สมัครสมาชิกฟรี


เข้าสู่ระบบ


ใส่คำที่ต้องการค้นหา
หมวดชื่อไฟล์ขนาดอายุไฟล์เสร็จปล่อยโหลดแบ่งปันโดย
6.เรื่องไฟไหนเล่าร้อนเท่าไฟนรก
2018-07-08 02:30:30
160.29 MB3 ปี297800Seedy
สุขอย่างยิ่ง โดย พระอาจารย์ชยสาโร 2549-2551
2020-06-04 01:06:02
3.82 GB1 ปี3046700Vorapol_Setthapron
แบบเรียน พระอภิธรรมทางไปรษณีย์ สามารถเรียนรู้ด้วยตนเองจากเอกสารแจกนี้ หรือสมัครเรียนเพื่อเอาวุฒิบัตร ฟรี
2020-06-16 15:55:02
87.04 MB1 ปี3965210lotusbudth
เสียงระฆังล้างพลังอัปมงคล เคาะ 99 ครั้ง
2020-04-11 10:34:02
188.65 MB1 ปี129800yongtab@gmail.com
ตามรอยตำนานหลวงปู่ทวด
2019-09-23 12:27:02
581.03 MB1 ปี49200a03012514
ธรรมะคลายทุกข์ ชุดที่ 1-137
2019-08-24 15:38:28
43.76 GB1 ปี2,3426700meechais
วิถีทางดำเนินชีวิต
2018-05-25 09:52:32
4.39 MB3 ปี1920013luewave
7 เดือนบรรลุธรรม เสียงธรรมจากดังตฤณ ฟังแล้วมีพลังจริง
2019-11-27 15:02:02
783.51 MB1 ปี1394400Dolla_Yok
การฝึกมโนมยิทธิสำหรับผู้ปฏิบัติใหม่ โดยหลวงพ่อฤาษีลิงดำ
2019-09-11 09:47:02
18.15 MB1 ปี12,05900anat123
ทาน - ทำอย่างไรจึงจะได้บุญมาก
2019-09-15 12:22:02
1,015.94 KB1 ปี14,31300profess79
ร้อยเรื่องราว แดนพุทธภูมิ
2019-12-12 22:46:02
11.07 MB1 ปี140000KtBezt
วิดิโอตำนานสมเด็จวัดระฆังโฆษิตาราม
2019-09-23 12:30:02
2.51 GB1 ปี813300a03012514
พุทธโอวาทก่อนปรินิพพาน
2021-04-06 10:16:02
361.00 MB2 เดือน131370kway26
นิพพานกถา รจนาโดย พระอาจารย์มหาสีสยาดอ แปลโดย พระคันธสาราภิวงค์
2020-03-30 02:58:01
11.23 MB1 ปี246300pusong05
แบ่งปัน หนังสือพร้อมคลิปเสียง "พุทธวจน" มีทั้งหมด 9 เรื่อง
2019-10-21 10:26:01
2.03 GB1 ปี12,00620mahajakcon
[MP3]-เพลงพุทธประวัติ" โดย เพลิน พรหมแดน ตั้งแต่ประสูติจนถึงนิพพาน
2020-11-12 15:41:02
459.66 MB7 เดือน8774110Moomoo_Picjer
พระคาถาแผ่เมตตาไปทั่ว 3 โลก (เป็นMP3)
2018-06-30 07:17:30
1.82 MB3 ปี143610Seedy
อนัตตลักขณสูตร รจนาโดย พระอาจารย์มหาสีสยาดอ แปลโดย พระคันธสาราภิวงค์
2020-03-30 03:02:02
13.21 MB1 ปี246800pusong05
วิธีการตามรู้ลมหายใจโดยไม่บริกรรม
2021-01-22 13:00:02
10.09 MB5 เดือน11,43360Seedy
Mp3บทสวดแขก
2018-09-04 01:22:31
1.52 GB3 ปี4314300Seedy
คู่มือชาวพุทธ เกี่ยวกับวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา [สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ] 103 หน้า
2021-02-14 09:01:02
1.96 MB4 เดือน11,30420Seedy
ผลบุญ โดย พระภาวนาพิศาลเมธี วิ. (ประเสริฐ มนฺตเสวี)
2020-04-03 03:28:02
3.89 MB1 ปี212600pusong05
1. หลวงพ่อฤาษี ไตรภูมิ ๒๒ ส.ค. ๒๕๒๐ (1_20)
2019-11-03 08:50:02
50.15 MB1 ปี118900Seedy
หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช แสดงธรรม ณ สวนสันติธรรม แผ่นที่ 56
2020-03-24 21:40:02
337.03 MB1 ปี2412900pingbull99
บทสวดฮิน1 / ฟังแล้วสบายใจไม่เครียด สงบ หายากแล้ว เปิดกันในงานไหว้ครู เทพ ทั้งหลาย
2019-08-27 06:28:02
73.47 MB1 ปี1440000Dolla_Yok
วิสัยธรรม เพื่อเบิกนำวิสัยทัศน์ (ภาษา ไทย-อังกฤษ)
2018-09-10 09:54:03
1.79 MB3 ปี15100Seedy
ความเข้าใจเรื่องนิพพาน
2020-06-03 01:46:02
2.59 MB1 ปี153610Anakee99
พระพุทธโอวาทก่อนปรินิพพาน(last homilY)
2019-04-21 22:53:02
1.81 MB2 ปี121500van_supoj@hotmail.com
บทสวดฮิน2 / ฟังแล้วสบายใจไม่เครียด สงบ หายากแล้ว เปิดกันในงานไหว้ครู เทพ ทั้งหลาย
2018-09-29 09:17:02
50.27 MB2 ปี221600Dolla_Yok
คาถาโบราณ พระครูสิริจันทนิวิฐ
2020-09-14 05:34:02
4.75 MB9 เดือน11,27840Prin_Khetsagul
จักรใดขับดันยุคไอที - พระพรหมคุณาภรณ์ (ป อ ปยุตฺโต)
2019-09-16 22:29:02
615.28 KB1 ปี14,78100profess79
พระคริสตธรรมคัมภีร์แบบเสียงอ่าน ภาคพันธสัญญาเดิม
2019-10-15 15:36:02
491.00 MB1 ปี89513000sonypier
พระพุทธเจ้า มหาศาสดาโลก ตอน ๔๗ - ๔๘
2017-12-17 08:36:05
791.13 MB3 ปี258100Seedy
กู่เจิ่งบรรเลงสวดมนต์
2020-06-03 23:51:02
132.99 MB1 ปี141,13510por06
เสียงพระคาถาเงินล้าน 108 จบ นำสวดโดยหลวงพ่อฤาษีลิงดำ วัดท่าซุง
2021-05-26 08:32:02
106.32 MB3 สัปดาห์3751110pingbull99
เพลงแผ่เมตตา
2018-09-21 21:25:02
4.22 MB2 ปี115000kcraft
การ์ตูนธรรมะ : ลบยังไงความทุกข์
2019-11-26 00:15:02
3.04 MB1 ปี127400profess79
เศรษฐศาสตร์แนวพุทธ Buddhist Economics
2019-09-16 07:08:02
1.30 MB1 ปี15,83400profess79
เทคนิควิธีการ ฝึกพลังลมปราณ เพื่อเพิ่มพลังชีวิต ให้สุขภาพดีไม่มีโรคภัย
2020-12-25 21:20:03
7.93 MB6 เดือน22,47950Seedy
มหาปรินิพพานสูตร ให้เสียงโดย พระกฤช นิมฺมโล
2019-11-08 04:52:02
57.60 MB1 ปี2427000Seedy
ประวัติหลวงปู่ดุลย์
2019-10-28 10:46:02
522.87 MB1 ปี82700a03012514
พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม Dictionary of Buddhism
2019-09-15 03:35:02
2.57 MB1 ปี151800profess79
เสียงอ่าน ภพภูมิ ๑๑ MP3
2020-07-27 09:27:02
1.48 GB11 เดือน30422820Tanakornh1976
สบาย สไตล์ธรรมะ โดย อ.ธีรยุทธ เวชเจริญยิ่ง
2019-07-21 01:34:02
6.13 MB2 ปี16700boy23
เสียงอ่านธรรมนิยายชุด สัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรม ครบชุด 6 เรื่อง
2020-04-20 21:19:03
8.45 GB1 ปี39810900oudte32
สุขอย่างยิ่ง โดย พระอาจารย์ชยสาโร 2552-2553
2020-06-10 08:13:02
2.99 GB1 ปี23812600Vorapol_Setthapron
ตำนานพระราหู เจ้าแห่งโชคลาภและความร่ำรวย【Legend of Rahu】
2018-07-29 02:54:30
32.90 MB3 ปี18200matrix99
เสียงอ่านหนังสือ จิตคือพุทธะ อ่านโดย พระกฤช นิมฺโล
2019-11-07 18:10:02
51.22 MB1 ปี247800Seedy
การ์ตูนธรรมะ โฆสกเศรษฐี
2019-11-24 11:05:02
8.94 MB1 ปี128800profess79
พุทธวจน สัมมาสมาธิ สมาธิ ๙ ระดับตามพระศาสดาบัญญัติ ไฟล์เสียง MP3
2019-11-25 22:34:02
106.01 MB1 ปี263200mahajakcon