สมัครสมาชิกฟรี


เข้าสู่ระบบ


ใส่คำที่ต้องการค้นหา
หมวดชื่อไฟล์ขนาดอายุไฟล์เสร็จปล่อยโหลดแบ่งปันโดย
ธรรมะใกล้มือ-มือขวาทำบุญอย่าให้มือซ้ายรู้
2019-06-23 00:42:02
1.04 MB5 ปี19901drpong
ธรรมะใกล้มือ-การทำงานนั้นคือการปฏิบัติธรรม
2020-04-22 10:29:02
669.16 KB5 ปี142300drpong
หัวใจธรรมจักรกัปปวัตตนสูตร(ไฟล์เสียง)
2020-04-09 18:44:02
2.25 MB5 ปี127100van_supoj@hotmail.com
Buddha Thus Have I Heard "พุทธศาสดา" สุดยอดภาพยนต์แอนนิเมชั่น พระพุทธประวัติ ครบถ้วนสมบูรณ์ทั้ง ๔๔ ตอน
2020-09-23 18:53:02
4.27 GB5 ปี2383037Seedy
[เสียงอ่าน] นิทานชาดก 53 เรื่อง
2020-04-02 21:35:02
174.44 MB5 ปี5499910dragonxx00
สมาธิเบื้องต้นสำหรับชาวบ้าน
2020-04-09 13:37:02
6.33 MB5 ปี180410van_supoj@hotmail.com
หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช แสดงธรรม ณ สวนสันติธรรม แผ่นที่ 34
2020-04-06 10:40:02
690.76 MB5 ปี219510pingbull99
หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช แสดงธรรม ณ สวนสันติธรรม แผ่นที่ 35
2020-04-06 10:38:02
392.05 MB5 ปี257710pingbull99
หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช แสดงธรรม ณ สวนสันติธรรม แผ่นที่ 36
2020-04-06 23:08:02
342.99 MB5 ปี228410pingbull99
พุทธประวัติ แบบ presentation
2018-06-06 23:36:06
285.55 KB5 ปี117800makmak
รูปแบบการเจริญวิปัสสนา ๒๒ แบบ โดย พระภาวนาพิศาลเมธี วิ. (ประเสริฐ มนฺตเสวี)
2020-04-07 10:43:02
564.06 KB5 ปี239620pusong05
หนังสือทิพยอำนาจและคู่มือสอบอารมณ์พระกรรมฐาน
2018-06-04 17:09:03
15.34 MB5 ปี235500illusbox
วิปัสสนาภาวนาที่ไม่ถูกเขียนไว้ในพระไตรปิฎก (ของดี)
2020-04-09 15:06:02
7.44 MB5 ปี21,02300illusbox
หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช แสดงธรรม ณ สวนสันติธรรม แผ่นที่ 37
2020-04-06 10:34:02
348.95 MB5 ปี218710pingbull99
หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช แสดงธรรม ณ สวนสันติธรรม แผ่นที่ 38
2020-04-06 10:32:02
680.44 MB5 ปี248210pingbull99
หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช แสดงธรรม ณ สวนสันติธรรม แผ่นที่ 39
2020-04-06 08:40:02
402.12 MB5 ปี228310pingbull99
28 พระอรหันต์แห่งกรุงรัตนโกสินทร์
2020-04-11 18:03:02
4.59 MB5 ปี155510voratov
รวมยอดพระคาถาที่นิยมใช้+หายาก
2020-04-02 18:58:02
1.71 MB5 ปี12,23830Seedy
พระพุทธเจ้า มหาศาสดาโลก ตอน ๓๙ - ๔๐
2018-06-04 06:42:03
801.28 MB5 ปี264900Seedy
รู้จักพระไตรปิฎกให้ชัด ให้ตรง โดย พระพรหมคุณาภรณ์ (ป. อ. ปยุตฺโต)
2020-03-31 05:41:01
1.01 MB5 ปี280810pusong05
เทคนิควิธี"ฝึกใจไม่ให้โกรธ"ไฟล์เสียงฟังสบายโดยไม่ต้องอ่าน(ของดี)
2020-04-12 03:43:02
30.78 MB5 ปี81,09910Seedy
ความสิ้นกรรม โดย พระภาวนาพิศาลเมธี วิ. (ประเสริฐ มนฺตเสวี) ,
2020-03-31 03:32:02
3.14 MB5 ปี216310pusong05
คาถาขอฝน วัดถ้ำกลองเพล หนองบัวลำภู
2020-04-25 14:43:02
6.67 MB5 ปี124401pingbull99
หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช แสดงธรรม ณ สวนสันติธรรม แผ่นที่ 40
2020-04-06 08:35:02
677.10 MB5 ปี259910pingbull99
หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช แสดงธรรม ณ สวนสันติธรรม แผ่นที่ 41
2020-04-06 08:33:02
691.60 MB5 ปี258910pingbull99
หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช แสดงธรรม ณ สวนสันติธรรม แผ่นที่ 42
2020-04-06 08:30:02
673.45 MB5 ปี269810pingbull99
รวมหนังสือ หลวงปู่ดู่
2020-04-04 19:02:02
331.63 MB5 ปี875430voratov
ส่องสภาวธรรม โดย พระคันธสาราภิวงค์
2020-03-30 06:06:02
16.42 MB5 ปี228710pusong05
มหาสติปัฏฐานสูตร รจนาโดย พระอาจารย์มหาสีสยาดอ แปลและปรับปรุงโดย พระคันธสาราภิวงค์
2020-04-06 07:18:02
4.87 MB5 ปี245410pusong05
พรหมวิหาร รจนาโดย พระอาจารย์มหาสีสยาดอ แปลโดย พระคันธสาราภิวงค์
2020-03-30 03:22:02
2.87 MB5 ปี240810pusong05
มงคลชีวิต ๓๘ โดย พระคันธสาราภิวงศ์
2020-03-30 03:19:02
3.55 MB5 ปี243610pusong05
โพธิปักขิยธรรม โดย พระคันธสาราภิวงศ์
2020-04-06 18:19:01
3.09 MB5 ปี227400pusong05
อนัตตลักขณสูตร รจนาโดย พระอาจารย์มหาสีสยาดอ แปลโดย พระคันธสาราภิวงค์
2020-03-30 03:02:02
13.21 MB5 ปี241610pusong05
นิพพานกถา รจนาโดย พระอาจารย์มหาสีสยาดอ แปลโดย พระคันธสาราภิวงค์
2020-03-30 02:58:01
11.23 MB5 ปี244210pusong05
เสียงธรรมบรรยาย ตอนที่ 3 - เปรตเจ้าระเบียบ (ภาษาอีสาน) โดยหลวงปู่ชา สุภัทโท
2020-05-28 01:10:02
9.93 MB5 ปี110910bigboy
หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช แสดงธรรม ณ สวนสันติธรรม แผ่นที่ 43
2020-04-06 08:20:02
672.39 MB5 ปี268510pingbull99
หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช แสดงธรรม ณ สวนสันติธรรม แผ่นที่ 44
2020-04-06 08:15:02
689.54 MB5 ปี268910pingbull99
ปฏิจจสมุปบาท รจนาโดย พระอาจารย์มหาสีสยาดอ แปลโดย พระคันธสาราภิวงค์
2020-03-30 00:24:02
11.16 MB5 ปี258610pusong05
ธัมมจักกัปปวัตนสูตร รจนาโดย พระอาจารย์มหาสีสยาดอ แปลโดย พระคันธสาราภิวงค์
2020-03-30 00:21:02
8.78 MB5 ปี248310pusong05
วิปัสสนานัย เล่ม ๑-๒ -พระอาจารย์มหาสีสยาดอ แปลโดย พระคันธสาราภิวงค์
2020-03-29 04:30:03
11.04 MB5 ปี353510pusong05
ปริศนาแห่งจอมปลวก (วัมมิกสูตร) พระสูตรชี้แนวทางผู้ปฎิบัติวิปัสสนาไปสู่อรหันตผล
2020-03-29 04:28:02
6.86 MB5 ปี242510pusong05
พระพุทธเจ้า มหาศาสดาโลก ตอน ๓๗ - ๓๘
2018-03-18 21:07:06
796.76 MB5 ปี269100Seedy
ประกายส่องใจ เล่ม 1-3 โดย พระคันธสาราภิวงค์
2020-03-29 03:36:02
9.45 MB5 ปี424110pusong05
สติปัฏฐาน ทางสายเดียว โดย พระมหาสี สยาดอเถระ
2020-04-05 07:15:02
15.62 MB5 ปี253930pusong05
การทำสมาธิแบบหลวงปู่มั่น
2018-06-20 10:30:03
42.93 MB5 ปี727200netrakard
ปาฐกถาเซน งามจากด้านใน by อาจารย์ ชุนโด อาโอยาม่า
2019-08-19 12:47:01
580.75 KB5 ปี18000naraswan
วิธีหนีนรกแบบง่าย เหมาะสมสำหรับท่านที่มีเวลาฝึกใจน้อย เพราะต้องใช้เวลาหาเลี้ยงชีพ (ของดีของหลวงพ่อฤาษีลิงดำ)
2020-04-07 07:55:02
18.84 MB5 ปี279110Seedy
เห็นถูกรู้แจ้ง เล่ม 1 -5 อ ประเสริฐ อุทัยเฉลิม
2020-03-28 07:36:02
11.78 MB5 ปี1434110pusong05
คู่มือมนุษย์ ฉบับภาษาไทย (Handbook For Mankind) โดยท่านพุทธทาสภิกขุ
2020-03-29 23:25:02
5.07 MB5 ปี150300bigboy
วิธีละความง่วง ของพระพุทธเจ้า
2020-04-12 05:21:02
641.83 KB5 ปี274620Seedy