 MB7 เดือน148910mrtok
เสียงอ่าน"กฎแห่งกรรมฯ" ประสบการณ์ปฏิบัติธรรมของหลวงพ่อจรัญ(ของดีเสียงไพเราะฟังสบายหู)
2020-09-10 00:49:02
149.00 MB7 เดือน11,04530Seedy
กราบหมอนก่อนนอน
2020-09-08 23:59:02
725.48 KB7 เดือน338710boy23
ชีวิตยืนยาวอย่างมีคุณค่า
2020-09-08 23:00:02
540.02 KB7 เดือน117110boy23
คนดี ที่โลกต้องการ
2020-09-08 22:44:02
2.50 MB7 เดือน111701boy23
เข้าสู่แดนนิพพาน โดย ท่านอาจารย์พระมหาบัว ญาณสัมปันโน วัดป่าบ้านตาด pdf
2020-09-06 14:16:02
3.45 MB8 เดือน116930watsiri
CD ที่ระลึกงานร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลพระธรรมสิงหบุราจารย์ (หลวงพ่อจรัญ ฐิตธัมโม)
2020-08-31 01:23:02
701.89 MB8 เดือน3367040
รวมเสียงธรรมหลวงพ่อฤาษีลิงดำ
2020-08-30 19:26:02
1.85 GB8 เดือน18234340Zest
เสียงธรรมหลวงปู่ฝั้น อาจาโร
2020-08-30 19:14:02
1.34 GB8 เดือน3840950Zest
สื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ชุดพุทธประวัติ
2020-08-30 19:08:02
704.17 MB8 เดือน29421810Zest
สารคดีหลวงปู่แหวน สุจิณโณ สมัยหลวงปู่ยังมีชีวิตอยู่ เก่าสุดๆหายากมากๆ
2020-08-30 19:02:02
1.22 GB8 เดือน714830Zest
รอยธรรม รวมเสียงธรรมเทศนาของพ่อแม่ ครูบาอาจารย์
2020-08-30 18:56:02
106.13 MB8 เดือน2520520Zest
รวมหนังสือธรรมะหลวงพ่อปราโมทย์
2020-08-30 18:45:02
23.58 MB8 เดือน5326230Zest
รวมหนังสือธรรมะหลวงพ่อจรัญ ฐิตธัมโม
2020-08-30 18:33:02
100.98 MB8 เดือน69420521Zest
รวมหนังสือธรรมะจากกัลยาณธรรม
2020-08-30 18:28:02
131.33 MB8 เดือน22820910Zest
บทเพลงธรรมะ ข้ามไปให้พ้นกรรม
2020-08-30 18:22:02
48.50 MB8 เดือน1410101Zest
พระอานนท์ พุทธอนุชา (เสียงอ่าน)
2020-08-30 18:16:02
94.37 MB8 เดือน109510Zest
ขยายใจให้ใหญ่ขึ้น (พระไพศาล วิสาโล)
2020-08-30 17:18:01
4.87 MB8 เดือน14710country11
กำแพงความคิด (พระอาจารย์ครรชิต อกิญจโน)
2020-08-30 17:00:02
1.77 MB8 เดือน15000country11
MP4 เทคนิควิธีการฝึก"หัดไม่ให้โกรธง่าย" ฟังแล้วได้แง่คิดดีมาก(^ ^*)
2020-08-30 11:04:02
86.58 MB8 เดือน165710Seedy
พระพุทธโอวาทก่อนปรินิพพาน (ฉบับสมบูรณ์)โดยวศิน อินทสระ (เสียงอ่านสัวสดิ์ อมรสิทธิ์)
2020-08-27 18:16:02
139.50 MB8 เดือน842730Zest
ประวัติพุทธสาวก เอตทัคคะ หมวดภิกษุและภิกษุณี(เสียงธรรม)
2020-08-27 18:10:02
963.24 MB8 เดือน5626410Zest
บุพกรรม นรก เปรต เสียงธรรมเทศนาของหลวงพ่อฤาษีลิงดำ
2020-08-27 18:04:02
61.65 MB8 เดือน2123610Zest
เสียงอ่าน นิทานชาดก 27 เรื่อง
2020-08-27 17:52:02
941.41 MB8 เดือน3084020Zest
เสียงอ่านธรรมบท 142 เรื่อง
2020-08-27 17:46:02
2.01 GB8 เดือน14392141Zest