สมัครสมาชิกฟรี


เข้าสู่ระบบ


ใส่คำที่ต้องการค้นหา
หมวดชื่อไฟล์ขนาดอายุไฟล์เสร็จปล่อยโหลดแบ่งปันโดย
Cemetary – Last Confessions (1997) [FLAC]
2022-08-15 19:13:10 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ CD / 16bit
232.00 MB2 วัน154550drgore
Katatonia – The Fall Of Hearts (2016) [FLAC]
2022-08-15 19:01:38 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ CD / 16bit
500.84 MB2 วัน275871drgore
Cynic – The Portal Tapes (2012) [FLAC]
2022-08-15 14:31:36 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ CD / 16bit
321.72 MB2 วัน152761drgore
Lake Of Tears – Forever Autumn (1999) [M4A]
2022-08-05 18:07:29 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ CD / 16bit
361.38 MB1 สัปดาห์185821drgore
Cemetary – Sundown (1996) [FLAC]
2022-08-05 14:59:39 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ CD / 16bit
311.39 MB1 สัปดาห์213121drgore
Hatebreed – The Divinity Of Purpose (2013) [FLAC]
2022-07-29 18:47:26 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ CD / 16bit
375.51 MB2 สัปดาห์232710drgore
Destroy The Runner - I, Lucifer (2008) [FLAC]
2022-07-29 15:25:56 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ CD / 16bit
289.98 MB2 สัปดาห์234410drgore
Destroy The Runner – Saints (2006) [FLAC]
2022-07-28 18:26:48 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ CD / 16bit
343.43 MB2 สัปดาห์145310drgore
Atreyu – The Curse (2004) [FLAC]
2022-07-28 15:28:11 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ CD / 16bit
507.44 MB2 สัปดาห์2813520drgore
Atreyu – Suicide Notes And Butterfly Kisses (2002) [FLAC]
2022-07-20 20:00:44 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ CD / 16bit
401.53 MB1 เดือน215340drgore
Atreyu – Fractures In The Facade Of Your Porcelain Beauty (2001) [FLAC]
2022-07-20 19:35:07 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ CD / 16bit
139.61 MB1 เดือน75320drgore
Marilyn Manson - Smells Like Children (1995) [FLAC]
2022-07-20 15:47:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
330.61 MB1 เดือน2021210drgore
Underoath - Ø (Disambiguation) (2010) [FLAC]
2022-07-20 15:31:35 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ CD / 16bit
354.87 MB1 เดือน164220drgore
Death Angel - The Dream Calls For Blood (2013) [FLAC]
2022-07-11 18:20:06 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ CD / 16bit
640.74 MB1 เดือน287650drgore
Guillotine – Blood Money (2008) [FLAC]
2022-07-11 16:09:35 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ CD / 16bit
324.41 MB1 เดือน245520drgore
Guillotine – Under The Guillotine (1997) [FLAC]
2022-07-08 19:38:00 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ CD / 16bit
245.64 MB1 เดือน168130drgore
Merciless Attack – Back To Violence (2014) [FLAC]
2022-07-08 19:12:11 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ CD / 16bit
264.23 MB1 เดือน184531drgore
Exodus – Shovel Headed Kill Machine (2005) [FLAC]
2022-06-30 17:08:03 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ CD / 16bit
487.54 MB1 เดือน215540drgore
Exodus – Tempo Of The Damned (2004) [FLAC]
2022-06-30 16:52:15 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ CD / 16bit
597.13 MB1 เดือน316660drgore
Absinthium – One For The Road (2012) [FLAC]
2022-06-30 10:42:22 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ CD / 16bit
287.72 MB1 เดือน167330drgore
Underoath - Survive Kaleidoscope (2008) [FLAC]
2022-06-21 15:11:21 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ CD / 16bit
386.09 MB2 เดือน146110drgore
Underoath – Lost in the Sound of Separation (2008) [FLAC]
2022-06-21 15:04:14 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ CD / 16bit
287.31 MB2 เดือน157120drgore
Helmet - Born Annoying (1995) [FLAC]
2022-06-19 12:07:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
242.17 MB2 เดือน156200drgore
Graveworm – (N)Utopia (2005) [FLAC]
2022-06-17 15:58:20 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ CD / 16bit
426.98 MB2 เดือน233710drgore
Cynic - Traced in Air (2008) [FLAC]
2022-06-17 13:34:04 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ CD / 16bit
259.15 MB2 เดือน124510drgore
Cemetary – Black Vanity (1994) [FLAC]
2022-06-07 19:00:10 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ CD / 16bit
326.64 MB2 เดือน192100drgore
Cemetary – Godless Beauty (1993) [FLAC]
2022-06-07 18:50:09 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ CD / 16bit
284.93 MB2 เดือน172100drgore
Cemetary – An Evil Shade Of Grey (1992) [FLAC]
2022-06-07 16:49:14 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ CD / 16bit
255.30 MB2 เดือน172500drgore
Bolt Thrower ‎– Who Dares Wins (1998) [FLAC]
2022-06-04 14:11:08 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ CD / 16bit
349.92 MB2 เดือน173500drgore
Bolt Thrower ‎– Mercenary (1998) [FLAC]
2022-06-04 12:57:50 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ CD / 16bit
355.10 MB2 เดือน206300drgore
Elvis Presley - The 50 Greatest Love Songs (2CD) [Flac]
2022-06-03 23:56:01
800.30 MB2 เดือน572,93570drgore
Darkthrone ‎– Ravishing Grimness (1999) [FLAC]
2022-05-21 14:26:52 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ CD / 16bit
317.47 MB3 เดือน154400drgore
Darkthrone ‎– Total Death (1996) [FLAC]
2022-05-21 13:29:21 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ CD / 16bit
267.35 MB3 เดือน173700drgore
Darkthrone – Goatlord (1996) [FLAC]
2022-05-21 13:01:04 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ CD / 16bit
271.91 MB3 เดือน165000drgore
Hecate Enthroned ‎– Redimus (2004) [FLAC]
2022-05-17 19:55:11 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ CD / 16bit
319.40 MB3 เดือน213500drgore
Hecate Enthroned - Miasma (2001) [FLAC]
2022-05-17 16:34:27 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ CD / 16bit
141.75 MB3 เดือน94210drgore
Darkthrone - Panzerfaust (1995) [FLAC]
2022-05-07 16:11:41 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ CD / 16bit
289.22 MB3 เดือน144100drgore
Darkthrone - Transilvanian Hunger (1994) [FLAC]
2022-05-07 12:52:38 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ CD / 16bit
270.61 MB3 เดือน144500drgore
Darkthrone - Under A Funeral Moon (1993) [FLAC]
2022-05-07 12:46:57 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ CD / 16bit
335.08 MB3 เดือน154700drgore
Darkthrone ‎– Soulside Journey (1991) [FLAC]
2022-05-04 18:17:37 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ CD / 16bit
332.95 MB3 เดือน173200drgore
Darkthrone ‎– A Blaze In The Northern Sky (1992) [FLAC]
2022-05-04 18:10:35 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ CD / 16bit
343.60 MB3 เดือน132600drgore
Deus Mortem – Emanations Of The Black Light (2013) [FLAC]
2022-05-04 14:40:07 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ CD / 16bit
345.46 MB3 เดือน183700drgore
Sepultura - Morbid Visions/Bestial Devastation (1997 remaster) [FLAC]
2022-04-27 17:06:01 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
405.32 MB4 เดือน1913210drgore
Marduk – Rom 5:12 (2007) [FLAC]
2022-04-23 19:13:15 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ CD / 16bit
428.35 MB4 เดือน353701drgore
Lost Inside – Cold Days (2010) [FLAC]
2022-04-23 17:37:52 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ CD / 16bit
293.21 MB4 เดือน173300drgore
Enslaved – Axioma Ethica Odini (2010) [FLAC]
2022-04-23 14:26:41 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ CD / 16bit
492.85 MB4 เดือน235700drgore
Dyscrasia / Putrid Pile - Genocide Of The Unborn / Bodies On Display (Split 2005) [FLAC]
2022-04-15 19:24:47 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ CD / 16bit
257.89 MB4 เดือน192900drgore
Putrid Pile – Blood Fetish (2012) [FLAC]
2022-04-15 18:37:08 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ CD / 16bit
282.88 MB4 เดือน203000drgore
Putrid Pile ‎– House Of Dementia (2009) [FLAC]
2022-04-15 18:08:56 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ CD / 16bit
430.00 MB4 เดือน222700drgore
Cerebral Effusion - Idolatry Of The Unethical (2014) [FLAC]
2022-04-07 17:33:38 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ CD / 16bit
316.79 MB4 เดือน193000drgore