สมัครสมาชิกฟรี


เข้าสู่ระบบ


ใส่คำที่ต้องการค้นหา
หมวดชื่อไฟล์ขนาดอายุไฟล์เสร็จปล่อยโหลดแบ่งปันโดย
พระไตรปิฏกและอรรถกถา ๙๑ เล่ม (ฉบับมหามกุฏ) เล่มพร้อมโปรแกรมอ่านบนพีซี เป็นไฟล์ .epub
2020-01-04 19:58:02
115.80 MB1 ปี9295700Seedy
พระพุทธเจ้า มหาศาสดาโลก ตอน 1-30 hd mini
2018-05-29 23:53:34
9.24 GB2 ปี3057400saleng77
รวมหนังสือธรรมะ อ่านฟรี
2020-03-26 07:21:02
257.30 MB10 เดือน3759101phansan
เสียงอ่านพระไตรปิฎก มจร พระวินัยปิฎก (อัพใหม่แทนไฟล์เดิมที่เสีย)
2018-11-23 00:58:02
4.06 GB2 ปี20416000Seedy
รวมหนังสือธรรมะท่านพุทธทาสภิกขุ
2018-05-22 18:14:31
903.72 MB2 ปี48525801tnt2510
เสียงอ่านพระไตรปิฎก มจร พระสุตตันตปิฎก (อัพใหม่แทนไฟล์เดิมที่เสีย)
2019-11-27 12:51:02
13.99 GB1 ปี1,04425501Seedy
รวมธรรมะดิลิเวอรี่ แผ่นที่ 01-27 โดยพระมหาสมปอง ตาลปุตฺโต เลือกโหลดได้ครับ
2019-11-03 21:19:02
14.09 GB1 ปี273400profess79
เสียงอ่านพระไตรปิฎก มจร พระอภิธรรมปิฎก (อัพใหม่แทนไฟล์เดิมที่เสีย)
2019-11-08 08:28:02
8.05 GB1 ปี44825500Seedy
ศิลปะแห่งการดำเนินชีวิต และตายแล้วไปไหน โดยท่านอาจารย์โกเอ็นก้า
2019-09-01 15:06:01
726.04 KB1 ปี15,90900Freeselfman
หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช☯ฝึกแยกธาตุขันธ์ได้ กายเจ็บแต่ใจไม่เดือด cd68 MP3
2020-03-02 13:43:01
30.18 MB11 เดือน123400SHERLOCK
เสียงอ่านหนังสือ พุทธธรรม
2018-11-10 19:51:16
716.62 MB2 ปี6797001hihi034
มงคลชีวิต ๓๘ ประการ โดยพระธรรมธีรราชมหามุนี
2019-08-25 08:31:33
1.02 GB1 ปี249601meechais
ป รั ช ญ า ป า ร มิ ต า ห ฤ ทั ย สู ต ร ในเวอร์ชั่นธิเบต
2019-12-14 20:42:02
2.31 MB1 ปี127600Seedy
ตอนที่ ๐๘ วิธีปฏิบัติให้จิตเป็นสมาธิ
2019-02-03 07:42:02
127.60 KB2 ปี112600Seedy
รวมธรรมะของพระอาจารย์ใหญ่สมภพ
2019-12-15 21:15:02
2.72 GB1 ปี339900horizones
วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา
2019-09-16 12:20:02
1.88 MB1 ปี11,78200Seedy
ศิลปะการมีชีวิตอยู่บนโลก
2020-04-25 02:54:02
1.17 MB9 เดือน237100BLTK
แบบสวดมนต์
2018-06-24 21:04:05
27.02 MB2 ปี118400anukulchuenoi
คู่มือมนุษย์ ( พุทธทาส อินฺทปญฺโญ )
2018-09-25 00:44:02
61.05 MB2 ปี1113100Seedy
ท่านพุทธทาส - อะไรเป็นอะไร
2019-03-26 06:04:02
230.27 MB1 ปี148800tuituitui
ขุมทรัพย์ จาก พระโอษฐ์ ท่านอาจารย์พุทธทาสภิกขุ
2018-10-16 20:29:02
6.11 MB2 ปี18700Seedy
ท่านพุทธทาส - สิ่งที่ท่านยังไม่รู้จัก
2019-03-26 06:08:02
549.05 MB1 ปี119601tuituitui
"พ้นทุกข์ได้...ใน 10 นาที" โดย อ.ประเสริฐ อุทัยเฉลิม
2019-04-16 10:02:02
92.07 MB1 ปี129700Seedy
สุขอย่างยิ่ง โดย พระอาจารย์ชยสาโร 2531-2548
2020-05-13 23:49:01
2.72 GB8 เดือน24410601Vorapol_Setthapron
เพลงสวดมนต์ คัดบทที่ใช้กันบ่อยนะครับ ไพเราะ ได้บุญด้วยครับ
2019-11-17 13:25:02
542.88 MB1 ปี1492601eitthibhatt
พระพุทธมนต์และคุณค่าทางจริยธรรม
2019-10-26 21:36:02
19.24 MB1 ปี222000wachr0
ท่านพุทธทาส - ธรรมะกับมนุษย์
2019-03-25 06:33:02
560.06 MB1 ปี1112401tuituitui
จิตจักรพรรดิ ตอน โลกาวินาศ
2018-11-20 03:24:02
637.05 KB2 ปี18800Santiphathum
วิธีพา"จิตกลับบ้าน"ตามสมัยพุทธกาล เพื่อให้ดวงตาเห็นธรรม
2019-08-31 02:19:01
6.76 MB1 ปี175900Seedy
"อริยมรรค ความยิ่งใหญ่ของพระบรมศาสดา" โดย อ.ประเสริฐ อุทัยเฉลิม (DVD)
2020-04-02 20:42:02
4.28 GB10 เดือน125502Seedy
พระมหาคาถา อิติปิโสรัตนมาลา108 พร้อมไฟล์เสียง-MP3
2019-12-06 04:13:02
14.66 MB1 ปี142201puherh
ท่านพุทธทาส - ธรรมะคำเดียว
2019-03-25 23:28:02
66.49 MB1 ปี510900tuituitui
เชื่อกรรม รู้กรรม แก้กรรม
2019-05-24 10:59:02
905.55 KB1 ปี111701alivez
ณ มรณา
2018-11-20 03:27:02
538.09 KB2 ปี19900Santiphathum
คู่มือสวดมนต์
2017-12-06 00:19:32
3.30 MB3 ปี529800somchaiaa
ฆราวาสธรรมเบื้องต้น
2018-10-14 22:01:02
427.06 KB2 ปี213701Seedy
จิตคือพุทธะ หลวงปู่ดูลย์ อตุโล
2019-02-15 12:11:02
39.61 MB2 ปี18802kangjung01
หลักการถือศีลปฏิบัติธรรม
2019-08-20 03:58:02
1.83 MB1 ปี115601boy23
007-กรรมฐานแก้กรรมได้อย่างไร คำสอนหลวงพ่อจรัญ
2019-07-28 12:16:02
54.94 MB1 ปี127401Seedy
"คำอริยะถึงในหลวง" คำกล่าวจากผู้ทรงคุณธรรมที่มีต่อ "ในหลวงรัชกาลที่ ๙"
2020-06-17 06:25:02
295.70 MB7 เดือน4923601Seedy
ทศชาติชาดก พระเจ้าสิบชาติ.PDF
2019-10-23 20:16:02
15.27 MB1 ปี148400profess79
วิปัสสนานุบาล E-Book
2019-11-05 08:00:02
211.99 KB1 ปี131300Santiphathum
ปาฐกถาเซน งามจากด้านใน by อาจารย์ ชุนโด อาโอยาม่า
2019-08-19 12:47:01
580.75 KB1 ปี18001naraswan
คาถาเจ้านายเมตตา
2019-10-05 03:36:02
350.13 KB1 ปี12,27801suttavat
หนังสือธรรมะในศาลา (พระอาจารย์สุชาติ อภิชาโต)
2019-07-11 11:59:02
93.00 B1 ปี113400brokensword
อานิสงส์ของการรักษาศีล
2020-02-12 19:49:02
144.23 KB1 ปี133600peerarojettr
(ธรรมะ)(mp3) การทำสมาธิเบื้องต้นจนถึงสมาธิขั้นสูง เข้าใจง่าย l หลวงพ่อฤๅษีลิงดำ (ไฟล์เสียง)
2018-01-29 14:42:35
13.38 MB3 ปี416600hisuka19
คาถาสมัครงาน
2019-10-05 04:21:02
349.69 KB1 ปี189701suttavat
บทสวดทำวัตรเย็น (MP3)
2019-08-05 04:39:02
60.28 MB1 ปี337401Seedy
พระพยอม - เข้าวัดทำไมและได้อะไร
2018-06-08 19:48:03
142.00 MB2 ปี128801jacksparrow_cu@hotmail.com