สมัครสมาชิกฟรี


เข้าสู่ระบบ


ใส่คำที่ต้องการค้นหา
หมวดชื่อไฟล์ขนาดอายุไฟล์เสร็จปล่อยโหลดแบ่งปันโดย
ธรรมะคลายทุกข์ ชุดที่ 1-137
2019-08-24 15:38:28
43.76 GB11 เดือน2,3426700meechais
ธรรมะคลายทุกข์ ชุดที่ 1-137
2020-04-25 06:22:02
43.76 GB2 เดือน2,3422911ZzToTozZ
เสียง MP3 และหนังสือ ของ หลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง
2020-06-05 01:47:02
3.75 GB1 เดือน1,50012321zapza7
เสียงธรรม อ.พุทธทาส
2018-10-09 02:33:02
23.01 GB1 ปี1,48816400tonimo1982
สารานุกรมภาพพระไทย
2019-06-19 10:36:02
122.82 MB1 ปี1,3254,03210Blue_Surf
ภาพพระเครื่อง สารานุกรมภาพพระไทย
2020-06-10 02:31:02
122.82 MB3 สัปดาห์1,3256,14321kidtunggun
พระไตรปิฎกภาษาไทย ภาคเสียงอ่าน ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 45 เล่ม (อัพใหม่)
2018-07-01 14:50:01
24.21 GB2 ปี1,26527410Seedy
เสียงอ่านพระไตรปิฎก มจร พระสุตตันตปิฎก (อัพใหม่แทนไฟล์เดิมที่เสีย)
2019-11-27 12:51:02
13.99 GB7 เดือน1,04425501Seedy
พระคริสตธรรมคัมภีร์แบบเสียงอ่าน ภาคพันธสัญญาเดิม
2019-10-15 15:36:02
491.00 MB9 เดือน89512510sonypier
ธรรมะ - หลวงปู่สุวัจน์ สุวโจ
2019-07-24 00:20:01
2.03 GB1 ปี7733410jahkung
รวมหนังสือธรรมะหลวงพ่อจรัญ
2018-08-13 01:10:05
100.81 MB2 ปี69332700winnerwin
เสียงอ่านหนังสือ พุทธธรรม
2018-11-10 19:51:16
716.62 MB1 ปี6797000hihi034
ธรรมะ และหนังสือ หลวงพ่อจรัญ วัดอัมพวัน สิงห์บุรี
2020-04-19 13:27:02
95.00 MB2 เดือน62524310Seedy
รูปภาพ พุทธวจน
2019-10-22 06:01:02
74.42 MB9 เดือน52619710hihi034
รวมหนังสือธรรมะท่านพุทธทาสภิกขุ
2018-05-22 18:14:31
903.72 MB2 ปี48525501tnt2510
รวมชุดธรรมะเทศนาของสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
2019-11-07 13:45:02
7.00 GB8 เดือน47533700KtBezt
เสียงอ่านพระไตรปิฎก มจร พระอภิธรรมปิฎก (อัพใหม่แทนไฟล์เดิมที่เสีย)
2019-11-08 08:28:02
8.05 GB8 เดือน44825501Seedy
เรื่องเล่าอาจารย์ยอด -ชุด1-7นิทานธรรมะ เรื่องเล่าชาวบ้าน กฎแห่งกรรม และอื่น
2019-12-14 21:27:02
19.91 GB7 เดือน44377911Seedy
พระธรรมเทศนา หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี
2019-07-24 00:09:02
4.21 GB1 ปี4327111jahkung
คำสอนที่เกี่ยวเนื้องกับเซน
2019-04-05 09:00:03
4.43 GB1 ปี4329301Seedy
รวมเสียงอ่านหนังสือ กฎแห่งกรรม โดย ท เลียงพิบูลย์ ครบชุด 261 ตอน พร้อมไฟล์หนังสือ PDF เสียงอ่านโดย อ.เกรียงไกร พิพัฒน์กิจไพศาล
2018-09-08 22:42:02
15.09 GB1 ปี4186504Strength
เสียงอ่านธรรมนิยายชุด สัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรม ครบชุด 6 เรื่อง
2020-04-20 21:19:03
8.45 GB2 เดือน3988901oudte32
เสียงอ่านธรรมนิยายชุด สัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรม ครบชุด 6 เรื่อง ธรรมนิยายอิงประวัติชีวิตของหลวงพ่อจรัญ จิตธมฺโม   
2019-09-25 09:16:02
8.45 GB10 เดือน39860620Seedy
เสียงอ่านธรรมนิยายชุด สัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรม ครบชุด 6 เรื่อง.torrent
2019-08-02 10:57:02
8.45 GB1 ปี39817210klayklung2000
รวมเทศน์เด็ดหลวงตามหาบัว 386 กัณฑ์
2020-01-25 21:19:02
4.38 GB5 เดือน38768420Seedy
ธรรมชุดดับอวิชชาและชุดเตรียมพร้อม รวม 386 กัณฑ์ ของหลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน
2020-03-20 05:23:02
4.38 GB3 เดือน38716410final99
ธรรมชุดดับอวิชชาและชุดเตรียมพร้อม
2019-01-29 21:43:02
4.38 GB1 ปี3874100oudte32
รวมธรรมทาน 347 เทป ที่รับฟังแล้วเข้าใจธรรมชาติ ว่างจากอัตตา
2020-01-19 04:00:02
3.35 GB5 เดือน34769910panna2015
เสียงบรรยาย ประวัติบุคคลครั้นพุทธกาล อสีติมหาสาวก มหาสาวิกาและคาถาธรรมบท (mp3)
2019-09-27 10:29:02
1.06 GB10 เดือน34270310Seedy
"เสียงธรรม พุทธทาส" รวมธรรมบรรยาย ท่านพุทธทาสภิกขุ ชุดที่ ๔
2020-04-21 21:36:02
4.37 GB2 เดือน33224010Seedy
สุขอย่างยิ่ง โดย พระอาจารย์ชยสาโร 2549-2551
2020-06-04 01:06:02
3.82 GB1 เดือน3046011Vorapol_Setthapron
รวมพระธรรมบท 304 บท เสียงอ่านพระอาจารย์สุดใจ ธันตมโน
2019-09-27 10:27:01
1.30 GB10 เดือน30444010spure
สุขอย่างยิ่ง โดย พระอาจารย์ชยสาโร 2554-2556
2020-06-13 14:21:02
3.08 GB2 สัปดาห์2949621Vorapol_Setthapron
"เสียงธรรม พุทธทาส" รวมธรรมบรรยาย ท่านพุทธทาสภิกขุ ชุดที่ ๑
2020-04-21 21:26:02
4.22 GB2 เดือน27938110Seedy
เสียงธรรมพุทธทาส 1,400 เรื่อง
2019-12-11 23:33:02
4.22 GB7 เดือน27944100silencer35@hotmail.com
"รู้ทันชาติ...ฉลาดทันกรรม" โดย ดังตฤณ [MP3]
2019-05-24 10:49:02
651.23 MB1 ปี27422310Seedy
รวมบทสวดมนต์
2018-05-17 23:28:04
285.40 MB2 ปี2621,33710Seedy
พระคริสตธรรมคัมภีร์แบบเสียงอ่าน ภาคพันธสัญญาใหม่
2019-10-15 07:29:02
178.58 MB9 เดือน26020710sonypier
"เสียงธรรม พุทธทาส" รวมธรรมบรรยาย ท่านพุทธทาสภิกขุ ชุดที่ ๕
2020-04-20 09:30:02
3.99 GB2 เดือน24927810Seedy
สุขอย่างยิ่ง โดย พระอาจารย์ชยสาโร 2531-2548
2020-05-13 23:49:01
2.72 GB1 เดือน2448510Vorapol_Setthapron
ชาดก 500 ชาติ แปลงเป็นไฟล์ mp3 จำนวน 122 เรื่อง
2018-06-22 03:20:31
1.48 GB2 ปี24372310tulalaks
"เสียงธรรม พุทธทาส" รวมธรรมบรรยาย ท่านพุทธทาสภิกขุ ชุดที่ ๓
2020-04-21 21:34:02
4.12 GB2 เดือน24234220Seedy
สุขอย่างยิ่ง โดย พระอาจารย์ชยสาโร 2552-2553
2020-06-10 08:13:02
2.99 GB3 สัปดาห์23810830Vorapol_Setthapron
"ศาสตร์แห่งรัก" และ "อยากเป็นต่อ...ไม่ต้องรอชาติหน้า" โดย ดังตฤณ [MP3]
2019-05-24 10:51:02
622.32 MB1 ปี23814900Seedy
"เสียงธรรม พุทธทาส" รวมธรรมบรรยาย ท่านพุทธทาสภิกขุ ชุดที่ ๒
2020-04-21 21:28:02
4.08 GB2 เดือน23234610Seedy
ธรรมะ หลวงพ่อพระราชหรหมยาน วัดท่าซุง
2019-12-14 21:17:02
692.47 MB7 เดือน21511401Seedy
ชีวประวัติพ่อแม่ครูบาอาจารย์ (สายหลวงปู่มั่น) MP3
2020-01-27 13:36:02
3.05 GB5 เดือน20539621Freedom
เสียงอ่านพระไตรปิฎก มจร พระวินัยปิฎก (อัพใหม่แทนไฟล์เดิมที่เสีย)
2018-11-23 00:58:02
4.06 GB1 ปี20416001Seedy
ชาดก200เรื่อง-โดยพระอาจารย์สมรักษ์ ญาณธีโร
2020-01-03 23:30:02
1.02 GB6 เดือน20238601Seedy
ไฟล์เสียง MP3 128 Kbps ธรรมมะ นี่หรือนิพพาน
2020-02-07 22:59:02
377.05 MB5 เดือน19338511webpage2555