สมัครสมาชิกฟรี


เข้าสู่ระบบ


ใส่คำที่ต้องการค้นหา
หมวดชื่อไฟล์ขนาดอายุไฟล์เสร็จปล่อยโหลดแบ่งปันโดย
ธรรมเทศนา หลวงพ่อปราโมทย์ นอกสถานที่ DVD 13
2020-12-28 16:02:48
373.61 MB7 เดือน124710rainam
ธรรมเทศนา หลวงพ่อปราโมทย์ นอกสถานที่ DVD 14
2020-12-28 16:02:42
359.64 MB7 เดือน124910rainam
ธรรมเทศนา หลวงพ่อปราโมทย์ นอกสถานที่ DVD 15
2020-12-28 16:02:32
351.05 MB7 เดือน144611rainam
เทคนิควิธีการ ฝึกพลังลมปราณ เพื่อเพิ่มพลังชีวิต ให้สุขภาพดีไม่มีโรคภัย
2020-12-25 21:20:03
7.93 MB7 เดือน22,50250Seedy
รวมพระคาถาอาคม
2020-12-25 02:04:02
1.01 MB7 เดือน413,61120Seedy
เสียงอ่านหนังสือ 80 พระอรหันต์ อ่านโดยอาจารย์เพ็ญศรี อินทรทัต[MP3]
2020-12-20 05:28:02
2.93 GB8 เดือน1232,66830naianucha@gmail.com
บทสวดทำวัตรเช้า แปล [mp4]
2020-12-17 03:16:02
604.40 MB8 เดือน347410Cadel
เด็กสลัมสู่มหาเศรษฐี ด้วยวิธีแห่งบุญ เผยเคล็ดลับการเป็นมหาเศรษฐีที่ทุกคนไม่ควรพลาด -- (เจ้าของ หจก. เนเจอร์กิฟ)
2020-12-15 06:31:02
4.84 MB8 เดือน12,18211Hipower18nano
พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรมและฉบับประมวลศัพท์
2020-12-15 04:38:03
6.70 MB8 เดือน268610xiaohu007
ประวัติหลวงปู่แหวน (PDF)
2020-12-13 07:22:02
18.82 MB8 เดือน132410plustazzy
หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช แสดงธรรม ณ สวนสันติธรรม แผ่นที่ 87
2020-12-13 00:21:02
666.75 MB8 เดือน284510pingbull99
วิธีแก้กรรม
2020-12-05 06:53:03
2.08 MB8 เดือน131410profess79
ปฏิปัตติปุจฉาวิสัชนา
2020-12-05 00:00:03
915.55 KB8 เดือน121110berzerkger
หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช แสดงธรรม ณ สวนสันติธรรม แผ่นที่ 63
2020-12-01 03:26:02
342.70 MB8 เดือน2520700pingbull99
คู่มือโสดาบัน
2020-11-28 02:35:02
4.57 MB8 เดือน183710pmamapapa
ปฏิบัติภาวนา เพื่ออะไร
2020-11-22 17:20:03
2.12 MB8 เดือน157710brokensword
ความจริงแห่งชีวิต[พระพรหมคุณาภรณ์ (ป. อ. ปยุตฺโต)]
2020-11-22 15:00:03
493.92 KB9 เดือน139110nithiporn
[mp3]จาริกบุญ จารึกธรรม - พระพรหมคุณาภรณ์(ป.อ.ปยุตฺโต)
2020-11-20 13:59:02
159.81 MB9 เดือน1012620dezember123
วิธีลด"ความอยากได้อยากมี" ในใจตน กับท่าน ว วชิรเมธี
2020-11-17 14:07:02
124.28 MB9 เดือน140411Seedy
"คู่มือการศึกษาพุทธศาสนา" โดย ท่านพุทธทาสภิกขุ (MP3)
2020-11-15 01:06:02
1,022.64 MB9 เดือน131,15910Seedy
[MP3]-เพลงพุทธประวัติ" โดย เพลิน พรหมแดน ตั้งแต่ประสูติจนถึงนิพพาน
2020-11-12 15:41:02
459.66 MB9 เดือน8775410Moomoo_Picjer
9 สิ่งมงคลสำหรับชีวิต
2020-11-09 15:58:02
42.46 KB9 เดือน129110nithiporn
เสียงธรรมะบรรยาย เรื่อง กว่าจะเป็นพระพุทธเจ้า
2020-11-07 11:47:02
215.17 MB9 เดือน1849910Seedy
แสงสว่างของชีวิต [มรดกธรรม (ปัญญานันทภิกขุ)]
2020-11-04 01:09:02
538.73 MB9 เดือน1114410tator1208
หลวงพ่อชา นอกเหตุเหนือผล
2020-10-29 03:26:02
37.99 MB9 เดือน147011doraemee2000
กรรมฐาน ๔๐ .MP3
2020-10-28 02:56:02
221.46 MB9 เดือน1882611Seedy
เสียงฝึกสมาธิแสงสว่าง โดย ดร.อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา และ สมาธิดอกไม้ ฝึกแผ่เมตตา เสียงนำโดย โจโฉ (mp3-mp4)
2020-10-26 21:51:03
103.09 MB9 เดือน41,21211lotusbudth
บทสวดเณรน้อย บทสวดมนต์จีนเสียงเด็กฟังง่ายเสนาะหู
2020-10-21 11:17:02
153.67 MB10 เดือน623910mrtok
โอวาทปาติโมกข์ [อ.สุภีร์ ทุมทอง]
2020-10-19 01:55:02
1.96 MB10 เดือน131110profess79
ตำราชยันโต
2020-10-05 05:14:02
3.74 MB10 เดือน11,14750profess79
นิพพานมิใช่อัตตา_มิใช่อนัตตา_อาจารย์พระมหาบัว_(หลวงตามหาบัว)_ญาณสมฺปนฺโน.pdf
2020-10-03 20:23:02
176.96 KB10 เดือน131610profess79
วิทยุ LEORY L-218(มูลนิธิพุทธโฆษณ์)+คู่มือ
2020-10-02 12:58:02
12.37 GB10 เดือน2815010Tanakornh1976
คู่มือแสวงบุญในอินเดีย.pdf
2020-10-02 03:50:02
3.93 MB10 เดือน155710profess79
สุดยอดบทสวด 12 ตํานาน “พระปริตร ” รับมหาพร 12 ประการ
2020-10-02 01:16:02
3.59 MB10 เดือน127720mail05
เมตตาพรหมวิหารภาวนา
2020-10-02 00:58:02
349.93 KB10 เดือน128910profess79
แก่นแท้แห่งพระกรรมฐาน (หลวงพ่อจรัญ) ละเอียด ครบถ้วน อธิบายทุกขั้นตอน ปฏิบัติง่าย เข้าใจทันที
2020-09-29 08:05:02
3.30 MB10 เดือน11,77110Chanatip2521
สุดยอดพระปริตร
2020-09-27 21:03:02
3.59 MB10 เดือน143120profess79
ผลกรรมตามสนอง หลวงพ่อจรัญ
2020-09-27 05:09:02
4.73 MB11 เดือน128400Seedy
พุทธวจนจากพระโอษฐ์ เล่ม 1-2
2020-09-27 04:59:02
53.75 MB11 เดือน465320Blue_Surf
Buddha Thus Have I Heard "พุทธศาสดา" สุดยอดภาพยนต์แอนนิเมชั่น พระพุทธประวัติ ครบถ้วนสมบูรณ์ทั้ง ๔๔ ตอน
2020-09-23 18:53:02
4.27 GB11 เดือน238301Seedy
ฆราวาสอย่างเรา ปฏิบัติธรรมเพื่ออะไร.pdf
2020-09-20 03:12:02
5.14 MB11 เดือน136100profess79
คาถาไว้เรียกเงิน สวดภาวนาตามกำลังวัน (เสียงสวด mp3)
2020-09-17 01:01:02
64.39 MB11 เดือน184411N0Name
ไตรภูมิกถา ฉบับถอดความ พ.ศ. ๒๕๕๕
2020-09-16 03:15:02
16.55 MB11 เดือน199020chayutpong2504
หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช แสดงธรรม ณ สวนสันติธรรม แผ่นที่ 86
2020-09-15 19:04:02
668.96 MB11 เดือน465810pingbull99
คาถาโบราณ พระครูสิริจันทนิวิฐ
2020-09-14 05:34:02
4.75 MB11 เดือน11,31021Prin_Khetsagul
สวดมนต์ทำไมต้องรู้ให้ชัด.mp3
2020-09-14 02:47:03
16.47 MB11 เดือน152811mrtok
เสียงอ่าน"กฎแห่งกรรมฯ" ประสบการณ์ปฏิบัติธรรมของหลวงพ่อจรัญ(ของดีเสียงไพเราะฟังสบายหู)
2020-09-10 00:49:02
149.00 MB11 เดือน11,06510Seedy
กราบหมอนก่อนนอน
2020-09-08 23:59:02
725.48 KB11 เดือน339910boy23
ชีวิตยืนยาวอย่างมีคุณค่า
2020-09-08 23:00:02
540.02 KB11 เดือน117710boy23
คนดี ที่โลกต้องการ
2020-09-08 22:44:02
2.50 MB11 เดือน111700boy23