สมัครสมาชิกฟรี


เข้าสู่ระบบ


ใส่คำที่ต้องการค้นหา
หมวดชื่อไฟล์ขนาดอายุไฟล์เสร็จปล่อยโหลดแบ่งปันโดย
รู้จักทุกข์ของชีวิต หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ
2021-07-13 19:54:02
71.86 MB1 สัปดาห์1139101omaki088
"อมตธรรม" รวมธรรมบรรยาย หลวงพ่อปัญญานันทภิกขุ ชุดที่ ๒
2019-08-29 12:34:02
4.37 GB2 ปี11421801Seedy
แนวทางการปฏิบัติธรรมในพระพุทธศาสนา จากพระธรรมเทศนาของหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช
2019-11-11 03:41:02
19.64 MB1 ปี126601Freeselfman
กุญแจภาวนาและตามดูจิต จากพระธรรมเทศนาของพระโพธิญาณเถร (หลวงปู่ชา สุภทฺโท)
2019-11-28 08:02:02
788.76 KB1 ปี146701Freeselfman
เพลงบทคาถาพาหุง..ทำนองอินเดียแท้เพราะมากครับ พร้อมบทสวดและคำแปล PDF
2021-02-25 11:28:02
6.83 MB5 เดือน283711anat123
พุทธโอวาทก่อนปรินิพพาน พระพุทธเจ้า
2021-07-09 14:59:02
358.20 MB2 สัปดาห์17861Blue_Surf
วิธีระงับความฟุ้งซ่าน หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ
2021-07-13 20:05:03
113.71 MB1 สัปดาห์1162181omaki088
หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช แสดงธรรม ณ สวนสันติธรรม แผ่นที่ 64
2021-03-12 23:15:03
358.07 MB4 เดือน2521901pingbull99
พุทธวจน เสียงอ่านพระสูตรบทที่ 1 ตามรอย"ธรรม"
2020-01-22 03:38:01
135.94 MB1 ปี5228001Seedy
ธรรมะจากพระไตรปิฎกชุดที่ ๖ กว่าจะเป็นพระพุทธเจ้า โดยพระอาจารย์ปริญญา ปริญาโณ
2020-01-09 22:45:02
530.53 MB1 ปี422601danpet
สูตรของเว่ยหล่างและคำสอนของฮวงโป [ช่วยโหลดด้วยครับหนีตกชั้น]
2020-06-14 15:39:02
216.41 MB1 ปี1174001ดรีม_กลัวน้ำท่วมจัง
สมาธิเบื้องต้นสำหรับชาวบ้าน
2020-04-09 13:37:02
6.33 MB1 ปี182501van_supoj@hotmail.com
ธรรมะจากพระไตรปิฎกชุดที่ ๗ กว่าจะเป็นพระพุทธเจ้า โดยพระอาจารย์ปริญญา ปริญาโณ
2020-04-20 21:15:02
510.67 MB1 ปี392901danpet
เส้นทางสู่ความพ้นทุกข์
2021-01-30 05:30:02
5.23 MB6 เดือน154511profess79
เสียงอ่าน"กฎแห่งกรรมฯ" ประสบการณ์ปฏิบัติธรรมของหลวงพ่อจรัญ(ของดีเสียงไพเราะฟังสบายหู)
2020-09-10 00:49:02
149.00 MB11 เดือน11,06511Seedy
ธรรมะจากพระไตรปิฎกชุดที่ ๘ กว่าจะเป็นพระพุทธเจ้า โดยพระอาจารย์ปริญญา ปริญาโณ
2020-01-09 21:43:02
518.02 MB1 ปี402701danpet
ธรรมะจากพระไตรปิฎกชุดที่ ๙ กว่าจะเป็นพระพุทธเจ้า โดยพระอาจารย์ปริญญา ปริญาโณ
2018-12-16 11:27:55
476.21 MB2 ปี372301danpet
9 ปฐมธรรม - พุทธวจน
2021-06-06 18:18:02
19.43 MB1 เดือน1148101chanuchanu
10 สาธยายธรรม - พุทธวจน
2021-06-06 18:23:02
16.40 MB1 เดือน115791chanuchanu
ธรรมชุดดับอวิชชาและชุดเตรียมพร้อม
2019-01-29 21:43:02
4.38 GB2 ปี3874101oudte32
2 คุู่มือโสดาบัน - พุทธวจน
2021-06-06 18:34:02
14.13 MB1 เดือน119780chanuchanu
สิริมงคลของชีวิต
2019-05-22 06:12:02
13.92 MB2 ปี135100moses69
บทสวดมนต์ MP3
2020-03-26 01:37:02
25.19 MB1 ปี181,02810NBDPalm
ประกายส่องใจ เล่ม 1-3 โดย พระคันธสาราภิวงค์
2020-03-29 03:36:02
9.45 MB1 ปี424500pusong05
ธรรมสารทีปนี.pdf
2020-06-22 06:50:02
7.39 MB1 ปี123710profess79
คาถาต่าง
2019-08-29 11:30:02
2.47 GB2 ปี2412900tum_vteen@hotmail.com
หัวใจนิพพาน เทศนาชุดสุดท้ายของพุทธทาส
2019-09-20 01:06:02
53.17 MB2 ปี12,17600profess79
3 ก้าวย่างอย่างพุทธะ - พุทธวจน
2021-06-06 18:40:03
18.07 MB1 เดือน117490chanuchanu
สุขอย่างยิ่ง โดย พระอาจารย์ชยสาโร 2549-2551
2020-06-04 01:06:02
3.82 GB1 ปี3046700Vorapol_Setthapron
แบบเรียน พระอภิธรรมทางไปรษณีย์ สามารถเรียนรู้ด้วยตนเองจากเอกสารแจกนี้ หรือสมัครเรียนเพื่อเอาวุฒิบัตร ฟรี
2020-06-16 15:55:02
87.04 MB1 ปี3965530lotusbudth
เสียงระฆังล้างพลังอัปมงคล เคาะ 99 ครั้ง
2020-04-11 10:34:02
188.65 MB1 ปี129800yongtab@gmail.com
ตามรอยตำนานหลวงปู่ทวด
2019-09-23 12:27:02
581.03 MB1 ปี49200a03012514
ธรรมะคลายทุกข์ ชุดที่ 1-137
2019-08-24 15:38:28
43.76 GB2 ปี2,3426700meechais
วิถีทางดำเนินชีวิต
2018-05-25 09:52:32
4.39 MB3 ปี1920013luewave
7 เดือนบรรลุธรรม เสียงธรรมจากดังตฤณ ฟังแล้วมีพลังจริง
2019-11-27 15:02:02
783.51 MB1 ปี1394400Dolla_Yok
การฝึกมโนมยิทธิสำหรับผู้ปฏิบัติใหม่ โดยหลวงพ่อฤาษีลิงดำ
2019-09-11 09:47:02
18.15 MB2 ปี12,05900anat123
ทาน - ทำอย่างไรจึงจะได้บุญมาก
2019-09-15 12:22:02
1,015.94 KB2 ปี14,31300profess79
ร้อยเรื่องราว แดนพุทธภูมิ
2019-12-12 22:46:02
11.07 MB1 ปี140000KtBezt
วิดิโอตำนานสมเด็จวัดระฆังโฆษิตาราม
2019-09-23 12:30:02
2.51 GB1 ปี813300a03012514
พุทธโอวาทก่อนปรินิพพาน
2021-04-06 10:16:02
361.00 MB3 เดือน131820kway26
นิพพานกถา รจนาโดย พระอาจารย์มหาสีสยาดอ แปลโดย พระคันธสาราภิวงค์
2020-03-30 02:58:01
11.23 MB1 ปี246300pusong05
[MP3]-เพลงพุทธประวัติ" โดย เพลิน พรหมแดน ตั้งแต่ประสูติจนถึงนิพพาน
2020-11-12 15:41:02
459.66 MB9 เดือน8775410Moomoo_Picjer
พระคาถาแผ่เมตตาไปทั่ว 3 โลก (เป็นMP3)
2018-06-30 07:17:30
1.82 MB3 ปี143600Seedy
อนัตตลักขณสูตร รจนาโดย พระอาจารย์มหาสีสยาดอ แปลโดย พระคันธสาราภิวงค์
2020-03-30 03:02:02
13.21 MB1 ปี246800pusong05
คู่มือชาวพุทธ เกี่ยวกับวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา [สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ] 103 หน้า
2021-02-14 09:01:02
1.96 MB5 เดือน11,31230Seedy
ผลบุญ โดย พระภาวนาพิศาลเมธี วิ. (ประเสริฐ มนฺตเสวี)
2020-04-03 03:28:02
3.89 MB1 ปี212600pusong05
1. หลวงพ่อฤาษี ไตรภูมิ ๒๒ ส.ค. ๒๕๒๐ (1_20)
2019-11-03 08:50:02
50.15 MB1 ปี118900Seedy
หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช แสดงธรรม ณ สวนสันติธรรม แผ่นที่ 56
2020-03-24 21:40:02
337.03 MB1 ปี2412910pingbull99
บทสวดฮิน1 / ฟังแล้วสบายใจไม่เครียด สงบ หายากแล้ว เปิดกันในงานไหว้ครู เทพ ทั้งหลาย
2019-08-27 06:28:02
73.47 MB2 ปี1440000Dolla_Yok
ความเข้าใจเรื่องนิพพาน
2020-06-03 01:46:02
2.59 MB1 ปี153610Anakee99