สมัครสมาชิกฟรี


เข้าสู่ระบบ


ใส่คำที่ต้องการค้นหา
หมวดชื่อไฟล์ขนาดอายุไฟล์เสร็จปล่อยโหลดแบ่งปันโดย
Black Autumn – Aurora (Morgen Rothe Im Auffgang) (2010) [FLAC]
2023-02-04 19:14:23 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ CD / 16bit
280.99 MB4 วัน264232drgore
Black Autumn – Rivers Of Dead Leaves (2008) [FLAC]
2023-02-04 18:53:22 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ CD / 16bit
212.39 MB4 วัน134330drgore
My Dying Bride – A Line Of Deathless Kings (2006) [FLAC]
2023-01-29 20:13:00 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ CD / 16bit
464.02 MB1 สัปดาห์202220drgore
Tiamat - Prey (2003) [FLAC]
2023-01-29 15:00:36 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ CD / 16bit
371.29 MB1 สัปดาห์191820drgore
Luna - Ashes To Ashes (2014) [FLAC]
2023-01-19 20:02:31
436.04 MB2 สัปดาห์82410drgore
My Dying Bride - Songs Of Darkness, Words Of Light (2004) [FLAC]
2023-01-19 18:58:50 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ CD / 16bit
403.97 MB2 สัปดาห์182620drgore
Cynic – Kindly Bent To Free Us (2014) [FLAC]
2023-01-19 15:53:03 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ CD / 16bit
305.04 MB3 สัปดาห์212810drgore
Tiamat - Judas Christ (2002) [FLAC]
2023-01-14 20:29:12 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ CD / 16bit
456.49 MB3 สัปดาห์183310drgore
Graveworm – Diabolical Figures (2009) [FLAC]
2023-01-14 14:16:38 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ CD / 16bit
418.10 MB3 สัปดาห์232010drgore
Graveworm - Collateral Defect (2007) [APE]
2023-01-13 19:24:46 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ CD / 16bit
372.94 MB3 สัปดาห์333110drgore
Cold Colours – The Great Depression (2011) [FLAC]
2023-01-13 14:07:23 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ CD / 16bit
219.62 MB3 สัปดาห์144510drgore
Moonspell - The Butterfly Effect (1999) [FLAC]
2022-12-29 10:32:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
392.61 MB1 เดือน179300drgore
Devourment - 1.3.8. (2000) [FLAC]
2022-12-24 19:58:46 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ CD / 16bit
383.66 MB1 เดือน231200drgore
Devourment - Molesting The Decapitated (1999) [FLAC]
2022-12-24 17:26:03 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ CD / 16bit
263.12 MB1 เดือน171000drgore
Condemned - Realms Of The Ungodly (2011) [FLAC]
2022-12-15 19:49:22 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ CD / 16bit
230.38 MB1 เดือน151900drgore
Condemned - Desecrate The Vile (2007) [FLAC]
2022-12-15 19:28:22 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ CD / 16bit
226.76 MB1 เดือน152000drgore
Interminable Corruptions – Xenodimensional Conflux (2017) [FLAC]
2022-12-12 20:00:44 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ CD / 16bit
214.88 MB2 เดือน142000drgore
Goratory – Rice On Suede (2004)
2022-12-12 17:40:46 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ CD / 16bit
336.73 MB2 เดือน211900drgore
Goratory – Orgasm Induced Diarrhea (2002) [FLAC]
2022-12-04 20:04:53 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ CD / 16bit
411.49 MB2 เดือน202200drgore
Goratory – Sexual Intercorpse (2001) [FLAC]
2022-12-04 17:28:25 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ CD / 16bit
328.08 MB2 เดือน182900drgore
Deeds Of Flesh – Crown Of Souls (2005) [APE]
2022-12-03 15:22:37 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ CD / 16bit
416.76 MB2 เดือน202300drgore
Suffocation – Pinnacle Of Bedlam (2013)
2022-12-03 13:08:49 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ CD / 16bit
410.83 MB2 เดือน323400drgore
Decapitated - The Negation (2004) [FLAC]
2022-11-30 19:18:16 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ CD / 16bit
308.68 MB2 เดือน193300drgore
Decapitated – Nihility (2002) [FLAC]
2022-11-30 18:31:46 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ CD / 16bit
332.82 MB2 เดือน173500drgore
Decapitated – Winds Of Creation (2000) [FLAC]
2022-11-19 19:48:43 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ CD / 16bit
365.38 MB2 เดือน174010drgore
Suffocation – Blood Oath (2009) [FLAC]
2022-11-19 19:01:14 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ CD / 16bit
421.67 MB2 เดือน192800drgore
Cryptopsy – And Then You'll Beg (2000) [FLAC]
2022-11-19 17:17:12 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ CD / 16bit
328.68 MB2 เดือน204200drgore
Cryptopsy – Whisper Supremacy (1998) [FLAC]
2022-11-13 19:07:58 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ CD / 16bit
277.89 MB3 เดือน174400drgore
Cryptopsy – None So Vile (1996) [FLAC]
2022-11-13 19:01:32 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ CD / 16bit
274.46 MB3 เดือน194500drgore
Cryptopsy – Blasphemy Made Flesh (1994) [FLAC]
2022-11-07 18:45:57 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ CD / 16bit
312.39 MB3 เดือน195210drgore
Dismember - Massive Killing Capacity (1995) [FLAC]
2022-11-07 16:38:54 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ CD / 16bit
346.25 MB3 เดือน173310drgore
Dismember - Indecent & Obscene (1993) [FLAC]
2022-11-07 16:17:32 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ CD / 16bit
342.29 MB3 เดือน203110drgore
Dismember – Pieces (1992) [FLAC]
2022-11-05 19:30:43 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ CD / 16bit
107.98 MB3 เดือน104010drgore
Dismember – Like An Everflowing Stream (1991) [FLAC]
2022-11-05 18:53:29 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ CD / 16bit
320.83 MB3 เดือน183510drgore
Bolt Thrower - Honour - Valour - Pride (2001) [FLAC]
2022-11-05 14:30:57 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ CD / 16bit
361.77 MB3 เดือน194110drgore
Biohazard – Kill Or Be Killed (2003) [FLAC]
2022-10-30 19:20:28 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ CD / 16bit
372.10 MB3 เดือน2813100drgore
Biohazard – Tales From The B-Side (2001) [FLAC]
2022-10-30 17:02:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ CD / 16bit
262.20 MB3 เดือน206500drgore
Creation Is Crucifixion – Automata (1999) [FLAC]
2022-10-23 18:38:03 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ CD / 16bit
158.99 MB3 เดือน113400drgore
Creation Is Crucifixion – In_Silico (1998) [FLAC]
2022-10-23 18:17:05 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ CD / 16bit
240.45 MB3 เดือน285500drgore
Anthrax – We've Come For You All (2003) [FLAC]
2022-10-22 13:02:44 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ CD / 16bit
439.63 MB3 เดือน264210drgore
End Zone – Eclectica (1998) [FLAC]
2022-10-21 16:14:55 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ CD / 16bit
244.19 MB3 เดือน103700drgore
End Zone – Thalatta Et Thanatos (1996) [FLAC]
2022-10-21 16:10:59 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ CD / 16bit
325.58 MB3 เดือน213700drgore
Atreyu – Lead Sails Paper Anchor (2007) [FLAC]
2022-10-09 19:34:04 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ CD / 16bit
550.32 MB4 เดือน2534710drgore
Atreyu – A Death-Grip On Yesterday (2006) [FLAC]
2022-10-09 19:10:49 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ CD / 16bit
346.08 MB4 เดือน154200drgore
End Zone – First Bequest (1995) [FLAC]
2022-10-08 19:50:48 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ CD / 16bit
440.75 MB4 เดือน254010drgore
Burning Nitrum – Molotov (2014) [FLAC]
2022-10-08 18:51:56 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ CD / 16bit
379.30 MB4 เดือน214410drgore
Exodus – Let There Be Blood (2008) [FLAC]
2022-10-02 19:54:12 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ CD / 16bit
387.72 MB4 เดือน374010drgore
Exodus – The Atrocity Exhibition... Exhibit A (2007) [FLAC]
2022-10-02 19:37:54 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ CD / 16bit
524.01 MB4 เดือน233700drgore
Anthrax – Volume 8: The Threat Is Real (1998) [FLAC]
2022-10-02 13:38:59 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ CD / 16bit
502.68 MB4 เดือน213201drgore
Brujeria – Raza Odiada (1993) [FLAC]
2022-09-25 14:17:14 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ CD / 16bit
302.94 MB4 เดือน246300drgore