สมัครสมาชิกฟรี


เข้าสู่ระบบ


ใส่คำที่ต้องการค้นหา
หมวดชื่อไฟล์ขนาดอายุไฟล์เสร็จปล่อยโหลดแบ่งปันโดย
ผลบุญ.pdf
2019-06-19 19:53:02
1.90 MB1 ปี111410profess79
หนังสือคู่มือมนุษย์
2019-12-03 05:20:02
6.76 MB9 เดือน539710zerowizard
How To Meditation [หลักปฏิบัติ สมาธิภาวนา]
2019-12-03 14:22:02
2.24 MB9 เดือน178410KtBezt
พุทธทาสภิกขุ สวรรค์ในหน้าที่การงาน
2018-08-09 09:08:09
13.41 MB2 ปี14900tomrichie
หลวงพ่อคำเขียน - ๒๕๓๒ - ธรรมะสู่ธรรมชาติ
2020-02-01 18:22:02
9.89 MB6 เดือน11391013luewave
ทำบุญ ๓ แบบ [พุทธทาส].pdf
2019-06-19 19:58:02
922.42 KB1 ปี126210profess79
หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช แสดงธรรม ณ สวนสันติธรรม แผ่นที่ 84
2020-01-08 22:28:02
654.66 MB7 เดือน445710pingbull99
นิทานเซน
2020-03-25 14:46:01
17.95 MB5 เดือน7073120Seedy
ปลุกเสกตัวเองให้ขลังด้วยพลังพุทธมนต์(น้อมจิตเป็นสมาธิฟังหรือสวดตาม)
2019-10-21 04:48:02
529.55 MB10 เดือน135010kaewklak190
9 มนต์ เพื่อความก้าวหน้า
2018-09-03 10:52:31
29.00 MB2 ปี116310Seedy
หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช แสดงธรรม แผ่นที่ 21
2020-04-16 01:58:02
329.12 MB4 เดือน199710pingbull99
น้อมสู่ใจ เล่ม ๑
2020-02-01 18:26:02
540.26 KB6 เดือน1521013luewave
[ไหว้พระสวดมนต์] 38 บท
2020-03-05 05:52:02
66.80 KB5 เดือน11,19630manasom
รวมเพลงบทสวดมนต์ธิเบต
2018-04-29 03:23:05
692.97 MB2 ปี921100ninshoppings
รู้จักเทวดา
2019-07-28 20:27:01
23.41 MB1 ปี139310profess79
รู้ซื่อ ๆ โดยหลวงพ่อคำเขียน
2018-05-22 18:40:32
8.69 MB2 ปี17300utain7
ละครวิทยุธรรมะเสริมสร้างศัทธา เรื่อง พระพุทธเจ้า มหาบุรุษแห่งชมพูทวีป
2019-10-20 12:27:02
651.67 MB10 เดือน3112110ยงยุทธ_ไชยะโอชะ
คู่มือพิธีกรและการปฏิบัติพิธีทางพระพุทธศาสนา
2019-08-12 23:27:02
16.14 MB1 ปี196710boy23
หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช แสดงธรรม แผ่นที่ 20
2020-04-16 02:02:02
342.02 MB4 เดือน2110620pingbull99
ธาตุ ๔ (25.03).mp3
2018-06-16 02:41:04
11.47 MB2 ปี115600Seedy
หนังสือการ์ตูน ชีวประวัติหลวงพ่อจรัญ
2018-08-05 00:41:30
6.54 MB2 ปี118810Pegasus65
ภาพอศุภะชุดที่ ๔
2018-07-28 08:59:25
268.82 KB2 ปี13310ka_jome
อานาปานสติ
2019-12-03 17:08:02
1.54 MB9 เดือน164020KtBezt
อนุปุพพิกถา
2019-07-28 20:29:02
4.15 MB1 ปี111210profess79
พุทธธรรม ฉบับปรับขยาย พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต) หนึ่งในหนังสือดี 100 เล่มที่คนไทยควรอ่าน
2018-07-23 22:35:30
16.13 MB2 ปี137810solidfire
โรดแม็พ ธรรมปฏิบัติ หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช
2019-08-12 08:15:02
4.00 GB1 ปี115000นก_สไมล์
หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช แสดงธรรม แผ่นที่ 19
2020-04-16 02:05:02
174.36 MB4 เดือน1812020pingbull99
การทำสมาธิเบื้องต้นจนถึงสมาธิขั้นสูง โดย หลวงพ่อฤๅษีลิงดำ เข้าใจง่าย (ไฟล์เสียง)
2019-12-13 08:04:02
13.38 MB8 เดือน41,73800emoshare
อมตวลี
2020-02-01 18:30:02
2.86 MB6 เดือน1591013luewave
คุณพระรัตนตรัย
2019-07-28 14:24:02
1.63 MB1 ปี126510profess79
นิทานพื้นบ้านบันเทิงธรรม โดยธรรมสภา
2019-10-20 12:33:01
171.15 MB10 เดือน5711200ยงยุทธ_ไชยะโอชะ
รวมยอดพระคาถาที่นิยมใช้+หายาก
2020-04-02 18:58:02
1.71 MB4 เดือน12,22130Seedy
05 กรณีกระแสจตุคามรามเทพ
2019-06-19 06:36:02
3.52 MB1 ปี13200Seedy
หนังสือสะเดาะเคราะห์ให้กับตัวเอง
2019-12-03 02:59:02
8.37 MB9 เดือน159510zerowizard
เหนือกรรม โดย พระภาวนาพิศาลเมธี วิ. (ประเสริฐ มนฺตเสวี)
2020-04-25 09:16:02
3.44 MB3 เดือน213310pusong05
การปฏิบัติกรรมฐาน
2020-05-29 04:06:02
6.39 MB2 เดือน11,04250moses69
"อมตธรรม" รวมธรรมบรรยาย หลวงพ่อปัญญานันทภิกขุ ชุดที่ ๒
2019-08-29 12:34:02
4.37 GB1 ปี11421800Seedy
หลวงพ่อปัญญานันทภิกขุ-ธรรมะเกิดจากใจ
2019-09-06 01:28:01
616.65 MB1 ปี1360710Seedy
บ่วงจิต
2020-05-29 06:34:02
13.23 MB2 เดือน133910moses69
หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช แสดงธรรม ณ สวนสันติธรรม แผ่นที่ 44
2020-04-06 08:15:02
689.54 MB4 เดือน268910pingbull99
กาลานุกรม โดย พระพรหมคุณาภรณ์ เพื่อการเรียนรู้ประวัติพระพุทธศาสนา
2018-05-19 18:34:05
18.05 MB2 ปี120100win_psp
หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช แสดงธรรม ณ สวนสันติธรรม แผ่นที่ 43
2020-04-06 08:20:02
672.39 MB4 เดือน268510pingbull99
แนวทางการปฏิบัติธรรมในพระพุทธศาสนา จากพระธรรมเทศนาของหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช
2019-11-11 03:41:02
19.64 MB9 เดือน126000Freeselfman
มุตโตทัย โอวาทของ พระอาจารย์มั่น ภูริทัตตะเถระ
2019-09-02 22:05:02
3.62 MB1 ปี161710Freeselfman
เคล็ดลับ ดับทุกข์
2019-09-15 10:15:02
9.80 MB11 เดือน126310profess79
พระพุทธเจ้า มหาศาสดาโลก ตอน ๓๙ - ๔๐
2018-06-04 06:42:03
801.28 MB2 ปี264900Seedy
คำกล่าวอุทิศส่วนกุศลและคำอาราธนา
2020-04-06 22:15:02
18.65 MB4 เดือน123110PisitAPI
กุญแจภาวนาและตามดูจิต จากพระธรรมเทศนาของพระโพธิญาณเถร (หลวงปู่ชา สุภทฺโท)
2019-11-28 08:02:02
788.76 KB9 เดือน145710Freeselfman
เสียงอ่าน หนังสือ 7 เดือนบรรลุธรรม
2018-06-15 12:10:05
496.52 MB2 ปี4115710phar18
เพลงบทคาถาพาหุง..ทำนองอินเดียแท้เพราะมากครับ พร้อมบทสวดและคำแปล PDF
2019-07-21 08:33:02
6.83 MB1 ปี228310anat123