สมัครสมาชิกฟรี


เข้าสู่ระบบ


ใส่คำที่ต้องการค้นหา
หมวดชื่อไฟล์ขนาดอายุไฟล์เสร็จปล่อยโหลดแบ่งปันโดย
การปฏิบัติกรรมฐาน
2022-04-19 05:06:01
6.39 MB3 สัปดาห์11,591120moses69
MP4 วิธีฝึกดูจิต ให้มีกำลังตามแบบหลวงพ่อชา (เสียงใสฟังสบายแก้วหู)
2022-01-30 21:30:02
24.97 MB3 เดือน23,284100Seedy
วิธีทำสมาธิแบบหลวงปู่มั่น
2022-01-07 07:25:02
1.05 MB4 เดือน11,054100Seedy
บทสวดชินบัญชร.mp3
2022-05-04 10:48:02
2.78 MB1 สัปดาห์1248100sinploy
PDF พระไตรปิฎกสำหรับประชาชน
2022-01-26 14:17:02
8.10 MB3 เดือน378590tuypom
การฝึกและปฏิบัติอานาปานสติ โดย พุทธทาสภิกขุ
2022-04-26 22:27:01
396.85 MB2 สัปดาห์164690นายอังคาร
บทสวดมนต์ พระมหาจักพรรดิ์
2022-05-04 10:55:02
26.73 MB1 สัปดาห์122190sinploy
ความเข้าใจเรื่องนิพพาน
2022-04-30 06:16:01
2.59 MB2 สัปดาห์185280Anakee99
เทศน์หลวงพ่อชา [MP3-ภาษากลาง] ชุด1-9
2022-05-15 17:56:01
5.56 GB1 วัน13779870ทิว
เทคนิควิธีฝึกจิตให้เกิดปัญญา (หลวงพ่อชา สุภัทโท)ไฟล์เสียงฟังสบาย
2022-04-19 04:43:02
63.79 MB3 สัปดาห์11,02970Seedy
๑ หลวงพ่อพุธ อธิบายสภาวะธรรม ๑ ...แบบแจ่มแจ้ง แจ่มจรัสมาก คือดีมากเลยอ่ะ ฟังตอนนั่งสมาธิได้เลย ทะลุทะลวงที่คาใจสงสัยได้เลยอ่ะเจ้าคะ รับประกันเลย
2022-03-18 10:37:01
238.98 MB2 เดือน14,40870Seedy
วิปัสสนาภาวนาที่ไม่ถูกเขียนไว้ในพระไตรปิฎก (ของดี)
2022-02-01 10:29:01
7.44 MB3 เดือน21,81060illusbox
วิปัสสนากรรมฐานไม่ยากอย่างที่คิด โดย เชมเย สยาดอ พระกัมมัฏฐานาจริยะ อู ชนากาภิวงศ์
2021-08-21 14:24:02
1.54 MB9 เดือน146860berzerkger
วิธีฝึกใจไม่ให้โกรธ
2022-04-23 06:30:02
1.13 MB3 สัปดาห์11,12160moses69
คำแปล ๑๔๕ ความหมายจากพระคาถาชินบัญชร
2022-05-01 08:23:02
13.93 MB2 สัปดาห์158860gardian
ปฏิจจสมุปบาท รจนาโดย พระอาจารย์มหาสีสยาดอ แปลโดย พระคันธสาราภิวงค์
2022-01-15 11:37:02
11.16 MB4 เดือน21,34660pusong05
แบ่งปัน หนังสือพร้อมคลิปเสียง "พุทธวจน" มีทั้งหมด 9 เรื่อง
2021-07-29 03:26:02
2.03 GB10 เดือน14,58450mahajakcon
คู่มือสมถะ-วิปัสสนากรรมฐานมัชฌิมาแบบลำดับ
2021-12-30 06:18:01
1.26 MB4 เดือน21,23350Seedy
มงคลชีวิต ๓๘ โดย พระคันธสาราภิวงศ์
2022-01-25 17:28:02
3.55 MB3 เดือน279650pusong05
ศิษย์โง่ไปเรียนเซ็น จำนวน 4 เล่ม และตำราสอนสมาธิเข้ารูปฌาน 2 เล่ม ของท่าน ธ.ธีรทาส
2021-04-09 09:46:49
291.59 MB1 ปี61,42750Kiat_Chan
หนังสือธรรมะหลวงพ่อฤาษีลิงดำจากเว็บบอร์ดพลังจิต
2022-01-26 15:04:02
239.01 MB3 เดือน6223950tuypom
เรื่องจริงอิงนิทาน (พิเศษ) [PDF] โดยพระมหาวีระ ถาวโร (หลวงพ่อฤาษีลิงดำ) เล่าถึงเรื่องประวัติศาสตร์ชาติไทย ครั้งหลังพุทธกาลจนถึงยุครัตนโกสินทร์
2022-04-28 23:52:01
1.36 MB2 สัปดาห์11,02950khagchaam
กรรมฐานสำหรับชาวบ้าน หลวงพ่อฤาษีลิงดำ
2021-05-28 01:02:03
144.25 MB1 ปี2842650assassin1975
97อริยสัจ 4ภพ ชาติ สัมมาทิฏฐิ หลวงพ่อชา(ไฟล์เสียงฟังสบาย)
2022-02-19 23:56:01
121.30 MB3 เดือน12,37050Seedy
รู้จักพระไตรปิฎกให้ชัด ให้ตรง โดย พระพรหมคุณาภรณ์ (ป. อ. ปยุตฺโต)
2022-01-16 15:15:02
1.01 MB4 เดือน22,04550pusong05
เสียงระฆังล้างพลังอัปมงคล เคาะ 99 ครั้ง
2022-02-03 11:08:02
188.65 MB3 เดือน141440yongtab@gmail.com
กู่เจิ่งบรรเลงสวดมนต์
2022-05-14 21:45:01
132.99 MB2 วัน141,32642por06
พระไตรปิฎก 45 เล่นครบสมบูรณ์
2020-08-27 17:28:01
88.70 MB1 ปี492,42040Zest
เทศน์หลวงพ่อชา สุภัทโท ชุด2 หลุดพ้นด้วยปํญญา (ภาษากลาง-mp3)
2022-02-08 01:14:02
657.48 MB3 เดือน1439540ทิว
วิธีละความง่วง ของพระพุทธเจ้า
2022-02-07 20:53:02
641.83 KB3 เดือน299240Seedy
[MP 3 รวมเสียงสวดมนต์ : เสียงที่ฟังแล้วเย็น114 บท เปิดฟังสวดตาม ได้อานิสงส์]
2021-09-15 11:26:02
465.20 MB8 เดือน11410,33840Seedy
[ว. วชิระเมธี] ปฏิหารแห่งการหายใจ
2021-11-29 14:39:02
4.87 MB6 เดือน160340ShImadaZa
สติปัฏฐาน๔ ต้นทางนำไปสู่มรรคผลนิพพาน
2021-12-30 15:20:02
6.94 MB4 เดือน11,15340oldypoppy
มีสติ รู้สึกตัว
2022-03-28 14:07:02
80.52 MB1 เดือน186740phansan
คู่มือมนุษย์ ฉบับภาษาไทย (Handbook For Mankind) โดยท่านพุทธทาสภิกขุ
2022-01-15 01:59:02
5.07 MB4 เดือน11,35540bigboy
โกรธทำหำไม?
2021-09-29 16:20:02
3.07 MB8 เดือน113140Candy_Can
บ่วงจิต
2022-05-15 09:07:02
13.23 MB1 วัน153340moses69
หัวใจนิพพาน เทศนาชุดสุดท้ายของพุทธทาส
2021-10-03 20:41:02
53.17 MB8 เดือน12,88130profess79
อนัตตลักขณสูตร รจนาโดย พระอาจารย์มหาสีสยาดอ แปลโดย พระคันธสาราภิวงค์
2022-01-25 17:11:02
13.21 MB3 เดือน263630pusong05
ดนตรีบำบัดจิต เอาไว้ฟังสงบจิตใจ
2021-08-16 17:51:02
1.09 GB9 เดือน2541,31330yeeree99
พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม Dictionary of Buddhism
2021-10-03 14:32:02
2.57 MB8 เดือน172330profess79
วิธีทำสมาธิแบบหลวงปู่มั่น เล่าโดยท่านพระอาจารย์มหาบัว ญาณสัมปันโน.pdf
2021-09-26 21:17:02
1.05 MB8 เดือน132930Sodsai_Sodsod
พุทธวจน รวมถาม-ตอบ การทำสมาธิตามแบบพระพุทธเจ้า [12 ตอน]
2021-10-24 16:47:02
281.94 MB7 เดือน152,55530mahajakcon
พระอานนท์ พุทธอนุชา [วศิน อินทสระ]
2021-10-03 19:29:02
10.35 MB8 เดือน14,04230profess79
มงคลชีวิต ฉบับ "ทางก้าวหน้า" (เหตุแห่งความสุขและความเจริญก้าวหน้าของชีวิต 38 ประการ)
2021-03-04 08:29:03
3.73 MB1 ปี159530Shine007
บทสวดมนต์ ชินบัญชร
2022-01-14 03:33:01
3.11 MB4 เดือน177730gugulf
เทศน์หลวงพ่อชา สุภัทโท ชุด4 สูตรแก้ทุกข์ (ภาษากลาง-mp3)
2022-02-12 10:10:02
614.30 MB3 เดือน1748630ทิว
เทศน์หลวงพ่อชา สุภัทโท ชุด8 คาถาเศรษฐี (ภาษากลาง-mp3)
2022-02-12 11:25:02
620.48 MB3 เดือน1657030ทิว
เทศน์หลวงพ่อชา สุภัทโท ชุด9 ใต้ร่มโพธิญาณ (ภาษากลาง-mp3)
2022-02-12 10:22:02
666.46 MB3 เดือน1639530ทิว
ไตรภูมิกถา ปี พ.ศ.๒๕๒๘ (ค.ศ.1985) มี ๒ ภาษา ไทย อังกฤษ หนังสือหายาก น่าอ่าน
2021-10-01 15:25:02
66.02 MB8 เดือน17,61030danpet