สมัครสมาชิกฟรี


เข้าสู่ระบบ


ใส่คำที่ต้องการค้นหา
หมวดชื่อไฟล์ขนาดอายุไฟล์เสร็จปล่อยโหลดแบ่งปันโดย
๑ หลวงพ่อพุธ อธิบายสภาวะธรรม ๑ ...แบบแจ่มแจ้ง แจ่มจรัสมาก คือดีมากเลยอ่ะ ฟังตอนนั่งสมาธิได้เลย ทะลุทะลวงที่คาใจสงสัยได้เลยอ่ะเจ้าคะ รับประกันเลย
2020-05-06 09:00:02
238.98 MB9 เดือน12,99930Seedy
เทคนิควิธี"การ ความโกรธ ความขี้เกียจ" พร้อมแก้ไขได้อย่างไร
2019-09-29 09:11:02
398.63 MB1 ปี133701Seedy
หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต ประวัติ ข้อวัตร และปฏิปทา
2020-04-10 02:39:02
12.15 MB10 เดือน136310van_supoj@hotmail.com
นิพพานมิใช่อัตตา_มิใช่อนัตตา_อาจารย์พระมหาบัว_(หลวงตามหาบัว)_ญาณสมฺปนฺโน.pdf
2020-10-03 20:23:02
176.96 KB4 เดือน129740profess79
หลวงพ่อชา ต่อสู้ความกลัว
2020-06-17 05:38:02
130.90 MB8 เดือน129820doraemee2000
วิธีเจริญจิตภาวนา หลวงปู่ดูลย์ อตุโล
2019-05-16 13:38:02
82.37 KB1 ปี138001Seedy
หลวงพ่อปัญญานันทภิกขุ เทศนา ผู้สูงอายุ ควรทำอย่างไร
2019-06-28 10:49:02
14.47 MB1 ปี1168002Good2b2
รวมคำสอนหลวงพ่อชา
2019-09-18 10:17:02
3.20 MB1 ปี129810Seedy
อริยสัจในปฏิจจสมุปบาท.pdf
2021-01-02 17:29:02
1.41 MB3 สัปดาห์148571profess79
อริยมรรคมีองค์ ๘ ภาคปฏิบัติ
2019-07-28 12:05:02
21.14 MB1 ปี150610profess79
วิปัสสนาระบบลัดสั้น.pdf
2020-12-30 07:25:02
2.45 MB1 เดือน187170profess79
รู้กฎ แจ้งธรรม
2019-07-28 14:18:02
9.70 MB1 ปี131710profess79
พระประวัติสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (เจริญ สุวฑฺฒโน).pdf
2020-06-15 13:58:02
21.80 MB8 เดือน118121profess79
ความไม่ประมาท
2019-07-29 01:02:02
4.69 MB1 ปี122210profess79
โพธิปักขิยธรรม ๓ : อินทรีย์ ๕ พละ ๕
2019-07-29 03:03:01
1.56 MB1 ปี138210profess79
หลวงพ่อชา ความสงบ
2020-06-25 16:24:02
110.46 MB7 เดือน123401doraemee2000
รวมเสียงเทศน์+ภาพถ่าย พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตโต) ชุด จากจิตวิทยา สู่จิตภาวนา ฟังทั้งปีก็ไม่หมด
2020-02-10 14:25:02
353.99 MB1 ปี173210Seedy
วิธีฝึกดูจิตให้มีกำลัง โดย หลวงพ่อชา สุภัทโท วัดหนองป่าพง
2019-10-19 10:37:02
125.18 MB1 ปี11,15010Seedy
สิ่งที่ควรอธิษฐาน (รูปเล่มใหม่)
2019-07-28 14:21:01
12.73 MB1 ปี158430profess79
ปฏิบัติธรรมมาตั้งนาน ทำไมยังไม่เห็นผล
2018-05-24 10:13:35
1.23 MB2 ปี1901013luewave
How To Meditation [หลักปฏิบัติ สมาธิภาวนา]
2019-12-03 14:22:02
2.24 MB1 ปี178811KtBezt
หลวงพ่อคำเขียน - ๒๕๓๒ - ธรรมะสู่ธรรมชาติ
2020-02-01 18:22:02
9.89 MB1 ปี11421013luewave
เด็กสลัมสู่มหาเศรษฐี ด้วยวิธีแห่งบุญ เผยเคล็ดลับการเป็นมหาเศรษฐีที่ทุกคนไม่ควรพลาด -- (เจ้าของ หจก. เนเจอร์กิฟ)
2020-12-15 06:31:02
4.84 MB1 เดือน11,70890Hipower18nano
ปลุกเสกตัวเองให้ขลังด้วยพลังพุทธมนต์(น้อมจิตเป็นสมาธิฟังหรือสวดตาม)
2019-10-21 04:48:02
529.55 MB1 ปี135210kaewklak190
9 มนต์ เพื่อความก้าวหน้า
2018-09-03 10:52:31
29.00 MB2 ปี116910Seedy
โพธิปักขิยธรรม ๒ : สัมมัปปธาน ๔ อิทธิบาท ๔
2019-07-28 20:24:02
19.65 MB1 ปี114210profess79
น้อมสู่ใจ เล่ม ๑
2020-02-01 18:26:02
540.26 KB1 ปี1581013luewave
[ไหว้พระสวดมนต์] 38 บท
2020-03-05 05:52:02
66.80 KB11 เดือน11,55110manasom
รู้จักเทวดา
2019-07-28 20:27:01
23.41 MB1 ปี140130profess79
รู้ซื่อ ๆ โดยหลวงพ่อคำเขียน
2018-05-22 18:40:32
8.69 MB2 ปี17300utain7
คู่มือพิธีกรและการปฏิบัติพิธีทางพระพุทธศาสนา
2019-08-12 23:27:02
16.14 MB1 ปี198810boy23
หนังสือการ์ตูน ชีวประวัติหลวงพ่อจรัญ
2018-08-05 00:41:30
6.54 MB2 ปี118800Pegasus65
ภาพอศุภะชุดที่ ๔
2018-07-28 08:59:25
268.82 KB2 ปี13500ka_jome
อานาปานสติ
2019-12-03 17:08:02
1.54 MB1 ปี164710KtBezt
อนุปุพพิกถา
2019-07-28 20:29:02
4.15 MB1 ปี111210profess79
พุทธธรรม ฉบับปรับขยาย พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต) หนึ่งในหนังสือดี 100 เล่มที่คนไทยควรอ่าน
2018-07-23 22:35:30
16.13 MB2 ปี137810solidfire
โรดแม็พ ธรรมปฏิบัติ หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช
2019-08-12 08:15:02
4.00 GB1 ปี115000นก_สไมล์
อมตวลี
2020-02-01 18:30:02
2.86 MB1 ปี1590013luewave
คุณพระรัตนตรัย
2019-07-28 14:24:02
1.63 MB1 ปี126510profess79
รวมยอดพระคาถาที่นิยมใช้+หายาก
2020-04-02 18:58:02
1.71 MB10 เดือน12,35010Seedy
05 กรณีกระแสจตุคามรามเทพ
2019-06-19 06:36:02
3.52 MB1 ปี13200Seedy
หนังสือสะเดาะเคราะห์ให้กับตัวเอง
2019-12-03 02:59:02
8.37 MB1 ปี159910zerowizard
การปฏิบัติกรรมฐาน
2020-05-29 04:06:02
6.39 MB8 เดือน11,16951moses69
บ่วงจิต
2020-05-29 06:34:02
13.23 MB8 เดือน141210moses69
กาลานุกรม โดย พระพรหมคุณาภรณ์ เพื่อการเรียนรู้ประวัติพระพุทธศาสนา
2018-05-19 18:34:05
18.05 MB2 ปี120110win_psp
แนวทางการปฏิบัติธรรมในพระพุทธศาสนา จากพระธรรมเทศนาของหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช
2019-11-11 03:41:02
19.64 MB1 ปี126310Freeselfman
มุตโตทัย โอวาทของ พระอาจารย์มั่น ภูริทัตตะเถระ
2019-09-02 22:05:02
3.62 MB1 ปี162920Freeselfman
เคล็ดลับ ดับทุกข์
2019-09-15 10:15:02
9.80 MB1 ปี126310profess79
โพธิปักขิยธรรม ๑ : สติปัฏฐาน ๔
2019-07-28 23:22:02
6.70 MB1 ปี117020profess79
คำกล่าวอุทิศส่วนกุศลและคำอาราธนา
2020-04-06 22:15:02
18.65 MB10 เดือน123520PisitAPI