สมัครสมาชิกฟรี


เข้าสู่ระบบ


ใส่คำที่ต้องการค้นหา
หมวดชื่อไฟล์ขนาดอายุไฟล์เสร็จปล่อยโหลดแบ่งปันโดย
หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช แสดงธรรม ณ สวนสันติธรรม แผ่นที่ 83
2019-10-23 13:59:01
509.52 MB1 ปี458220pingbull99
นิทานพื้นบ้านบันเทิงธรรม โดยธรรมสภา
2019-10-20 12:33:01
171.15 MB1 ปี5711200ยงยุทธ_ไชยะโอชะ
ละครวิทยุธรรมะเสริมสร้างศัทธา เรื่อง พระพุทธเจ้า มหาบุรุษแห่งชมพูทวีป
2019-10-20 12:27:02
651.67 MB1 ปี3112900ยงยุทธ_ไชยะโอชะ
นิทานปล่อยสัตว์ 100 เรื่อง
2019-10-20 12:20:02
278.47 MB1 ปี1015300ยงยุทธ_ไชยะโอชะ
การกำหนดเวทนา โดยหลวงพ่อ จรัญ จรรยารักษ์ ฉายา ฐิตธมฺโม (แก้ไข)
2021-06-07 02:35:33
251.09 MB1 ปี1217051kj_kung
ดีวีดี บทสวดมนต์และประวิติพระ อริยสงฆ์
2021-06-08 23:32:02
8.43 GB1 ปี67932kj_kung
การกำหนดเวทนา โดยหลวงพ่อ จรัญ จรรยารักษ์ ฉายา ฐิตธมฺโม
2019-09-13 09:04:02
251.09 MB1 ปี13000kj_kung
เสียงพระคาถาเงินล้าน 108 จบ นำสวดโดยหลวงพ่อฤาษีลิงดำ วัดท่าซุง
2021-05-26 08:32:02
106.32 MB1 ปี3751110pingbull99
ธรรมะสวัสดี ท่านอาจารย์พุทธทาส
2019-08-29 14:09:02
4.80 MB1 ปี18300zirichai
หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช แสดงธรรม ณ สวนสันติธรรม แผ่นที่ 82
2021-05-13 06:54:02
687.42 MB1 ปี4010830pingbull99
ท่องนรกกับพระมาลัย(ฉบับรวมภาพนรก ดูจบกลายเป็นคนดีทันทีเพราะไม่กล้าทำความชั่วอีก)
2019-08-26 03:23:14
358.37 MB1 ปี224900meechais
45พรรษาของพระพุทธเจ้า
2019-08-26 03:14:55
169.11 MB1 ปี5722800meechais
มงคลชีวิต ๓๘ ประการ โดยพระธรรมธีรราชมหามุนี
2019-08-25 08:31:33
1.02 GB1 ปี249600meechais
ทางแห่งความดี
2019-08-25 07:08:25
679.83 MB1 ปี739300meechais
ก่อนอาทิตย์อัสดง
2019-08-25 07:01:58
317.87 MB1 ปี194200meechais
เพลงพระคาถาชินบัญชร [MP4]
2019-08-25 05:56:57
76.37 MB1 ปี17600meechais
อภิธรรมนำสุข ชุดที่ 1-5
2019-08-25 05:11:29
732.03 MB1 ปี13414400meechais
ธรรมะคลายทุกข์ ชุดที่ 1-137
2019-08-24 15:38:28
43.76 GB1 ปี2,3426700meechais
เพลงพุทธประวัติ ตั้งแต่ประสูติจนถึงปรินิพพาน [ฉบับแก้ไขสมบูรณ์] - ร้องแหล่ MP3 โดย เพลิน พรหมแดน
2019-08-21 12:07:01
455.53 MB1 ปี8625200potterx
ธรรมะ-หลวงปู่ฤาษีลิงดำ พระวินัยย่อและธรรมปฏิบัติ
2021-01-09 04:15:02
614.05 MB2 ปี4315330jahkung
ธรรมะ - จากอินเดียสู่เอเชีย
2021-01-19 20:30:02
332.34 MB2 ปี99400jahkung
เพลงบทคาถาพาหุง..ทำนองอินเดียแท้เพราะมากครับ พร้อมบทสวดและคำแปล PDF
2021-02-25 11:28:02
6.83 MB2 ปี276460anat123
ความจริงแห่งชีวิต[พระพรหมคุณาภรณ์ (ป. อ. ปยุตฺโต)]
2020-11-22 15:00:03
493.92 KB2 ปี138810nithiporn
9 สิ่งมงคลสำหรับชีวิต
2020-11-09 15:58:02
42.46 KB2 ปี128500nithiporn
หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช แสดงธรรม ณ สวนสันติธรรม แผ่นที่ 79
2020-06-14 04:31:02
692.11 MB2 ปี3711720pingbull99
หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช แสดงธรรม ณ สวนสันติธรรม แผ่นที่ 80
2020-06-14 04:26:01
591.40 MB2 ปี3510820pingbull99
เทศน์หลวงพ่อชา [MP3-ภาษากลาง] ชุด1-9
2020-06-11 03:48:02
5.56 GB2 ปี13768110ทิว
ธรรมคีตะ...ประวัติหลวงปู่เทสก์ เทสรังสี mp.3
2019-05-15 21:20:03
478.64 MB2 ปี444300sooksook155
ธรรมคีตะ...ประวัติพระพุทธเจ้า mp.3
2019-05-15 19:58:02
866.85 MB2 ปี926600sooksook155
มหาสติปัฏฐานสูตร
2020-05-19 07:09:02
5.92 MB2 ปี135230sinchaip
วิปัสสนานุบาล
2020-05-19 09:16:02
2.63 MB2 ปี115000sinchaip
มองอเมริกามาแก้ปัญหาไทย
2020-05-19 09:12:02
3.09 MB2 ปี111000sinchaip
ธรรมะชาล้นถ้วย
2020-05-19 10:36:02
561.09 KB2 ปี113400sinchaip
วิธีการปฏิบัติธรรม
2020-05-17 13:15:02
2.95 MB2 ปี138800sinchaip
แก่นธรรมคำสอนของหลวงปู่ดูลย์ อตุโล
2020-05-17 13:01:02
1.21 MB2 ปี121000sinchaip
แด่เธอผู้
2020-05-17 12:59:02
3.21 MB2 ปี110900sinchaip
9 มนต์เพื่อความก้าวหน้า
2019-05-14 04:37:02
4.67 MB2 ปี1000sinchaip
มิลินทปัญหา ฉบับมหามกุฏราชวิทยาลัย
2019-04-23 02:34:02
2.29 MB2 ปี123400phrathaith
วิธีสร้างบุญบารมี
2020-05-09 00:23:02
58.22 MB2 ปี131100cwkpmk
รักษาใจยามป่วยไข้ - สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป. อ. ปยุตโต)
2019-04-18 12:11:02
1.60 MB2 ปี16300nongz4005
พระสูตรที่สำคัญในพระไตรปิฎก (อังกฤษ)
2019-04-17 10:00:03
39.65 MB2 ปี19400phrathaith
THE TEACHING OF THE BUDDHA (Higher Level) 3
2019-04-17 09:56:02
41.02 MB2 ปี19300phrathaith
THE TEACHING OF THE BUDDHA (Higher Level) 2
2019-04-17 09:53:02
46.40 MB2 ปี19800phrathaith
THE TEACHING OF THE BUDDHA (Basic Level)
2020-05-03 02:29:02
46.45 MB2 ปี120500phrathaith
พระปริตร ๑๑ สูตร แปลอังกฤษ
2019-04-17 09:30:02
50.77 MB2 ปี16100phrathaith
บทสวดมนต์ ๓ ภาษา (พม่า บาลีโรมัน อังกฤษ)
2019-04-17 09:27:02
9.25 MB2 ปี14100phrathaith
ธรรมบท แปลอังกฤษ โดยท่านพระพุทธทัตตะ
2019-04-17 09:24:02
12.65 MB2 ปี17500phrathaith
ธรรมบท แปลอังกฤษ โดย อู หละ จ่อ
2019-04-17 09:18:02
26.31 MB2 ปี16600phrathaith
บทสวดมนต์ มหาสมัยสูตร มหาสะมะยะสุตตัง นิฏฐิตัง
2020-04-15 21:53:02
22.73 MB2 ปี116721masherkrn02
พุทธประวัติ ประสูติ ตรัสรู้ ปรินิพพาน พระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า
2020-02-24 15:53:02
28.53 MB2 ปี133500kangjung01