สมัครสมาชิกฟรี


เข้าสู่ระบบ


ใส่คำที่ต้องการค้นหา
หมวดชื่อไฟล์ขนาดอายุไฟล์เสร็จปล่อยโหลดแบ่งปันโดย
พระปริตร ๑๑ สูตร แปลอังกฤษ
2019-04-17 09:30:02
50.77 MB2 ปี16100phrathaith
บทสวดมนต์ ๓ ภาษา (พม่า บาลีโรมัน อังกฤษ)
2019-04-17 09:27:02
9.25 MB2 ปี14100phrathaith
ธรรมบท แปลอังกฤษ โดยท่านพระพุทธทัตตะ
2019-04-17 09:24:02
12.65 MB2 ปี17500phrathaith
ธรรมบท แปลอังกฤษ โดย อู หละ จ่อ
2019-04-17 09:18:02
26.31 MB2 ปี16600phrathaith
บทสวดมนต์ มหาสมัยสูตร มหาสะมะยะสุตตัง นิฏฐิตัง
2020-04-15 21:53:02
22.73 MB2 ปี116710masherkrn02
พุทธประวัติ ประสูติ ตรัสรู้ ปรินิพพาน พระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า
2020-02-24 15:53:02
28.53 MB2 ปี133500kangjung01
จิตคือพุทธะ หลวงปู่ดูลย์ อตุโล
2019-02-15 12:11:02
39.61 MB2 ปี18801kangjung01
**อัพใหม่แทนตัวเก่า** พระสูตร แผ่นที่1 แสดงธรรมโดย พระเทพดิลก (ระแบบ ฐิตญาโณ)
2020-02-15 08:45:02
1.12 GB2 ปี112800นายอังคาร
หนังสือ คู่มืออุทิศบุญที่ได้ผล - ฉบับปรับปรุงใหม่ พ.ศ. 2557
2020-01-21 21:09:02
2.11 MB2 ปี114100pisuttarapat
e-book พุทธวจน ฉบับภพภูมิ PDF
2020-01-15 05:25:03
9.94 MB2 ปี165610puherh
อริยสัจ 4 เพื่อสันติสุขของโลก
2020-01-06 14:30:02
4.83 MB2 ปี133900profess79
สวดมนต์เป็นเรื่องใหญ่ สวดกันทำไมต้องรู้ให้ชัด
2020-01-02 01:17:02
16.47 MB2 ปี145400PlaTonG
จำแนก กรรม ตามคำในพระไตรปิฏก ไม่ฟังพลาดมากขอบอก
2020-01-02 00:33:02
238.53 MB2 ปี141100PlaTonG
หนังสือธรรมะอนัตตา ฉบับภาษาอังกฤษ โดยอาจารย์พระมหาบัว ญาณสมฺปนฺโน (หลวงตามหาบัว) Amata_Dhamma_By_Ajaan_Maha_Boowa_Nanasampanno
2018-12-21 13:47:32
2.00 MB2 ปี14200danpet
หนังสือสวดมนต์ภาษาอังฤกษ : Pali Chanting Book with English Translation
2019-12-15 09:12:02
20.99 MB2 ปี126200danpet
ไตรภูมิกถา ปี พ.ศ.๒๕๒๘ (ค.ศ.1985) มี ๒ ภาษา ไทย อังกฤษ หนังสือหายาก น่าอ่าน
2019-12-15 05:41:02
66.02 MB2 ปี11,21700danpet
หนังสือธรรมะหายาก เรื่อง "ไม่รับรู้...ไม่รับเอาเข้ามา.." (เน้น สั้น อ่านได้ใจความ...อ่านจบนำไปใช้..ปลงได้..ทุกเรื่อง)
2019-12-15 09:56:02
1.23 MB2 ปี11,03700danpet
ธรรมะจากพระไตรปิฎกชุดที่ ๑๐ กว่าจะเป็นพระพุทธเจ้า (ชุดสุดท้าย) โดยพระอาจารย์ปริญญา ปริญาโณ
2020-04-20 21:17:02
480.76 MB2 ปี354201danpet
ธรรมะจากพระไตรปิฎกชุดที่ ๙ กว่าจะเป็นพระพุทธเจ้า โดยพระอาจารย์ปริญญา ปริญาโณ
2018-12-16 11:27:55
476.21 MB2 ปี372301danpet
ธรรมะจากพระไตรปิฎกชุดที่ ๘ กว่าจะเป็นพระพุทธเจ้า โดยพระอาจารย์ปริญญา ปริญาโณ
2020-01-09 21:43:02
518.02 MB2 ปี402701danpet
ธรรมะจากพระไตรปิฎกชุดที่ ๗ กว่าจะเป็นพระพุทธเจ้า โดยพระอาจารย์ปริญญา ปริญาโณ
2020-04-20 21:15:02
510.67 MB2 ปี392901danpet
ธรรมะจากพระไตรปิฎกชุดที่ ๖ กว่าจะเป็นพระพุทธเจ้า โดยพระอาจารย์ปริญญา ปริญาโณ
2020-01-09 22:45:02
530.53 MB2 ปี422601danpet
เสียงอ่านธรรมะจากพระไตรปิฎกชุดที่ 5 พระอาจารย์ปริญญา ปริญาโณ
2018-12-16 10:47:51
595.18 MB2 ปี13000danpet
เสียงอ่านธรรมะจากพระไตรปิฎกชุดที่ ๔ พระอาจารย์ปริญญา ปริญาโณ
2018-12-15 13:25:33
679.59 MB2 ปี13100danpet
เสียงอ่านธรรมะจากพระไตรปิฎกชุดที่ ๓ พระอาจารย์ปริญญา ปริญาโณ
2020-04-20 21:09:02
674.33 MB2 ปี13100danpet
เสียงอ่านธรรมะจากพระไตรปิฎกชุดที่ ๒ พระอาจารย์ปริญญา ปริญาโณ
2020-04-20 21:02:02
677.44 MB2 ปี13400danpet
เสียงอ่านธรรมะจากพระไตรปิฎกชุดที่ ๑ พระอาจารย์ปริญญา ปริญาโณ
2018-12-15 13:04:03
684.04 MB2 ปี14300danpet
บาลีไวยากรณ์เบื้องต้นสำหรับนักศึกษาใหม่
2019-12-07 10:29:02
3.32 MB2 ปี157400danpet
ประวัติ พระรอด
2018-12-11 10:40:12
19.42 MB2 ปี244003303
หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช แสดงธรรม ณ สวนสันติธรรม แผ่นที่ 78
2019-11-29 05:19:02
568.22 MB2 ปี338810pingbull99
ลีลาวดี
2019-11-21 22:08:02
203.64 MB2 ปี599401apirugboon
เพลงพุทธประวัติ (เพลิน พรหมแดน)
2019-11-12 22:56:02
455.19 MB2 ปี8617400tanpao
รวมเพลงบทสวดต่าง ประกอบดนตรี
2019-11-10 06:04:02
173.62 MB2 ปี2470710tanpao
ธรรมะหลวงปู่เทศน์
2019-11-06 08:02:02
790.62 MB2 ปี110500applesmile
หลวงปู่เทศน์ 11-66
2019-11-13 18:56:02
1.14 GB2 ปี14800applesmile
หลวงปู่เทศน์ 1-10
2019-11-07 13:48:01
266.04 MB2 ปี127301applesmile
พระพุทธเจ้า [เพลงประกอบละครซีรีส์ พระพุทธเจ้า มหาศาสดาโลก]_HD
2019-11-03 04:00:02
45.50 MB2 ปี13800kikasame
พระธรรมเทศนาของ หลวงปู่หล้า เขมปัตโต เรื่อง สมาธิ ฌาน (อีสาน)_HD
2019-11-08 08:51:02
228.70 MB2 ปี18800kikasame
คัมภีร์สมาธิราชสุตร.pdf
2019-10-27 17:32:02
4.04 MB2 ปี144500pop2me
พระพุทธมนต์และคุณค่าทางจริยธรรม
2019-10-26 21:36:02
19.24 MB2 ปี222000wachr0
บทสวดมนต์ธิเบต ปรัชญาปารมิตาหทัยสูตร,มหาการุณาธารณี [ชุดประสานเสียงเด็ก]เปิดฟังก่อนนอนหลับเป็นสุข
2019-10-25 01:11:02
351.05 MB2 ปี825300kaewklak190
พุทธโอวาทก่อนปรินิพพาน เสียงอ่าน โดย [วศิน อินทสระ] ไฟล์MP4 (ความยาว1.23ชม.)แนะนำ ฟังแล้วได้แง่คิดดี
2019-11-27 12:46:01
211.02 MB2 ปี130201kaewklak190
เสียงอ่านหนังสือ พุทธธรรม
2018-11-10 19:51:16
716.62 MB2 ปี6797001hihi034
รูปภาพ พุทธวจน
2019-10-22 06:01:02
74.42 MB2 ปี52650500hihi034
ปลุกเสกตัวเองให้ขลังด้วยพลังพุทธมนต์(น้อมจิตเป็นสมาธิฟังหรือสวดตาม)
2019-10-21 04:48:02
529.55 MB2 ปี135200kaewklak190
หนังสือธรรมะ สวัสดีปีใหม่ 2527 โดย ท. เลียงพิบูลย์
2019-10-19 08:03:02
2.67 MB2 ปี316401wachr0
คาถาสมัครงาน
2019-10-05 04:21:02
349.69 KB2 ปี189700suttavat
คาถาเจ้านายเมตตา
2019-10-05 03:36:02
350.13 KB2 ปี12,27800suttavat
กฎแห่งกรรม ธรรมปฏิบัติฉบับคัดลอก โดย หลวงพ่อจรัญ
2021-07-07 22:01:02
48.59 MB2 ปี123460giftzy
ประวัติหลวงปู่ดุลย์
2019-10-28 10:46:02
522.87 MB3 ปี82701a03012514