สมัครสมาชิกฟรี


เข้าสู่ระบบ


ใส่คำที่ต้องการค้นหา
หมวดชื่อไฟล์ขนาดอายุไฟล์เสร็จปล่อยโหลดแบ่งปันโดย
ลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช แสดงธรรม ณ สวนสันติธรรม แผ่นที่ 89
2021-06-24 12:53:02
666.63 MB1 เดือน353020pingbull99
เสียงพระคาถาเงินล้าน 108 จบ นำสวดโดยหลวงพ่อฤาษีลิงดำ วัดท่าซุง
2021-05-26 08:32:02
106.32 MB2 เดือน379530pingbull99
หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช แสดงธรรม ณ สวนสันติธรรม แผ่นที่ 77
2021-05-14 18:50:03
517.45 MB2 เดือน3112710pingbull99
หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช แสดงธรรม ณ สวนสันติธรรม แผ่นที่ 82
2021-05-13 06:54:02
687.42 MB2 เดือน4011020pingbull99
หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช แสดงธรรม ณ สวนสันติธรรม แผ่นที่ 88
2021-03-16 00:54:02
646.00 MB4 เดือน303800pingbull99
หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช แสดงธรรม ณ สวนสันติธรรม แผ่นที่ 64
2021-03-12 23:15:03
358.07 MB4 เดือน2521901pingbull99
หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช แสดงธรรม ณ สวนสันติธรรม แผ่นที่ 72
2021-02-28 09:15:03
679.87 MB5 เดือน3924310pingbull99
หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช แสดงธรรม ณ สวนสันติธรรม แผ่นที่ 87
2020-12-13 00:21:02
666.75 MB8 เดือน284510pingbull99
หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช แสดงธรรม ณ สวนสันติธรรม แผ่นที่ 63
2020-12-01 03:26:02
342.70 MB8 เดือน2520700pingbull99
หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช แสดงธรรม ณ สวนสันติธรรม แผ่นที่ 86
2020-09-15 19:04:02
668.96 MB11 เดือน465810pingbull99
หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช แสดงธรรม ณ สวนสันติธรรม แผ่นที่ 62
2020-06-23 23:38:02
278.60 MB1 ปี2314310pingbull99
หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช แสดงธรรม แผ่นที่ 2
2020-06-19 04:12:02
171.14 MB1 ปี2645400pingbull99
หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช แสดงธรรม แผ่นที่ 3
2020-06-19 04:09:02
170.07 MB1 ปี2143900pingbull99
หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช แสดงธรรม ณ สวนสันติธรรม แผ่นที่ 79
2020-06-14 04:31:02
692.11 MB1 ปี3711910pingbull99
หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช แสดงธรรม ณ สวนสันติธรรม แผ่นที่ 80
2020-06-14 04:26:01
591.40 MB1 ปี3511010pingbull99
หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช แสดงธรรม ณ สวนสันติธรรม แผ่นที่ 61
2020-06-04 04:40:02
316.41 MB1 ปี2418600pingbull99
หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช แสดงธรรม แผ่นที่ 4
2020-05-12 01:37:02
173.82 MB1 ปี2321910pingbull99
หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช แสดงธรรม แผ่นที่ 5
2020-05-12 01:34:02
173.91 MB1 ปี2319610pingbull99
หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช แสดงธรรม แผ่นที่ 6
2020-05-12 00:35:02
174.16 MB1 ปี2119310pingbull99
หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช แสดงธรรม แผ่นที่ 7
2020-05-05 15:36:02
90.94 MB1 ปี2216600pingbull99
หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช แสดงธรรม แผ่นที่ 8
2020-05-05 15:34:02
91.27 MB1 ปี2416500pingbull99
หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช แสดงธรรม แผ่นที่ 9
2020-05-05 15:32:02
106.38 MB1 ปี2615400pingbull99
หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช แสดงธรรม แผ่นที่ 11
2020-05-01 00:24:01
91.22 MB1 ปี2314100pingbull99
หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช แสดงธรรม แผ่นที่ 10
2020-04-30 09:36:02
73.42 MB1 ปี1815700pingbull99
หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช แสดงธรรม แผ่นที่ 12
2020-04-30 09:27:02
83.46 MB1 ปี1912900pingbull99
หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช แสดงธรรม ณ สวนสันติธรรม แผ่นที่ 71
2020-04-30 05:40:02
681.96 MB1 ปี4211910pingbull99
หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช แสดงธรรม ณ สวนสันติธรรม แผ่นที่ 60
2020-04-27 04:15:02
312.59 MB1 ปี2618500pingbull99
หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช แสดงธรรม แผ่นที่ 13
2020-04-27 04:12:02
350.13 MB1 ปี1912500pingbull99
หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช แสดงธรรม แผ่นที่ 14
2020-04-27 03:41:02
343.65 MB1 ปี2012800pingbull99
หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช แสดงธรรม แผ่นที่ 15
2020-04-27 03:38:02
349.94 MB1 ปี2012100pingbull99
คาถาขอฝน วัดถ้ำกลองเพล หนองบัวลำภู
2020-04-25 14:43:02
6.67 MB1 ปี124401pingbull99
บทสวดพาหุง 109 จบต่อเนื่อง 5 ชั่วโมง 40 นาที วัดตรีวิสุทธิธรรม
2020-04-23 01:25:02
162.02 MB1 ปี862812pingbull99
หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช แสดงธรรม แผ่นที่ 18
2020-04-21 05:38:02
169.09 MB1 ปี1915000pingbull99
หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช แสดงธรรม แผ่นที่ 16
2020-04-21 05:30:02
129.16 MB1 ปี1913300pingbull99
หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช แสดงธรรม แผ่นที่ 17
2020-04-21 05:27:02
131.48 MB1 ปี1912100pingbull99
หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช แสดงธรรม แผ่นที่ 19
2020-04-16 02:05:02
174.36 MB1 ปี1812100pingbull99
หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช แสดงธรรม แผ่นที่ 20
2020-04-16 02:02:02
342.02 MB1 ปี2110700pingbull99
หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช แสดงธรรม แผ่นที่ 21
2020-04-16 01:58:02
329.12 MB1 ปี199900pingbull99
หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช แสดงธรรม ณ สวนสันติธรรม แผ่นที่ 23
2020-04-14 06:10:03
346.66 MB1 ปี1911500pingbull99
หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช แสดงธรรม ณ สวนสันติธรรม แผ่นที่ 22
2020-04-12 08:33:02
363.90 MB1 ปี1911400pingbull99
หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช แสดงธรรม ณ สวนสันติธรรม แผ่นที่ 24
2020-04-12 08:30:02
340.22 MB1 ปี229600pingbull99
หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช แสดงธรรม ณ สวนสันติธรรม แผ่นที่ 28
2020-04-09 02:21:02
348.14 MB1 ปี2310200pingbull99
หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช แสดงธรรม ณ สวนสันติธรรม แผ่นที่ 29
2020-04-09 02:12:02
343.15 MB1 ปี2310200pingbull99
หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช แสดงธรรม ณ สวนสันติธรรม แผ่นที่ 25
2020-04-09 02:09:02
316.91 MB1 ปี2210400pingbull99
หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช แสดงธรรม ณ สวนสันติธรรม แผ่นที่ 26
2020-04-09 02:06:02
345.03 MB1 ปี2310200pingbull99
หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช แสดงธรรม ณ สวนสันติธรรม แผ่นที่ 27
2020-04-09 02:01:02
353.10 MB1 ปี219500pingbull99
หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช แสดงธรรม ณ สวนสันติธรรม แผ่นที่ 32
2020-04-06 23:21:02
340.67 MB1 ปี238500pingbull99
หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช แสดงธรรม ณ สวนสันติธรรม แผ่นที่ 33
2020-04-06 23:16:02
682.39 MB1 ปี228900pingbull99
หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช แสดงธรรม ณ สวนสันติธรรม แผ่นที่ 59
2020-04-06 23:11:02
338.37 MB1 ปี248700pingbull99
หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช แสดงธรรม ณ สวนสันติธรรม แผ่นที่ 36
2020-04-06 23:08:02
342.99 MB1 ปี228600pingbull99