สมัครสมาชิกฟรี


เข้าสู่ระบบ


ใส่คำที่ต้องการค้นหา
หมวดชื่อไฟล์ขนาดอายุไฟล์เสร็จปล่อยโหลดแบ่งปันโดย
พระไตรปิฎกและอรรถกถาแปล ชุด 91 เล่ม ฉบับมหามกุฏราชวิทยาลัย [PDF]
2021-07-31 11:54:02
210.42 MB5 วัน119397580noktrader1977
วัฏสงสาร 31 ภูมิ ไฟล์ PDF ฉบับสมบูรณ์ ชัด หายาก
2021-07-31 17:50:02
1.41 MB5 วัน1653240nathawat7895
LuangPoo-Doon.pdf [หนังสือรวมหลักธรรมและชีวประวัติของหลวงปู่ดูลย์ ในเล่มเดียว]
2021-07-30 06:57:02
10.91 MB6 วัน1213140noktrader1977
พระพุทธเจ้าสอนอะไร
2021-07-28 15:07:02
633.46 KB1 สัปดาห์1174130country11
เสียงการบรรยายธรรมะ เรื่อง'นรก กับสวรรค์' (พุทธทาสภิกขุ)
2021-07-30 13:52:02
62.91 MB6 วัน1138120kumpeesristop
วินัย เรื่องใหญ่กว่าที่คิด
2021-07-28 15:12:02
185.98 KB1 สัปดาห์1168120country11
เสียงการบรรยายธรรมะ เรื่อง'การมีชีวิตด้วยจิตว่าง' (พุทธทาสภิกขุ)
2021-07-30 06:46:02
25.78 MB6 วัน1150120kumpeesristop
คัมภีร์วิสุทธิมรรคฉบับสมบรูณ์ โดยพระพุทธโฆสเถระ
2021-07-05 01:04:02
19.62 MB1 เดือน17,214110Seedy
เสียงการบรรยายธรรมะ เรื่อง'ทุกอย่างเป็นเพียงความรู้สึกของจิต' (พุทธทาสภิกขุ)
2021-07-30 06:51:02
66.35 MB6 วัน1212110kumpeesristop
พ่อแม่ครูอาจารย์ ชีวประวัติ คติธรรม และปฏิปทา ของพระธรรมวิสุทธิมงคล (หลวงตามหาบัว ญาณสมฺปนฺโน) [PDF]
2021-07-31 14:31:02
13.49 MB5 วัน19790noktrader1977
ยอดพระกัณฑ์ไตรปิฎก พระคาถาชินบัญชร พาหุง มหากาฯ
2021-07-25 04:49:02
5.06 MB1 สัปดาห์169290profess79
ตำราไสยศาสตร์ ฉบับวัดบางช้างใต้
2021-05-08 18:31:03
1.08 MB3 เดือน11,96380suttavat
เสียงสวดมนต์ รัตนสูตร 9 จบ คาถาขจัดโรคระบาด ภูติผีภัยพิบัติทั้งปวง
2021-05-09 00:58:02
59.90 MB3 เดือน130780iamthanaphol001
วิธีระงับความฟุ้งซ่าน หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ
2021-07-13 20:05:03
113.71 MB3 สัปดาห์118380omaki088
แบ่งปัน หนังสือพร้อมคลิปเสียง "พุทธวจน" มีทั้งหมด 9 เรื่อง
2021-07-29 03:26:02
2.03 GB1 สัปดาห์12,26670mahajakcon
อยู่อย่างไรกับความเครียด
2021-07-26 17:16:02
11.64 MB1 สัปดาห์113770Blue_Surf
ศิษย์โง่ไปเรียนเซ็น จำนวน 4 เล่ม และตำราสอนสมาธิเข้ารูปฌาน 2 เล่ม ของท่าน ธ.ธีรทาส
2021-04-09 09:46:49
291.59 MB4 เดือน680970Kiat_Chan
เสียงการบรรยายธรรมะ เรื่องการเจริญสมาธิ (หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต)
2021-05-09 17:36:03
1.35 MB3 เดือน122870iamthanaphol001
กรรมฐานสำหรับชาวบ้าน หลวงพ่อฤาษีลิงดำ
2021-05-28 01:02:03
144.25 MB2 เดือน2831570assassin1975
คาถาเงินล้านกับคำอธิษฐานขอพรปีใหม่
2021-08-05 22:09:02
550.90 KB2 ชั่วโมง12872mastertook
เสียงพระคาถาเงินล้าน 108 จบ นำสวดโดยหลวงพ่อฤาษีลิงดำ วัดท่าซุง
2021-05-26 08:32:02
106.32 MB2 เดือน379760pingbull99
ตามรอยธรรมย้ำรอยครู หลวงปู่ดู่ พรหมปัญโญ
2021-06-16 13:00:03
5.25 MB1 เดือน150760profess79
มงคลชีวิต ฉบับ "ทางก้าวหน้า" (เหตุแห่งความสุขและความเจริญก้าวหน้าของชีวิต 38 ประการ)
2021-03-04 08:29:03
3.73 MB5 เดือน155160Shine007
หนังสือทิพยอำนาจ
2021-07-27 13:10:02
2.52 MB1 สัปดาห์166060profess79
บทสวดชินบัญชร เสียงเพราะ เย็น mp3
2021-03-30 01:28:02
22.46 MB4 เดือน16,18860Seedy
บทสวดมนต์ 12 ตำนาน [mp3]
2021-05-09 01:03:03
40.73 MB3 เดือน1233560iamthanaphol001
รู้จักทุกข์ของชีวิต หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ
2021-07-13 19:54:02
71.86 MB3 สัปดาห์116860omaki088
การฝึกใจไม่ให้คิดมาก หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ
2021-07-13 19:59:02
49.01 MB3 สัปดาห์119060omaki088
วินัยชาวพุทธ The Buddhist's Discipline (THAI-ENG)
2021-07-29 14:41:02
345.92 KB1 สัปดาห์17550country11
เสียงอ่านหนังสือ 80 พระอรหันต์ อ่านโดยอาจารย์เพ็ญศรี อินทรทัต[MP3]
2020-12-20 05:28:02
2.93 GB8 เดือน1232,66850naianucha@gmail.com
ตามรอยธรรม มหาบุรุษผู้ยิ่งใหญ่ หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน
2021-07-29 16:39:02
7.97 MB1 สัปดาห์15650country11
รวมบทสวด-โองการ ในพิธีต่าง
2021-04-20 13:37:02
1.06 MB3 เดือน1283350Seedy
รวมพระคาถาอาคม
2020-12-25 02:04:02
1.01 MB7 เดือน413,63850Seedy
รวมเสียงธรรม (หลวงพ่อฤาษีลิงดำ)
2021-05-28 00:57:02
3.67 GB2 เดือน1,16315850assassin1975
เสียงบรรยาย ประวัติบุคคลครั้นพุทธกาล อสีติมหาสาวก มหาสาวิกาและคาถาธรรมบท (mp3)
2021-07-05 01:30:03
1.06 GB1 เดือน34274251Seedy
ยอดพระกัณฑ์ไตรปิฎก พระคาถาชินบัญชร พาหุง มหากาฯ
2021-01-15 03:39:02
5.06 MB7 เดือน148850profess79
ลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช แสดงธรรม ณ สวนสันติธรรม แผ่นที่ 89
2021-06-24 12:53:02
666.63 MB1 เดือน353550pingbull99
บททำวัตรและบทสวดมนต์ พร้อมคำแปล
2021-04-15 13:33:03
1.53 MB4 เดือน186650boy23
บทภาวนาเวลาป่วยไข้ไม่สบาย
2021-07-09 14:49:02
17.85 MB3 สัปดาห์120850Blue_Surf
พุทธโอวาทก่อนปรินิพพาน พระพุทธเจ้า
2021-07-09 14:59:02
358.20 MB3 สัปดาห์18550Blue_Surf
การทำ"สมาธิ เดินจงกรม"หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต
2020-06-27 15:08:01
142.46 MB1 ปี12,93040Seedy
กฎแห่งกรรม ธรรมปฏิบัติฉบับคัดลอก โดย หลวงพ่อจรัญ
2021-07-07 22:01:02
48.59 MB1 เดือน124140giftzy
รวมเพลงบทสวดมนต์เพราะ
2020-08-19 03:28:02
282.95 MB1 ปี141,23740mrtok
การทำสมาธิเบื้องต้นจนถึงสมาธิขั้นสูง โดย หลวงพ่อฤๅษีลิงดำ เข้าใจง่าย (ไฟล์เสียง)
2021-05-22 19:53:02
12.62 MB2 เดือน12,39640Jeffy_NKY
ธรรมะกับการปฏิบัติธรรม
2021-07-29 19:52:02
1.71 MB1 สัปดาห์111740kumpeesristop
ภาพพระเครื่อง สารานุกรมภาพพระไทย
2020-06-10 02:31:02
122.82 MB1 ปี1,3256,46742kidtunggun
เสียงอ่านหนังสือ จิตคือพุทธะ - หลวงปู่ดูลย์ อตุโล [mp3]
2021-05-09 17:30:02
17.83 MB3 เดือน322940iamthanaphol001
เสียงอ่าน พระธรรมเทศนาของหลวงปู่ขาว อนาลโย 26 กัณฑ์ (ต้นฉบับ)
2021-06-10 23:53:02
394.11 MB2 เดือน3162540tonimo1982
6 อานาปานสติ - พุทธวจน
2021-06-06 17:39:18
27.43 MB2 เดือน121140chanuchanu
วิธีการตามรู้ลมหายใจโดยไม่บริกรรม
2021-01-22 13:00:02
10.09 MB6 เดือน11,44731Seedy