สมัครสมาชิกฟรี


เข้าสู่ระบบ


ใส่คำที่ต้องการค้นหา
หมวดชื่อไฟล์ขนาดอายุไฟล์เสร็จปล่อยโหลดแบ่งปันโดย
หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช แสดงธรรม ณ สวนสันติธรรม แผ่นที่ 46
2020-03-27 04:11:02
678.49 MB1 ปี2210900pingbull99
เสียงอ่านธรรมะจากพระไตรปิฎกชุดที่ ๒ พระอาจารย์ปริญญา ปริญาโณ
2020-04-20 21:02:02
677.44 MB1 ปี13400danpet
หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช แสดงธรรม ณ สวนสันติธรรม แผ่นที่ 40
2020-04-06 08:35:02
677.10 MB1 ปี2510100pingbull99
หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช แสดงธรรม ณ สวนสันติธรรม แผ่นที่ 54
2020-03-24 07:34:02
675.32 MB1 ปี2412600pingbull99
เสียงอ่านธรรมะจากพระไตรปิฎกชุดที่ ๓ พระอาจารย์ปริญญา ปริญาโณ
2020-04-20 21:09:02
674.33 MB1 ปี13100danpet
หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช แสดงธรรม ณ สวนสันติธรรม แผ่นที่ 42
2020-04-06 08:30:02
673.45 MB1 ปี269900pingbull99
หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช แสดงธรรม ณ สวนสันติธรรม แผ่นที่ 43
2020-04-06 08:20:02
672.39 MB1 ปี268600pingbull99
หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช แสดงธรรม ณ สวนสันติธรรม แผ่นที่ 51
2020-03-27 03:58:02
672.28 MB1 ปี259400pingbull99
หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช แสดงธรรม ณ สวนสันติธรรม แผ่นที่ 86
2020-09-15 19:04:02
668.96 MB9 เดือน465830pingbull99
หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช แสดงธรรม ณ สวนสันติธรรม แผ่นที่ 87
2020-12-13 00:21:02
666.75 MB6 เดือน284410pingbull99
[เสียงธรรม mp3]ใต้ร่มโพธิญาณ หลวงพ่อชา
2018-07-04 22:52:02
666.52 MB3 ปี1720200Seedy
เทศน์หลวงพ่อชา สุภัทโท ชุด9 ใต้ร่มโพธิญาณ (ภาษากลาง-mp3)
2020-04-17 23:11:02
666.46 MB1 ปี1631400ทิว
หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช แสดงธรรม ณ สวนสันติธรรม แผ่นที่ 73
2019-10-24 05:08:02
664.62 MB1 ปี3912210pingbull99
หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช แสดงธรรม ณ สวนสันติธรรม แผ่นที่ 70
2020-02-05 06:11:01
661.36 MB1 ปี4313210pingbull99
นิทานชาดก 56 เรื่อง.mp3
2020-06-13 02:01:02
659.16 MB1 ปี5584700beastmaster175
CD ชวนม่วนชื่น โดย พระอาจารย์พรหม
2018-10-05 07:13:15
658.53 MB2 ปี1131200mukeemee
เทศน์หลวงพ่อชา สุภัทโท ชุด2 หลุดพ้นด้วยปํญญา (ภาษากลาง-mp3)
2020-04-14 23:15:02
657.48 MB1 ปี1428600ทิว
หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช แสดงธรรม ณ สวนสันติธรรม แผ่นที่ 84
2020-01-08 22:28:02
654.66 MB1 ปี446320pingbull99
ละครวิทยุธรรมะเสริมสร้างศัทธา เรื่อง พระพุทธเจ้า มหาบุรุษแห่งชมพูทวีป
2019-10-20 12:27:02
651.67 MB1 ปี3112900ยงยุทธ_ไชยะโอชะ
"รู้ทันชาติ...ฉลาดทันกรรม" โดย ดังตฤณ [MP3]
2020-08-19 23:14:02
651.23 MB10 เดือน27427510Seedy
หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช แสดงธรรม ณ สวนสันติธรรม แผ่นที่ 88
2021-03-16 00:54:02
646.00 MB3 เดือน303710pingbull99
จิตตนคร นครหลวงของโลก
2018-03-08 13:46:04
636.24 MB3 ปี9313300Seedy
ธรรมเทศนา โดย หลวงพ่อชา สุภัทฺโท ชุด 1-10
2020-01-22 16:01:02
634.88 MB1 ปี11364401panbcjs
รวมเพลงบทสวดธรรมมะ พระคาถา ไทย ธิเบต เจ้าแม่กวนอิม
2020-05-06 23:50:02
630.33 MB1 ปี401,37810jjsung
"ศาสตร์แห่งรัก" และ "อยากเป็นต่อ...ไม่ต้องรอชาติหน้า" โดย ดังตฤณ [MP3]
2019-05-24 10:51:02
622.32 MB2 ปี23814900Seedy
ธรรมบรรยาย ชุด จาริกบุญจารึกธรรม (ป.อ.ปยุตฺโต)
2019-09-06 12:16:02
621.69 MB1 ปี1117800Seedy
เทศน์หลวงพ่อชา สุภัทโท ชุด8 คาถาเศรษฐี (ภาษากลาง-mp3)
2020-04-19 01:21:01
620.48 MB1 ปี1645200ทิว
หลวงพ่อปัญญานันทภิกขุ-ธรรมะเกิดจากใจ
2019-09-06 01:28:01
616.65 MB1 ปี1362401Seedy
เทศน์หลวงพ่อชา สุภัทโท ชุด4 สูตรแก้ทุกข์ (ภาษากลาง-mp3)
2020-04-17 23:09:01
614.30 MB1 ปี1736900ทิว
ธรรมะ-หลวงปู่ฤาษีลิงดำ พระวินัยย่อและธรรมปฏิบัติ
2021-01-09 04:15:02
614.05 MB5 เดือน4315330jahkung
เทศน์หลวงพ่อชา สุภัทโท ชุด1 หัวใจพระพุทธศาสนา (ภาษากลาง-mp3)
2020-04-15 11:03:02
607.45 MB1 ปี1830500ทิว
ศิษย์โง่ไปเรียนเซ็นเล่ม 4
2019-10-16 13:50:02
605.84 MB1 ปี116500นายอังคาร
บทสวดทำวัตรเช้า แปล [mp4]
2020-12-17 03:16:02
604.40 MB6 เดือน347010Cadel
พระคาถามหาจักรพรรดิ หนังสือใครจะใหญ่เกินกรรม บทอธิฐาน(jpg) มีไฟล์ MP3+MP4 เสียงสวดมนต์ของหลวงปู่ดู่ หลวงตาม้า
2021-01-02 18:59:03
599.91 MB5 เดือน10344341lotusbudth
ภาพ ร.9 เอาไปอัดใสกรอบได้เลย
2020-03-23 01:09:02
598.33 MB1 ปี113110popiton
วัฏจักรชีวิตบทที่ 31 40 นิยายธรรมะ หลวงพ่อจรัญ
2019-08-20 12:47:02
598.03 MB1 ปี113000jojoejung16
เสียงอ่านธรรมะจากพระไตรปิฎกชุดที่ 5 พระอาจารย์ปริญญา ปริญาโณ
2018-12-16 10:47:51
595.18 MB2 ปี13000danpet
หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช แสดงธรรม ณ สวนสันติธรรม แผ่นที่ 74
2019-12-18 01:17:02
594.47 MB1 ปี3412610pingbull99
หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช แสดงธรรม ณ สวนสันติธรรม แผ่นที่ 80
2020-06-14 04:26:01
591.40 MB1 ปี3510820pingbull99
ตามรอยตำนานหลวงปู่ทวด
2019-09-23 12:27:02
581.03 MB1 ปี49200a03012514
หลวงตาวัดป่าบ้านตาด 1-2
2020-06-04 09:55:02
580.71 MB1 ปี1884100gardian
เสียงอ่านหนังสือ "หลวงตา วัดป่าบ้านตาด รวมเรื่องเล่า...สิ่งที่เห็น" เล่ม ๑-๒
2020-02-22 13:16:02
580.71 MB1 ปี18866910Seedy
รู้ที่ใจ โดย พระราชสุเมธาจารย์ (หลวงพ่อสุเมโธ)
2020-04-30 02:01:02
574.21 MB1 ปี1710700Vorapol_Setthapron
หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช แสดงธรรม ณ สวนสันติธรรม แผ่นที่ 85
2020-03-04 00:00:02
571.15 MB1 ปี604720pingbull99
หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช แสดงธรรม ณ สวนสันติธรรม แผ่นที่ 78
2019-11-29 05:19:02
568.22 MB1 ปี338810pingbull99
ถึงโสดาบันในชาตินี้ โดย ดร.สนอง วรอุไร
2020-08-27 17:34:02
565.47 MB10 เดือน39800Zest
เสียงอ่านหนังสือ"เตรียมเสบียงไว้เลี้ยงตัว" เล่ม 10 ดังตฤณ (ฟังสบายโจโฉอ่าน)
2019-06-26 10:13:02
561.73 MB2 ปี127700Seedy
เสียงอ่านหนังสือพุทธวจน ๓ ฉบับ ก้าวย่างอย่างพุทธะ
2020-02-12 09:57:02
560.68 MB1 ปี110201foolishmax
ท่านพุทธทาส - ธรรมะกับมนุษย์
2019-03-25 06:33:02
560.06 MB2 ปี1112400tuituitui
ธรรมะบรรยาย_ป.อ.ปยุตโต ชุด จากอินเดียสู่เอเชีย
2021-06-02 19:52:02
552.59 MB2 สัปดาห์730806Seedy