สมัครสมาชิกฟรี


เข้าสู่ระบบ


ใส่คำที่ต้องการค้นหา
หมวดชื่อไฟล์ขนาดอายุไฟล์เสร็จปล่อยโหลดแบ่งปันโดย
[เสียงธรรม mp3]ใต้ร่มโพธิญาณ หลวงพ่อชา
2018-07-04 22:52:02
666.52 MB3 ปี1720200Seedy
เทศน์หลวงพ่อชา สุภัทโท ชุด9 ใต้ร่มโพธิญาณ (ภาษากลาง-mp3)
2020-04-17 23:11:02
666.46 MB1 ปี1631400ทิว
หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช แสดงธรรม ณ สวนสันติธรรม แผ่นที่ 73
2019-10-24 05:08:02
664.62 MB1 ปี3912210pingbull99
หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช แสดงธรรม ณ สวนสันติธรรม แผ่นที่ 70
2020-02-05 06:11:01
661.36 MB1 ปี4313210pingbull99
นิทานชาดก 56 เรื่อง.mp3
2020-06-13 02:01:02
659.16 MB1 ปี5584701beastmaster175
CD ชวนม่วนชื่น โดย พระอาจารย์พรหม
2018-10-05 07:13:15
658.53 MB3 ปี1131201mukeemee
เทศน์หลวงพ่อชา สุภัทโท ชุด2 หลุดพ้นด้วยปํญญา (ภาษากลาง-mp3)
2020-04-14 23:15:02
657.48 MB1 ปี1428600ทิว
หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช แสดงธรรม ณ สวนสันติธรรม แผ่นที่ 84
2020-01-08 22:28:02
654.66 MB1 ปี446320pingbull99
ละครวิทยุธรรมะเสริมสร้างศัทธา เรื่อง พระพุทธเจ้า มหาบุรุษแห่งชมพูทวีป
2019-10-20 12:27:02
651.67 MB1 ปี3112900ยงยุทธ_ไชยะโอชะ
"รู้ทันชาติ...ฉลาดทันกรรม" โดย ดังตฤณ [MP3]
2020-08-19 23:14:02
651.23 MB1 ปี27427500Seedy
หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช แสดงธรรม ณ สวนสันติธรรม แผ่นที่ 88
2021-03-16 00:54:02
646.00 MB4 เดือน303810pingbull99
จิตตนคร นครหลวงของโลก
2018-03-08 13:46:04
636.24 MB3 ปี9313300Seedy
ธรรมเทศนา โดย หลวงพ่อชา สุภัทฺโท ชุด 1-10
2020-01-22 16:01:02
634.88 MB1 ปี11364403panbcjs
รวมเพลงบทสวดธรรมมะ พระคาถา ไทย ธิเบต เจ้าแม่กวนอิม
2020-05-06 23:50:02
630.33 MB1 ปี401,39000jjsung
"ศาสตร์แห่งรัก" และ "อยากเป็นต่อ...ไม่ต้องรอชาติหน้า" โดย ดังตฤณ [MP3]
2019-05-24 10:51:02
622.32 MB2 ปี23814901Seedy
ธรรมบรรยาย ชุด จาริกบุญจารึกธรรม (ป.อ.ปยุตฺโต)
2019-09-06 12:16:02
621.69 MB2 ปี1117800Seedy
เทศน์หลวงพ่อชา สุภัทโท ชุด8 คาถาเศรษฐี (ภาษากลาง-mp3)
2020-04-19 01:21:01
620.48 MB1 ปี1645200ทิว
หลวงพ่อปัญญานันทภิกขุ-ธรรมะเกิดจากใจ
2019-09-06 01:28:01
616.65 MB2 ปี1362400Seedy
เทศน์หลวงพ่อชา สุภัทโท ชุด4 สูตรแก้ทุกข์ (ภาษากลาง-mp3)
2020-04-17 23:09:01
614.30 MB1 ปี1736900ทิว
ธรรมะ-หลวงปู่ฤาษีลิงดำ พระวินัยย่อและธรรมปฏิบัติ
2021-01-09 04:15:02
614.05 MB7 เดือน4315510jahkung
เทศน์หลวงพ่อชา สุภัทโท ชุด1 หัวใจพระพุทธศาสนา (ภาษากลาง-mp3)
2020-04-15 11:03:02
607.45 MB1 ปี1830500ทิว
ศิษย์โง่ไปเรียนเซ็นเล่ม 4
2019-10-16 13:50:02
605.84 MB1 ปี116500นายอังคาร
บทสวดทำวัตรเช้า แปล [mp4]
2020-12-17 03:16:02
604.40 MB7 เดือน347410Cadel
พระคาถามหาจักรพรรดิ หนังสือใครจะใหญ่เกินกรรม บทอธิฐาน(jpg) มีไฟล์ MP3+MP4 เสียงสวดมนต์ของหลวงปู่ดู่ หลวงตาม้า
2021-01-02 18:59:03
599.91 MB7 เดือน10345840lotusbudth
ภาพ ร.9 เอาไปอัดใสกรอบได้เลย
2020-03-23 01:09:02
598.33 MB1 ปี113100popiton
วัฏจักรชีวิตบทที่ 31 40 นิยายธรรมะ หลวงพ่อจรัญ
2019-08-20 12:47:02
598.03 MB2 ปี113001jojoejung16
เสียงอ่านธรรมะจากพระไตรปิฎกชุดที่ 5 พระอาจารย์ปริญญา ปริญาโณ
2018-12-16 10:47:51
595.18 MB2 ปี13000danpet
หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช แสดงธรรม ณ สวนสันติธรรม แผ่นที่ 74
2019-12-18 01:17:02
594.47 MB1 ปี3412610pingbull99
หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช แสดงธรรม ณ สวนสันติธรรม แผ่นที่ 80
2020-06-14 04:26:01
591.40 MB1 ปี3511020pingbull99
ตามรอยตำนานหลวงปู่ทวด
2019-09-23 12:27:02
581.03 MB1 ปี49200a03012514
หลวงตาวัดป่าบ้านตาด 1-2
2020-06-04 09:55:02
580.71 MB1 ปี1884100gardian
เสียงอ่านหนังสือ "หลวงตา วัดป่าบ้านตาด รวมเรื่องเล่า...สิ่งที่เห็น" เล่ม ๑-๒
2020-02-22 13:16:02
580.71 MB1 ปี18866901Seedy
รู้ที่ใจ โดย พระราชสุเมธาจารย์ (หลวงพ่อสุเมโธ)
2020-04-30 02:01:02
574.21 MB1 ปี1710700Vorapol_Setthapron
หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช แสดงธรรม ณ สวนสันติธรรม แผ่นที่ 85
2020-03-04 00:00:02
571.15 MB1 ปี604720pingbull99
หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช แสดงธรรม ณ สวนสันติธรรม แผ่นที่ 78
2019-11-29 05:19:02
568.22 MB1 ปี338810pingbull99
ถึงโสดาบันในชาตินี้ โดย ดร.สนอง วรอุไร
2020-08-27 17:34:02
565.47 MB11 เดือน39800Zest
เสียงอ่านหนังสือ"เตรียมเสบียงไว้เลี้ยงตัว" เล่ม 10 ดังตฤณ (ฟังสบายโจโฉอ่าน)
2019-06-26 10:13:02
561.73 MB2 ปี127701Seedy
เสียงอ่านหนังสือพุทธวจน ๓ ฉบับ ก้าวย่างอย่างพุทธะ
2020-02-12 09:57:02
560.68 MB1 ปี110200foolishmax
ท่านพุทธทาส - ธรรมะกับมนุษย์
2019-03-25 06:33:02
560.06 MB2 ปี1112401tuituitui
ธรรมะบรรยาย_ป.อ.ปยุตโต ชุด จากอินเดียสู่เอเชีย
2021-06-02 19:52:02
552.59 MB1 เดือน730806Seedy
ท่านพุทธทาส - สิ่งที่ท่านยังไม่รู้จัก
2019-03-26 06:08:02
549.05 MB2 ปี119601tuituitui
หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช แสดงธรรม ณ สวนสันติธรรม แผ่นที่ 30
2020-04-06 07:38:02
546.61 MB1 ปี2511800pingbull99
เพลงสวดมนต์ คัดบทที่ใช้กันบ่อยนะครับ ไพเราะ ได้บุญด้วยครับ
2019-11-17 13:25:02
542.88 MB1 ปี1492801eitthibhatt
แสงสว่างของชีวิต [มรดกธรรม (ปัญญานันทภิกขุ)]
2020-11-04 01:09:02
538.73 MB9 เดือน1114400tator1208
หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช แสดงธรรม ณ สวนสันติธรรม แผ่นที่ 55
2020-03-24 09:36:02
536.17 MB1 ปี3011100pingbull99
บทเพลงสวดมนต์จีน [ภาษา-จีน] [บรรยาย-จีน] เน้นฟังไพเราะ สบายหู ฟังแล้วผ่อนคลาย [ชุดที่ 1]
2020-04-20 14:13:02
532.34 MB1 ปี1037200offabb456
ธรรมะจากพระไตรปิฎกชุดที่ ๖ กว่าจะเป็นพระพุทธเจ้า โดยพระอาจารย์ปริญญา ปริญาโณ
2020-01-09 22:45:02
530.53 MB1 ปี422601danpet
ปลุกเสกตัวเองให้ขลังด้วยพลังพุทธมนต์(น้อมจิตเป็นสมาธิฟังหรือสวดตาม)
2019-10-21 04:48:02
529.55 MB1 ปี135200kaewklak190
สูตรเว่ยหล่างและคำสอนฮวงโป
2020-12-31 11:07:02
529.43 MB7 เดือน119000นายอังคาร
ประวัติหลวงปู่ดุลย์
2019-10-28 10:46:02
522.87 MB1 ปี82701a03012514