สมัครสมาชิกฟรี


เข้าสู่ระบบ


ใส่คำที่ต้องการค้นหา
หมวดชื่อไฟล์ขนาดอายุไฟล์เสร็จปล่อยโหลดแบ่งปันโดย
Death Angel – Sonic German Beatdown-Live In Germany (2009) [FLAC]
2019-01-03 13:29:45 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
631.79 MB2 ปี272200drgore
Death Angel ‎– Rarities (2005) [FLAC]
2019-01-03 12:59:24 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
343.45 MB2 ปี171200drgore
Dog Eat Dog ‎– Play Games (1996) [APE]
2018-12-19 18:45:09 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
292.69 MB2 ปี221400drgore
Helmet ‎– Biscuits For Smut (1994-Singles) [FLAC]
2018-12-19 17:16:10 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
117.82 MB2 ปี101100drgore
Helmet ‎– Meantime (1992) [FLAC]
2018-12-19 17:04:06 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
268.37 MB2 ปี161500drgore
Helmet ‎– Strap It On (1990) [FLAC]
2018-12-19 16:58:48 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
248.64 MB2 ปี151300drgore
Glassjaw ‎– Everything You Ever Wanted To Know About Silence (2000) [FLAC]
2018-12-14 10:52:07 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
388.43 MB2 ปี162900drgore
36 Crazyfists ‎– Bitterness The Star (2002) [FLAC]
2018-12-14 10:37:03 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
332.94 MB2 ปี161700drgore
Slayer ‎- Divine Intervention (1994) [FLAC]
2018-12-09 09:31:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
262.65 MB2 ปี136600drgore
Aborted ‎– Global Flatline (2012) [FLAC]
2018-12-01 17:58:08 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
326.86 MB2 ปี251200drgore
Human Repugnance - Post Mortem Rot Pile (2010) [FLAC]
2018-12-01 12:31:04 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
231.87 MB2 ปี182000drgore
Guttural Engorgement ‎– The Slow Decay Of Infested Flesh (2007) [FLAC]
2018-12-01 11:51:19 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
274.05 MB2 ปี282100drgore
Tiamat ‎– The Astral Sleep (1991) [FLAC]
2018-11-25 17:36:56 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
333.09 MB2 ปี231900drgore
Enslaved - Blodhemn (1998) [FLAC]
2018-11-25 17:24:44 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
325.49 MB2 ปี211300drgore
Ill Niño ‎– One Nation Underground (2005) [FLAC]
2018-11-17 18:22:36 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
339.34 MB2 ปี162700drgore
White Zombie ‎– Supersexy Swingin' Sounds (1996) [FLAC]
2018-11-17 13:39:56 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
343.72 MB2 ปี203000drgore
Mortician ‎– Chainsaw Dismemberment (1999) [FLAC]
2018-10-31 18:05:30 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
356.42 MB2 ปี351800drgore
Napalm Death ‎– Leaders Not Followers: Part 2 (2004) [FLAC]
2018-10-31 17:48:03 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
354.37 MB2 ปี272200drgore
Napalm Death ‎– Leaders Not Followers (1999) [FLAC]
2018-10-31 17:43:55 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
106.27 MB2 ปี102400drgore
Sadus ‎– Elements Of Anger (1997) [FLAC]
2018-10-31 13:37:03 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
390.18 MB2 ปี202000drgore
Death Angel ‎– Killing Season (2008) [FLAC]
2018-10-25 13:00:29 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
341.43 MB2 ปี173200drgore
Death Angel – The Art Of Dying (2004) [FLAC]
2018-10-25 12:47:37 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
411.57 MB2 ปี202400drgore
Cattle Decapitation - Human Jerky (1999) + Split (2005) [FLAC]
2018-10-23 15:59:24 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
163.83 MB2 ปี401300drgore
Broken Hope - Loathing (1997) [FLAC]
2018-10-23 14:18:41 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
277.22 MB2 ปี141600drgore
Stages Of Decomposition - Piles Of Rotting Flesh (2014) [FLAC]
2018-10-14 14:50:34 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
255.73 MB2 ปี121900drgore
Suffocation ‎– Breeding The Spawn (1993) [FLAC]
2018-10-14 14:37:14 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
287.33 MB2 ปี141800drgore
Aborted - Strychnine.213 (2008) [APE]
2018-10-03 18:58:10 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
335.28 MB2 ปี262000drgore
Death Angel - Fall From Grace (Live,1990) [FLAC]
2018-10-03 16:40:34 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
440.60 MB2 ปี171900drgore
Ill Niño - Confession (2003) [FLAC]
2018-09-23 09:15:54 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
382.03 MB2 ปี182000drgore
Naglfar - Diabolical (1998) [FLAC]
2018-09-12 16:26:10 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
344.42 MB2 ปี19500drgore
Coal Chamber - Coal Chamber (1997) [FLAC]
2018-09-10 18:05:03 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
320.73 MB3 ปี185501drgore
Suffocation - Effigy Of The Forgotten (1991) [FLAC]
2018-09-02 16:05:26 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
316.95 MB3 ปี152200drgore
Sadus - A Vision Of Misery (1992) [FLAC]
2018-09-02 13:38:36 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
265.57 MB3 ปี111900drgore
Ugly Kid Joe - Menace To Sobriety (1995) [APE]
2018-08-23 14:55:36 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
350.40 MB3 ปี231700drgore
Napalm Death - Order Of The Leech (2002) [WAV]
2018-07-24 14:49:45 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
542.90 MB3 ปี241900drgore
Mortician - House By The Cemetery / Mortal Massacre (2004) [FLAC]
2018-07-20 16:49:24 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
318.59 MB3 ปี261200drgore
Amon Amarth - The Avenger (1999) [FLAC]
2018-06-24 17:07:33 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
328.97 MB3 ปี161100drgore
Amon Amarth - Once Sent From The Golden Hall (1998) [FLAC]
2018-06-24 16:58:44 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
404.68 MB3 ปี16900drgore
Sick Of It All - Just Look Around (1992) [FLAC]
2018-06-24 12:52:31 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
207.13 MB3 ปี163800drgore
Kreator - Renewal (1992) [FLAC]
2018-06-03 18:46:36 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
263.57 MB3 ปี131600drgore
Shadows Fall - Fallout From The War (2006) [WAV]
2018-06-03 18:41:33 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
423.83 MB3 ปี141400drgore
Shadows Fall - The Art Of Balance (2002) [FLAC]
2018-06-03 18:37:10 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
355.65 MB3 ปี151800drgore
Misfits - Legacy Of Brutality (1985) [FLAC]
2018-05-28 16:42:26 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
168.77 MB3 ปี19700drgore
Chimaira - Pass Out Of Existence (2001) [FLAC]
2018-04-19 13:55:04 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
445.76 MB3 ปี183200drgore
Emperor - In The Nightside Eclipse (1994) [FLAC]
2018-04-18 14:11:32 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
455.44 MB3 ปี193400drgore
Abigail Williams - In The Shadow Of A Thousand Suns (2008) [FLAC]
2018-03-24 19:58:06 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
362.65 MB3 ปี112600drgore
Amorphis - Tales From The Thousand Lakes (1994) [FLAC]
2017-12-05 18:06:15 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
472.95 MB3 ปี211701drgore