สมัครสมาชิกฟรี


เข้าสู่ระบบ


ใส่คำที่ต้องการค้นหา
หมวดชื่อไฟล์ขนาดอายุไฟล์เสร็จปล่อยโหลดแบ่งปันโดย
การปฏิบัติกรรมฐาน
2020-05-29 04:06:02
6.39 MB1 ปี11,19510moses69
หลวงพ่อปัญญานันทภิกขุ-ธรรมะเกิดจากใจ
2019-09-06 01:28:01
616.65 MB2 ปี1362400Seedy
บ่วงจิต
2020-05-29 06:34:02
13.23 MB1 ปี145700moses69
หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช แสดงธรรม ณ สวนสันติธรรม แผ่นที่ 44
2020-04-06 08:15:02
689.54 MB1 ปี269200pingbull99
หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช แสดงธรรม ณ สวนสันติธรรม แผ่นที่ 43
2020-04-06 08:20:02
672.39 MB1 ปี268600pingbull99
แนวทางการปฏิบัติธรรมในพระพุทธศาสนา จากพระธรรมเทศนาของหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช
2019-11-11 03:41:02
19.64 MB1 ปี126600Freeselfman
มุตโตทัย โอวาทของ พระอาจารย์มั่น ภูริทัตตะเถระ
2019-09-02 22:05:02
3.62 MB2 ปี162900Freeselfman
เคล็ดลับ ดับทุกข์
2019-09-15 10:15:02
9.80 MB2 ปี126300profess79
โพธิปักขิยธรรม ๑ : สติปัฏฐาน ๔
2021-02-02 04:22:02
6.70 MB6 เดือน142210profess79
คำกล่าวอุทิศส่วนกุศลและคำอาราธนา
2020-04-06 22:15:02
18.65 MB1 ปี123800PisitAPI
กุญแจภาวนาและตามดูจิต จากพระธรรมเทศนาของพระโพธิญาณเถร (หลวงปู่ชา สุภทฺโท)
2019-11-28 08:02:02
788.76 KB1 ปี146700Freeselfman
ฉลาดล้ำด้วยธรรมะ พูดดี สไตล์หลวงตาปัญญาดี
2019-09-20 01:12:02
39.24 MB2 ปี117200profess79
พุทธโอวาทก่อนปรินิพพาน พระพุทธเจ้า
2021-07-09 14:59:02
358.20 MB3 สัปดาห์18540Blue_Surf
วิธีระงับความฟุ้งซ่าน หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ
2021-07-13 20:05:03
113.71 MB3 สัปดาห์118380omaki088
หลวงปู่เจี๊ยะ__นั่งนานว่าพุทโธมาก
2020-03-05 07:52:02
57.46 MB1 ปี113600Seedy
ฉลาดล้ำด้วยธรรมะ สไตล์หลวงตาปัญญาดี
2019-09-15 12:10:02
56.85 MB2 ปี112800profess79
ฉลาดล้ำด้วยธรรมะ คิดดี สไตล์หลวงตาปัญญาดี
2019-09-20 00:58:02
47.40 MB2 ปี116400profess79
เสียงธรรมบรรยาย ตอนที่ 3 - เปรตเจ้าระเบียบ (ภาษาอีสาน) โดยหลวงปู่ชา สุภัทโท
2020-05-28 01:10:02
9.93 MB1 ปี110900bigboy
รู้แจ้งปรมัตถธรรมด้วยการเจริญพละ ๕
2019-10-16 07:56:02
1,004.53 KB1 ปี143000profess79
6 อานาปานสติ - พุทธวจน
2021-06-06 17:39:18
27.43 MB2 เดือน121160chanuchanu
เสียงอ่านธรรมะจากพระไตรปิฎกชุดที่ 5 พระอาจารย์ปริญญา ปริญาโณ
2018-12-16 10:47:51
595.18 MB2 ปี13000danpet
แสงสว่างของชีวิต (ปัญญานันทภิกขุ)
2019-09-20 00:47:02
10.25 MB2 ปี118300profess79
7 ฆราวาสชั้นเลิศ - พุทธวจน
2021-06-06 17:44:33
20.39 MB2 เดือน117530chanuchanu
นิยายธรรมะ ละครเสียงอิงหลังธรรมเรื่อง กามนิต - วาสิฏฐี
2019-03-25 19:48:02
138.31 MB2 ปี112300tavapitak
บทสวดมนต์ก่อนนอน
2018-08-28 03:24:31
6.51 MB3 ปี141410devilsonic
ความสิ้นกรรม โดย พระภาวนาพิศาลเมธี วิ. (ประเสริฐ มนฺตเสวี) ,
2020-03-31 03:32:02
3.14 MB1 ปี216400pusong05
อิทัปปัจจยตา พุทธทาสภิกขุ หนึ่งในหนังสือดี 100 เล่มที่คนไทยควรอ่าน
2018-07-23 20:06:03
3.72 MB3 ปี144210solidfire
วิทยุ LEORY L-218(มูลนิธิพุทธโฆษณ์)+คู่มือ
2020-10-02 12:58:02
12.37 GB10 เดือน2815020Tanakornh1976
4 มรรควิธีที่ง่าย - พุทธวจน
2021-06-06 17:55:02
17.24 MB2 เดือน116120chanuchanu
ไฟล์หนังสือ พระธุตังคเจดีย์ เจดีย์แห่งพระอรหันต์ Pdf.
2020-07-13 05:57:02
41.30 MB1 ปี120010watsiri
พ่อผมเป็นมหา โดย อ.วศิน อินทสระ
2018-09-02 16:22:38
10.52 MB3 ปี1900boy23
ดับทุกข์ได้ด้วยลมหายใจ (หลวงพ่อปัญญานันท)
2019-09-20 00:50:02
4.32 MB2 ปี134000profess79
5 กรรม - พุทธวจน
2021-06-06 18:01:02
14.72 MB2 เดือน116520chanuchanu
เสียงอ่าน"กฎแห่งกรรมฯ" ประสบการณ์ปฏิบัติธรรมของหลวงพ่อจรัญ(ของดีเสียงไพเราะฟังสบายหู)
2020-09-10 00:49:02
149.00 MB11 เดือน11,06510Seedy
คำสอนคุณครูไม่ใหญ่
2018-10-31 03:44:02
36.16 MB3 ปี15000Seedy
ฉลาดล้ำด้วยธรรมะ ทำดี สไตล์หลวงตาปัญญาดี
2019-09-20 00:53:02
45.62 MB2 ปี113200profess79
หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช แสดงธรรม ณ สวนสันติธรรม แผ่นที่ 75
2020-04-06 10:26:02
680.66 MB1 ปี406500pingbull99
8 อินทรียสังวร - พุทธวจน
2021-06-06 18:12:33
16.31 MB2 เดือน115820chanuchanu
เครื่องมือพัฒนาจิต
2021-02-02 03:40:02
1.66 MB6 เดือน148730profess79
ข้อมูล เหรียญสมณศักดิ์ หลวงพ่อหนู ฉายา "ตะกรุดหยุดลูกปืน" เกจิเมืองเกินร้อย
2018-09-27 09:57:22
1.39 MB3 ปี122000N0Name
เซียนพระกรุ
2019-09-24 07:48:02
65.19 MB2 ปี126000a03012514
กิเลสปุจฉา ปัญญาเฉลย (พุทธทาสภิกขุ)
2019-09-15 13:22:02
3.90 MB2 ปี14,85700profess79
9 ปฐมธรรม - พุทธวจน
2021-06-06 18:18:02
19.43 MB2 เดือน115430chanuchanu
สิ่งที่มีค่ามากกว่าเงินทอง
2020-06-01 22:43:02
935.86 KB1 ปี156800moses69
สติปัฏฐาน ทางสายเดียว โดย พระมหาสี สยาดอเถระ
2020-04-05 07:15:02
15.62 MB1 ปี258200pusong05
รวมหนังสือ หลวงปู่ดู่
2020-04-04 19:02:02
331.63 MB1 ปี889700voratov
พุทธศาสนสุภาษิต (ไฟล์ Excel) เป็นภาษาบาลีพร้อมคำแปลครับ
2018-08-04 23:08:31
73.24 KB3 ปี27100nithiporn
ภูเขาแห่งวิถีพุทธธรรม
2019-09-20 00:56:01
407.38 KB2 ปี14,42700profess79
พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนอะไร
2020-01-14 10:05:02
1.67 MB1 ปี170500Seedy
10 สาธยายธรรม - พุทธวจน
2021-06-06 18:23:02
16.40 MB2 เดือน116130chanuchanu