สมัครสมาชิกฟรี


เข้าสู่ระบบ


ใส่คำที่ต้องการค้นหา
หมวดชื่อไฟล์ขนาดอายุไฟล์เสร็จปล่อยโหลดแบ่งปันโดย
"คาถาโบราณ เก่าๆๆๆมาก น่าสะสมสำหรับผู้อยากมีวิชา.pdf
2018-03-31 11:17:32
4.75 MB2 ปี115,24430Jingkrub
[MP 3 รวมเสียงสวดมนต์ : เสียงที่ฟังแล้วเย็น114 บท เปิดฟังสวดตาม ได้อานิสงส์]
2019-11-20 05:41:02
465.20 MB8 เดือน1147,85180Seedy
คัมภีร์วิสุทธิมรรคฉบับสมบรูณ์ โดยพระพุทธโฆสเถระ
2019-09-25 09:58:02
19.62 MB10 เดือน16,74120Seedy
พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลศัพท์
2019-09-15 09:20:02
4.73 MB10 เดือน16,26620profess79
ฉากชีวิตในพุทธประวัติ แปลและเรียบเรียงจาก Glimpses of the Buddha's Life ของท่านอาจารย์โกเอ็นก้า
2019-09-01 11:50:02
14.05 MB10 เดือน16,16011Freeselfman
ภาพพระเครื่อง สารานุกรมภาพพระไทย
2020-06-10 02:31:02
122.82 MB3 สัปดาห์1,3256,14331kidtunggun
ระลึกถึงความตาย และวิธีปฏิบัติให้ถูกต้องต่อความตาย
2019-09-04 23:39:02
129.63 KB10 เดือน16,04901Jeffy_NKY
ศิลปะแห่งการดำเนินชีวิต และตายแล้วไปไหน โดยท่านอาจารย์โกเอ็นก้า
2019-09-01 15:06:01
726.04 KB10 เดือน15,89911Freeselfman
เศรษฐศาสตร์แนวพุทธ Buddhist Economics
2019-09-16 07:08:02
1.30 MB10 เดือน15,82340profess79
คู่มือมนุษย์
2019-08-28 18:34:02
5.07 MB11 เดือน15,77610bu12
มหาสติปัฏฐานสูตร โดย พระโสภณมหาเถระ (มหาสีสยาดอ)
2019-09-25 07:59:02
4.81 MB10 เดือน15,72641Seedy
พุทธวจน ฉบับเดรัชฉานวิชา
2019-09-20 01:19:02
3.03 MB10 เดือน15,60710profess79
บทสวดชินบัญชร เสียงเพราะ เย็น mp3
2019-08-12 04:49:01
22.46 MB11 เดือน15,45730Seedy
PDF หลวงพ่อชา รวมครับ 20 ไฟล์
2019-09-23 00:47:02
3.56 MB10 เดือน205,39710sodastudio@hotmail.com
กรรม-นรกสวรรค์ สำหรับคนรุ่นใหม่
2019-09-17 01:39:03
15.90 MB10 เดือน15,29920profess79
PDF หลวงพ่อพุธ รวมครับ 13ไฟล์
2019-09-22 23:55:02
3.27 MB10 เดือน134,96601sodastudio@hotmail.com
กิเลสปุจฉา ปัญญาเฉลย (พุทธทาสภิกขุ)
2019-09-15 13:22:02
3.90 MB10 เดือน14,83810profess79
จักรใดขับดันยุคไอที - พระพรหมคุณาภรณ์ (ป อ ปยุตฺโต)
2019-09-16 22:29:02
615.28 KB10 เดือน14,78110profess79
พรหมวิหาร (พระโสภณมหาเถระ, มหาสีสยาดอ)
2019-09-20 01:17:01
2.98 MB10 เดือน14,57810profess79
ภูเขาแห่งวิถีพุทธธรรม
2019-09-20 00:56:01
407.38 KB10 เดือน14,42710profess79
ทาน - ทำอย่างไรจึงจะได้บุญมาก
2019-09-15 12:22:02
1,015.94 KB10 เดือน14,30620profess79
สารานุกรมภาพพระไทย
2019-06-19 10:36:02
122.82 MB1 ปี1,3254,03210Blue_Surf
รวมเพลงบทสวดมนต์เพราะ
2019-12-27 10:21:02
282.95 MB6 เดือน143,84320sreevilay
พระอานนท์ พุทธอนุชา [วศิน อินทสระ]
2019-09-16 14:30:02
10.35 MB10 เดือน13,69710profess79
ธรรมบรรยายชุดการทำสมาธิ หลวงพ่อพุทธ ฐานิโย
2019-09-25 18:03:02
133.09 MB10 เดือน113,66940Seedy
MP3 วิธีฝึกดูจิตให้มีกำลังตามแบบหลวงพ่อชา(เสียงใสฟังสบายหู)
2020-02-06 08:20:02
24.97 MB5 เดือน23,49930Seedy
ตำราพระเวทย์ 108
2019-11-02 02:44:02
97.03 MB8 เดือน23,40320dragonex
บทสวดมนต์เพราะ มาก..
2020-02-17 02:02:02
848.01 MB4 เดือน172,76931Seedy
รวมพระคาถาอาคม
2019-07-19 08:09:02
1.01 MB1 ปี412,73010Seedy
MP3 แนะนำการ"ฝึกสมาธิภาวนาที่เป็นองค์แห่งณาน" โดยหลวงพ่อพุธ ฐานิโย
2020-02-04 05:40:02
25.47 MB5 เดือน22,62530Seedy
๑ หลวงพ่อพุธ อธิบายสภาวะธรรม ๑ ...แบบแจ่มแจ้ง แจ่มจรัสมาก คือดีมากเลยอ่ะ ฟังตอนนั่งสมาธิได้เลย ทะลุทะลวงที่คาใจสงสัยได้เลยอ่ะเจ้าคะ รับประกันเลย
2020-05-06 09:00:02
238.98 MB2 เดือน12,57030Seedy
มนต์พิธี เล่มเหลือง ไฟล์ MP3
2019-10-07 04:45:02
181.21 MB9 เดือน572,47410domita
คาถาเจ้านายเมตตา
2019-10-05 03:36:02
350.13 KB9 เดือน12,27810suttavat
MP3 บทสวดพระคาถาชินบัญชร มงคลจักรวาลแปดทิศ ยอดพระกัณฑ์ไตรปิฎก พาหุงฯ และคำแปลเป็นทำนองเพลง ฟังสบาย
2019-11-29 07:54:02
141.58 MB7 เดือน52,19811Phatphiriya_Pimpueak
รวมยอดพระคาถาที่นิยมใช้+หายาก
2020-04-02 18:58:02
1.71 MB3 เดือน12,19520Seedy
หัวใจนิพพาน เทศนาชุดสุดท้ายของพุทธทาส
2019-09-20 01:06:02
53.17 MB10 เดือน12,17111profess79
50 นิทานธรรมะ (หนังสือเสียง mp3)
2019-09-20 13:56:02
160.64 MB10 เดือน502,13210bazooza
การทำสมาธิเบื้องต้นจนถึงสมาธิขั้นสูง โดย หลวงพ่อฤๅษีลิงดำ เข้าใจง่าย (ไฟล์เสียง)
2019-09-01 19:15:02
12.62 MB10 เดือน12,02220Jeffy_NKY
การฝึกมโนมยิทธิสำหรับผู้ปฏิบัติใหม่ โดยหลวงพ่อฤาษีลิงดำ
2019-09-11 09:47:02
18.15 MB10 เดือน12,01220anat123
{ชาดก 500 ชาติ}เป็นเรื่องชาติต่างของพระพุทธเจ้า (รวม 5 เล่ม)
2020-01-19 03:30:02
2.99 MB5 เดือน61,96211Seedy
MP4 วิธีฝึกดูจิต ให้มีกำลังตามแบบหลวงพ่อชา (เสียงใสฟังสบายแก้วหู)
2020-04-07 07:52:02
24.97 MB3 เดือน21,95470Seedy
คาถาโบราณ
2020-03-03 09:29:02
5.47 MB4 เดือน21,891113303
MP3เทคนิควิธีดู"ลักษณะจิตที่เป็นสมาธิ"โดยหลวงพ่อพุธ ฐานิโย
2020-02-06 01:22:02
28.71 MB5 เดือน21,88031Seedy
97อริยสัจ 4ภพ ชาติ สัมมาทิฏฐิ หลวงพ่อชา(ไฟล์เสียงฟังสบาย)
2020-02-10 11:17:02
121.30 MB5 เดือน11,80810Seedy
วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา
2019-09-16 12:20:02
1.88 MB10 เดือน11,78211Seedy
หนังสือ มหัจรรย์แห่งพลังจิตร 80หน้า
2019-08-01 09:21:01
593.79 KB1 ปี11,75230Seedy
การทำสมาธิเบื้องต้นจนถึงสมาธิขั้นสูง โดย หลวงพ่อฤๅษีลิงดำ เข้าใจง่าย (ไฟล์เสียง)
2019-12-13 08:04:02
13.38 MB7 เดือน41,73810emoshare
พุทธวจน รวมถาม-ตอบ การทำสมาธิตามแบบพระพุทธเจ้า [12 ตอน]
2019-11-25 22:37:02
281.94 MB7 เดือน151,71010mahajakcon
เทคนิควิธีฝึก"ดูจิตให้มีกำลังแรงกล้า"และมีกำลังมาก โดย หลวงพ่อชา สุภัทโท วัดหนองป่าพง
2019-10-22 12:13:02
125.20 MB9 เดือน21,70230Seedy
วิธีควบคุมควมคิดและความรู้สึกในแง่ลบ
2019-11-10 13:27:02
68.49 MB8 เดือน11,67510Seedy