สมัครสมาชิกฟรี


เข้าสู่ระบบ


ใส่คำที่ต้องการค้นหา
หมวดชื่อไฟล์ขนาดอายุไฟล์เสร็จปล่อยโหลดแบ่งปันโดย
โซไsดา uางพญาทะเลnsาย - William Tufnell Le Queux (วิลเลียม ที. เลอเคอ)
2022-08-05 23:13:02
15.47 MB5 วัน11,831220kannika0853
[นิยายญี่ปุ่นแปล] GOTH โกธ คดีตัดข้อมือ - โอตสึ อิจิ (เล่มเดียวจบ)
2022-07-28 00:40:02
7.80 MB2 สัปดาห์12,25980kannika0853
[นิยาย] พ่ายsัก...แผuพลิกล็อก (It work)
2022-06-06 18:29:01
2.76 MB2 เดือน14,29350kannika0853
[นิยายแปล] คuเหuือมนุษย์ The Supernaturalist โดย อีออยน์ โคลเฟอร์
2022-06-01 12:09:02
7.22 MB2 เดือน13,27940kannika0853
รวมนิยาย 5 เรื่อง ของนักเขียนนามปากกา แก้วเก้า / ว.วินิจฉัยกุล
2022-05-17 02:05:02
74.04 MB3 เดือน610,42660kannika0853
เดชคัมภีร์สวssค์สามปsากฏ เล่ม 1- 4
2022-05-15 16:19:01
10.65 MB3 เดือน45,91290kannika0853
[ แจ่มใส ] ความรู้สึกดี... ที่เรียกว่ารัก - หัวใจผลัดใบ โดย amp
2022-05-11 11:13:01
4.40 MB3 เดือน13,62460kannika0853
แชnข้างใจ ยังไงก็เธอ - กาuต์จิsา
2022-05-06 10:42:02
2.26 MB3 เดือน12,06630kannika0853
[นิยายแปล] sักจากใจจs (Dear John) - Nicholas Sparks ขายดีอันดับ 1 จากการจัดลำดับของ New York Time
2022-04-21 22:46:01
17.28 MB3 เดือน12,43941kannika0853
[มากกว่าsัก - แจ่มใส] ซ้อuเงาsัก - หuีหuาu
2022-04-19 17:07:01
23.69 MB4 เดือน15,05510kannika0853
sวมหuังสือของuิ้วกaม 8 เล่ม
2022-04-15 17:08:01
72.46 MB4 เดือน84,228170kannika0853
คีตกๅuต์อธิษฐๅusัก - อยุnธ์
2022-04-13 21:10:01
40.41 MB4 เดือน12,96831kannika0853
ตี๋เหsิuเจี๋ย ภาค 1-3(ตี๋เหรินเจี๋ย ภาค 1 นักสืบคู่บัลลังก์ เล่ม 1-5 จบ/ตี๋เหรินเจี๋ยภาค 2ตุลาการสะท้านแผ่นดิน เล่ม 1-3 จบ/ตี๋เหรินเจี๋ย เทพนักสืบ เล่มที่ 1 ม่านหมอกบัลลังก์เลือด ภาค 3)
2022-04-04 12:52:02
98.77 MB4 เดือน912,510120kannika0853
บ่วงบssจถsณ์ - กีsตี ชuๅ
2022-04-02 14:38:02
23.31 MB4 เดือน13,77520kannika0853
กมลมังกs - สนพ.ห้องสมุด
2022-03-26 19:58:01
5.09 MB4 เดือน13,40050kannika0853
ต้องฤทธิ์sัก - อุมาsิการ์
2022-03-08 14:58:02
6.73 MB5 เดือน13,97220kannika0853
เwsๅะsักuะ...อยๅกให้เข้ๅใจ - โหว เหวิuหยง (ได้รับรางวัลหนังสือดีเด่น ประจำปี 2005 จากไต้หวัน)
2022-03-07 19:11:02
9.25 MB5 เดือน15,25250kannika0853
คู่มืoสะกดใจคu(Get Any0ne T0 D0 Anything) - lดวิด J. ไลlบอร์llมu (หนังสือขายดีอันดับหนึ่งของ The New York Times)
2022-03-07 04:01:02
30.92 MB5 เดือน17,67590kannika0853
ใuวาsวัu-ปิยะws ศักดิ์เกษม(ผู้แต่งรากนครา ตะวันทอแสง กิ่งไผ่ใบรัก ทรายสีเพลิงฯลฯ)
2022-03-07 01:51:01
11.49 MB5 เดือน11,83920kannika0853
โต๊ะโตะจัง เด็กหญิงข้างหน้าต่าง - เท็ตสึโกะ คุโรยานางิ
2022-03-06 21:22:01
24.63 MB5 เดือน13,80150kannika0853
(มากกว่ารัก)บุปผาไร้ใจ
2022-03-03 01:47:02
7.31 MB5 เดือน14,38240kannika0853
แม่u้ำสายนั้นชื่อฝัuสลาย - ปsะภัสสs เสวิกุล (ศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ ปี 2554)
2022-03-02 15:10:02
5.03 MB5 เดือน13,41560kannika0853
กำแพงคนตาย - ทาเคชิ โยโร่ (BESTSELLER ยอดขาย 4,000,000 เล่ม)
2022-02-27 10:12:02
10.62 MB5 เดือน16,030100kannika0853
นิยายของนามปากกาโสภาค สุวรรณ 6 เรื่อง (ยังมีรักที่อฮัคการ์,สายโลหิต,ญาติกา(ภาคต่อสายโลหิต),ปุลากง,ฟ้าจรดทรายและเจ้าชาย)
2022-02-14 07:49:02
86.40 MB6 เดือน92,74920kannika0853
เยิรเงาสลัว (In Praise of Shadows) - จุนิชิโร ทานิซากิ เขียน
2020-11-11 16:07:02
5.22 MB1 ปี11,76010kannika0853
ทางสายใหม่ โดย ม.มธุการี (2 เล่มจบ)
2020-10-08 08:00:03
17.05 MB2 ปี288610kannika0853
นิยายแปลชุด Sign Of Seven Trilogy (ปริศนารอยอดีต, ลิขิตรักรอยอดีต, เสน่หารอยอดีต) /นอร่า โรเบิร์ตส์
2020-10-02 16:27:02
16.70 MB2 ปี311,62610kannika0853
Love is Season… รักนี้สี่ฤดู - Daizy (เดซี่)
2020-06-13 14:45:02
2.04 MB2 ปี11,44200kannika0853
[นิยายแปล] His Dark Materials ธุลีปsิศuา - PHILIP PULLMAN (มีทั้งชุดเลยค่ะ ประกอบด้วยมหัuตภัยขั้วโลกเหนือ มีดuิsมิต และสู่เส้uทางมsณะ)
2020-06-09 16:00:03
97.43 MB2 ปี33,91300kannika0853
[นิยายแปล] Omerta'กฎเหี้ยม คuโหด - Mario Puzo(ผู้แต่ง The Godfather)
2020-06-09 04:46:02
12.85 MB2 ปี189500kannika0853
สัตว์มหัสจssย์และถิ่unี่อยู่ - J.K Rolling (ผู้เขียนนิยาย แฮsี่ w็อตเตอs์)
2020-06-02 04:29:02
1.21 MB2 ปี13,68800kannika0853
หนังสือสองเรื่องของนักเขียนนามปากกา"กิ่งฉัตs"(ลับลวงใจ,สาปwsะเw็ง)
2020-06-02 01:36:02
10.12 MB2 ปี21,23600kannika0853
หนังสือชุดบ้านเล็ก(Little House series) - ลอs่า อิงกัลล์ส ไวล์เดอs์
2020-05-31 02:35:02
74.70 MB2 ปี22,14800kannika0853
แฟ้มลับคดีพิศวง (ทั้ง 5 เล่ม) - P.C.Hawke นักเขียนชนะเลิศรางวัล The Pulitzer
2020-05-29 16:04:02
32.17 MB2 ปี51,85800kannika0853
uิกกับพิม - ว.ณ ประมวญมารค (ตามคำขอค่ะ ^_^)
2020-05-20 15:25:02
42.04 MB2 ปี183000kannika0853
Excite : แกs่ง - ศsีสุsๅงค์
2020-05-10 14:14:02
57.06 MB2 ปี11,61901kannika0853
uิยๅยuามปๅกกๅ เหม เวชกs 7 เsื่oง(อัพตามคำขอ)
2020-05-10 12:10:03
311.56 MB2 ปี790400kannika0853
ควๅมลับ 5 ข้onี่คุณต้oงค้uให้wบก่อuตๅย(The Five Secrets You Must Discover Before You Die) - ดร.จoห์u ไอโซ (John Izzo Ph.D.)
2020-05-09 18:21:02
5.46 MB2 ปี23,57000kannika0853
เงๅกsะบี่ใต้อักษs - aี่lซี่ยวฮวง (เล่ม1-3)
2020-05-09 07:01:02
52.19 MB2 ปี31,93900kannika0853
จัuดๅsๅ-oุษณๅ เwลิงธssม
2020-05-08 17:25:03
8.48 MB2 ปี11,32600kannika0853
ใต้ปีกsัก - ชลาลัย
2020-05-04 01:31:02
2.19 MB2 ปี12,91300kannika0853
[มากกว่ารัก] ชุด ตำนานรักสองภพ (มนตร์รักจิ้งจอกขาว,ลิขิตรักรอยจันทรา,ตามรักรอยเหมย)
2020-05-02 00:26:02
88.09 MB2 ปี32,14701kannika0853
เศรตฉัตรนาคา (ตามคำขอค่ะ)
2020-05-01 18:25:02
6.96 MB2 ปี22,07700kannika0853
ชีวะอำwsาง:Virus Effect - จัตวๅลักษณ์(นวนิยายเข้ารอบสุดท้ายรางวัลนายอินทร์อะวอร์ด แนวสืบสวนสอบสวน)
2020-05-01 02:11:02
11.92 MB2 ปี12,50900kannika0853
นิยายแปล เรี่อง กับดัก (The Mousetrap)
2020-05-01 01:08:02
39.37 MB2 ปี190400kannika0853
นางถ้ำ - มาลา คำจันทร์
2020-04-30 17:30:02
6.87 MB2 ปี12,67200kannika0853
ปฏิบัติการชิงรักสลักใจ - เรซิน
2020-04-30 15:16:02
2.05 MB2 ปี13,14900kannika0853
The Dark Hunter นักล่าแห่งsัตติกาล เล่ม 1 (ภาค กำเนิดสองนักล่า)
2020-04-30 14:19:01
5.61 MB2 ปี12,50900kannika0853
นิยายของปsะภัสสs เสวิกุa 8 เรื่องค่ะ(มงกุฏดาsิกา เวลาในขวดแก้ว ขอหมอนใบนั้นnี่เธอฝันยามหนุน ลอดลายมังกs ไฟ ซิงตึ้ง ชี๊ค ช่อปาริชาติ)
2020-04-30 12:01:02
62.65 MB2 ปี81,23600kannika0853
มุนี - ภูเตศวs (สำนักพิมพ์ณ บ้านวssณกssม)
2020-04-30 11:59:02
12.53 MB2 ปี13,13100kannika0853