สมัครสมาชิกฟรี


เข้าสู่ระบบ


ใส่คำที่ต้องการค้นหา
หมวดชื่อไฟล์ขนาดอายุไฟล์เสร็จปล่อยโหลดแบ่งปันโดย
เทคนิควิธีฝึกจิตให้เกิดปัญญา (หลวงพ่อชา สุภัทโท)ไฟล์เสียงฟังสบาย
2020-05-28 05:32:02
63.79 MB2 เดือน172620Seedy
คาถาเจ้านายเมตตา
2019-10-05 03:36:02
350.13 KB11 เดือน12,27810suttavat
หนังสือธรรมะในศาลา (พระอาจารย์สุชาติ อภิชาโต)
2019-07-11 11:59:02
93.00 B1 ปี113400brokensword
ธรรมะคิดบวก สำหรับผู้ที่ท้อแท้ในปัญหา อุปสรรคต่างในชีวิต
2019-09-13 13:11:02
66.41 MB1 ปี158210Seedy
อานิสงส์ของการรักษาศีล
2020-02-12 19:49:02
144.23 KB6 เดือน133600peerarojettr
คุณธรรมส่องนำความรัก.pdf
2020-06-12 01:22:02
249.38 KB2 เดือน11810channaronga1
พุทธประวัติ ประสูติ ตรัสรู้ ปรินิพพาน พระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า
2020-02-24 15:53:02
28.53 MB6 เดือน132510kangjung01
นาทีทองในสังสารวัฏ เล่ม 1 - 4
2020-06-15 23:02:02
6.05 MB2 เดือน147750brokensword
สิ่งที่ควรอธิฐาน
2019-06-26 22:02:02
13.08 MB1 ปี142200profess79
คาถาสมัครงาน
2019-10-05 04:21:02
349.69 KB11 เดือน189700suttavat
๑ หลวงพ่อพุธ อธิบายสภาวะธรรม ๑ ...แบบแจ่มแจ้ง แจ่มจรัสมาก คือดีมากเลยอ่ะ ฟังตอนนั่งสมาธิได้เลย ทะลุทะลวงที่คาใจสงสัยได้เลยอ่ะเจ้าคะ รับประกันเลย
2020-05-06 09:00:02
238.98 MB3 เดือน12,76860Seedy
สุญญตาธรรม ฉบับย่อ
2018-03-01 06:52:32
4.65 MB2 ปี110400Nowing
เทคนิควิธี"การ ความโกรธ ความขี้เกียจ" พร้อมแก้ไขได้อย่างไร
2019-09-29 09:11:02
398.63 MB11 เดือน133600Seedy
หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต ประวัติ ข้อวัตร และปฏิปทา
2020-04-10 02:39:02
12.15 MB4 เดือน135100van_supoj@hotmail.com
นิพพานมิใช่อัตตา_มิใช่อนัตตา_อาจารย์พระมหาบัว_(หลวงตามหาบัว)_ญาณสมฺปนฺโน.pdf
2019-06-26 21:54:02
176.96 KB1 ปี121800profess79
หลวงพ่อชา ต่อสู้ความกลัว
2020-06-17 05:38:02
130.90 MB2 เดือน128420doraemee2000
วิธีเจริญจิตภาวนา หลวงปู่ดูลย์ อตุโล
2019-05-16 13:38:02
82.37 KB1 ปี138000Seedy
หลวงพ่อปัญญานันทภิกขุ เทศนา ผู้สูงอายุ ควรทำอย่างไร
2019-06-28 10:49:02
14.47 MB1 ปี1168002Good2b2
รวมคำสอนหลวงพ่อชา
2019-09-18 10:17:02
3.20 MB11 เดือน129400Seedy
อริยสัจในปฏิจจสมุปบาท.pdf
2019-07-21 09:58:02
1.41 MB1 ปี135900profess79
อริยมรรคมีองค์ ๘ ภาคปฏิบัติ
2019-07-28 12:05:02
21.14 MB1 ปี149320profess79
ความลับกึ่งพุทธกาล_วันล้างโลก_(ปรุง_24_พ.ค._56).pdf
2019-07-20 09:36:02
4.96 MB1 ปี144100profess79
วิปัสสนาระบบลัดสั้น.pdf
2019-07-21 01:58:02
2.45 MB1 ปี161010profess79
รู้กฎ แจ้งธรรม
2019-07-28 14:18:02
9.70 MB1 ปี131410profess79
พระประวัติสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (เจริญ สุวฑฺฒโน).pdf
2020-06-15 13:58:02
21.80 MB2 เดือน116820profess79
ความไม่ประมาท
2019-07-29 01:02:02
4.69 MB1 ปี121900profess79
โพธิปักขิยธรรม ๓ : อินทรีย์ ๕ พละ ๕
2019-07-29 03:03:01
1.56 MB1 ปี138200profess79
หลวงพ่อชา ความสงบ
2020-06-25 16:24:02
110.46 MB1 เดือน123400doraemee2000
ธรรมทั้งหลายไม่ใช่ของเราไม่ใช่เรา
2019-06-19 19:55:03
762.51 KB1 ปี122300profess79
รวมเสียงเทศน์+ภาพถ่าย พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตโต) ชุด จากจิตวิทยา สู่จิตภาวนา ฟังทั้งปีก็ไม่หมด
2020-02-10 14:25:02
353.99 MB6 เดือน172210Seedy
วิธีฝึกดูจิตให้มีกำลัง โดย หลวงพ่อชา สุภัทโท วัดหนองป่าพง
2019-10-19 10:37:02
125.18 MB10 เดือน11,14620Seedy
สิ่งที่ควรอธิษฐาน (รูปเล่มใหม่)
2019-07-28 14:21:01
12.73 MB1 ปี157810profess79
ปฏิบัติธรรมมาตั้งนาน ทำไมยังไม่เห็นผล
2018-05-24 10:13:35
1.23 MB2 ปี1890013luewave
ผลบุญ.pdf
2019-06-19 19:53:02
1.90 MB1 ปี111400profess79
How To Meditation [หลักปฏิบัติ สมาธิภาวนา]
2019-12-03 14:22:02
2.24 MB9 เดือน178400KtBezt
พุทธทาสภิกขุ สวรรค์ในหน้าที่การงาน
2018-08-09 09:08:09
13.41 MB2 ปี14900tomrichie
หลวงพ่อคำเขียน - ๒๕๓๒ - ธรรมะสู่ธรรมชาติ
2020-02-01 18:22:02
9.89 MB6 เดือน11391013luewave
เด็กสลัมสู่มหาเศรษฐี ด้วยวิธีแห่งบุญ เผยเคล็ดลับการเป็นมหาเศรษฐีที่ทุกคนไม่ควรพลาด -- (เจ้าของ หจก. เนเจอร์กิฟ)
2019-07-17 01:45:02
4.84 MB1 ปี188611Hipower18nano
ทำบุญ ๓ แบบ [พุทธทาส].pdf
2019-06-19 19:58:02
922.42 KB1 ปี126200profess79
ปลุกเสกตัวเองให้ขลังด้วยพลังพุทธมนต์(น้อมจิตเป็นสมาธิฟังหรือสวดตาม)
2019-10-21 04:48:02
529.55 MB10 เดือน135010kaewklak190
9 มนต์ เพื่อความก้าวหน้า
2018-09-03 10:52:31
29.00 MB2 ปี116300Seedy
โพธิปักขิยธรรม ๒ : สัมมัปปธาน ๔ อิทธิบาท ๔
2019-07-28 20:24:02
19.65 MB1 ปี113601profess79
น้อมสู่ใจ เล่ม ๑
2020-02-01 18:26:02
540.26 KB6 เดือน1520013luewave
[ไหว้พระสวดมนต์] 38 บท
2020-03-05 05:52:02
66.80 KB5 เดือน11,20020manasom
รู้จักเทวดา
2019-07-28 20:27:01
23.41 MB1 ปี139300profess79
รู้ซื่อ ๆ โดยหลวงพ่อคำเขียน
2018-05-22 18:40:32
8.69 MB2 ปี17300utain7
คู่มือพิธีกรและการปฏิบัติพิธีทางพระพุทธศาสนา
2019-08-12 23:27:02
16.14 MB1 ปี196710boy23
ธาตุ ๔ (25.03).mp3
2018-06-16 02:41:04
11.47 MB2 ปี115600Seedy
หนังสือการ์ตูน ชีวประวัติหลวงพ่อจรัญ
2018-08-05 00:41:30
6.54 MB2 ปี118800Pegasus65
ภาพอศุภะชุดที่ ๔
2018-07-28 08:59:25
268.82 KB2 ปี13300ka_jome