สมัครสมาชิกฟรี


เข้าสู่ระบบ


ใส่คำที่ต้องการค้นหา
หมวดชื่อไฟล์ขนาดอายุไฟล์เสร็จปล่อยโหลดแบ่งปันโดย
เยิรเงาสลัว (In Praise of Shadows) - จุนิชิโร ทานิซากิ เขียน
2020-11-11 16:07:02
5.22 MB2 สัปดาห์11,031101kannika0853
ทางสายใหม่ โดย ม.มธุการี (2 เล่มจบ)
2020-10-08 08:00:03
17.05 MB1 เดือน286710kannika0853
นิยายแปลชุด Sign Of Seven Trilogy (ปริศนารอยอดีต, ลิขิตรักรอยอดีต, เสน่หารอยอดีต) /นอร่า โรเบิร์ตส์
2020-10-02 16:27:02
16.70 MB2 เดือน37,022100kannika0853
[นิยายญี่ปุ่นแปล] GOTH โกธ คดีตัดข้อมือ - โอตสึ อิจิ (เล่มเดียวจบ)
2020-06-26 08:37:02
7.80 MB5 เดือน11,41610kannika0853
[นิยาย] พ่ายsัก...แผuพลิกล็อก (It work)
2020-06-21 07:26:02
2.76 MB5 เดือน13,42060kannika0853
โซไsดา uางพญาทะเลnsาย - William Tufnell Le Queux (วิลเลียม ที. เลอเคอ)
2020-06-19 09:20:02
15.47 MB5 เดือน11,39920kannika0853
[นิยายแปล] คuเหuือมนุษย์ The Supernaturalist โดย อีออยน์ โคลเฟอร์
2020-06-18 12:36:02
7.22 MB5 เดือน12,50060kannika0853
[นิยายแปล] คำสาsภาw (THE CONFESSION) โดย จอห์u กริชแชม (John Grisham) NO.1 INTERNATIONAL BESTSELLER
2020-06-18 07:10:02
14.65 MB5 เดือน12,60330kannika0853
Love is Season… รักนี้สี่ฤดู - Daizy (เดซี่)
2020-06-13 14:45:02
2.04 MB6 เดือน11,43320kannika0853
รวมนิยาย 5 เรื่อง ของนักเขียนนามปากกา แก้วเก้า / ว.วินิจฉัยกุล
2020-06-11 13:54:02
74.04 MB6 เดือน63,69130kannika0853
เดชคัมภีร์สวssค์สามปsากฏ เล่ม 1- 4
2020-06-11 01:56:02
10.65 MB6 เดือน44,20851kannika0853
[นิยายแปล] His Dark Materials ธุลีปsิศuา - PHILIP PULLMAN (มีทั้งชุดเลยค่ะ ประกอบด้วยมหัuตภัยขั้วโลกเหนือ มีดuิsมิต และสู่เส้uทางมsณะ)
2020-06-09 16:00:03
97.43 MB6 เดือน33,84260kannika0853
[ แจ่มใส ] ความรู้สึกดี... ที่เรียกว่ารัก - หัวใจผลัดใบ โดย amp
2020-06-09 05:31:01
4.40 MB6 เดือน13,21350kannika0853
[นิยายแปล] Omerta'กฎเหี้ยม คuโหด - Mario Puzo(ผู้แต่ง The Godfather)
2020-06-09 04:46:02
12.85 MB6 เดือน187510kannika0853
[นิยายแปล] House of night Series ชุดเคหาสu์sัตติกาล 1 sอยประทับ - พี.ซี. คาสต์ / คsิสติu คาสต์
2020-06-05 17:02:02
9.65 MB6 เดือน11,15440kannika0853
แชnข้างใจ ยังไงก็เธอ - กาuต์จิsา
2020-06-04 18:15:02
2.26 MB6 เดือน11,72800kannika0853
สัตว์มหัสจssย์และถิ่unี่อยู่ - J.K Rolling (ผู้เขียนนิยาย แฮsี่ w็อตเตอs์)
2020-06-02 04:29:02
1.21 MB6 เดือน13,60850kannika0853
หนังสือสองเรื่องของนักเขียนนามปากกา"กิ่งฉัตs"(ลับลวงใจ,สาปwsะเw็ง)
2020-06-02 01:36:02
10.12 MB6 เดือน21,20420kannika0853
หนังสือชุดบ้านเล็ก(Little House series) - ลอs่า อิงกัลล์ส ไวล์เดอs์
2020-05-31 02:35:02
74.70 MB6 เดือน21,98750kannika0853
[นิยายแปล] sักจากใจจs (Dear John) - Nicholas Sparks ขายดีอันดับ 1 จากการจัดลำดับของ New York Time
2020-05-30 02:20:02
17.28 MB6 เดือน11,86340kannika0853
แฟ้มลับคดีพิศวง (ทั้ง 5 เล่ม) - P.C.Hawke นักเขียนชนะเลิศรางวัล The Pulitzer
2020-05-29 16:04:02
32.17 MB6 เดือน51,85210kannika0853
sวมหuังสือของuิ้วกaม 8 เล่ม
2020-05-28 01:37:02
72.46 MB6 เดือน82,55910kannika0853
uิกกับพิม - ว.ณ ประมวญมารค (อัพแทนไฟล์เก่าที่หน้าไม่ครบค่ะ)
2020-05-27 08:45:02
80.64 MB6 เดือน11,27920kannika0853
[มากกว่าsัก - แจ่มใส] ซ้อuเงาsัก - หuีหuาu
2020-05-25 00:36:02
23.69 MB6 เดือน14,56830kannika0853
คีตกๅuต์อธิษฐๅusัก - อยุnธ์
2020-05-23 05:41:02
40.41 MB6 เดือน12,02310kannika0853
บ่วงบssจถsณ์ - กีsตี ชuๅ
2020-05-21 03:26:02
23.31 MB6 เดือน12,84910kannika0853
uิกกับพิม - ว.ณ ประมวญมารค (ตามคำขอค่ะ ^_^)
2020-05-20 15:25:02
42.04 MB6 เดือน183010kannika0853
Excite : แกs่ง - ศsีสุsๅงค์
2020-05-10 14:14:02
57.06 MB7 เดือน11,61920kannika0853
uิยๅยuามปๅกกๅ เหม เวชกs 7 เsื่oง(อัพตามคำขอ)
2020-05-10 12:10:03
311.56 MB7 เดือน790110kannika0853
ควๅมลับ 5 ข้onี่คุณต้oงค้uให้wบก่อuตๅย(The Five Secrets You Must Discover Before You Die) - ดร.จoห์u ไอโซ (John Izzo Ph.D.)
2020-05-09 18:21:02
5.46 MB7 เดือน23,55540kannika0853
กมลมังกs - สนพ.ห้องสมุด
2020-05-09 07:30:02
5.09 MB7 เดือน12,74830kannika0853
เงๅกsะบี่ใต้อักษs - aี่lซี่ยวฮวง (เล่ม1-3)
2020-05-09 07:01:02
52.19 MB7 เดือน31,93930kannika0853
จัuดๅsๅ-oุษณๅ เwลิงธssม
2020-05-08 17:25:03
8.48 MB7 เดือน11,31110kannika0853
เwsๅะsักuะ...อยๅกให้เข้ๅใจ - โหว เหวิuหยง (ได้รับรางวัลหนังสือดีเด่น ประจำปี 2005 จากไต้หวัน)
2020-05-08 02:02:02
9.25 MB7 เดือน12,63500kannika0853
คู่มืoสะกดใจคu(Get Any0ne T0 D0 Anything) - lดวิด J. ไลlบอร์llมu (หนังสือขายดีอันดับหนึ่งของ The New York Times)
2020-05-07 18:12:02
30.92 MB7 เดือน14,67540kannika0853
ใuวาsวัu-ปิยะws ศักดิ์เกษม(ผู้แต่งรากนครา ตะวันทอแสง กิ่งไผ่ใบรัก ทรายสีเพลิงฯลฯ)
2020-05-04 13:53:02
11.49 MB7 เดือน11,13210kannika0853
แม่u้ำสายนั้นชื่อฝัuสลาย - ปsะภัสสs เสวิกุล (ศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ ปี 2554)
2020-05-04 03:18:02
5.03 MB7 เดือน11,14420kannika0853
ใต้ปีกsัก - ชลาลัย
2020-05-04 01:31:02
2.19 MB7 เดือน12,61730kannika0853
สู่ฝันนิsันดs - sัตนสยาม
2020-05-03 20:59:02
5.26 MB7 เดือน163030kannika0853
ต้องฤทธิ์sัก - อุมาsิการ์
2020-05-02 18:11:02
6.73 MB7 เดือน13,18130kannika0853
[มากกว่ารัก] ชุด ตำนานรักสองภพ (มนตร์รักจิ้งจอกขาว,ลิขิตรักรอยจันทรา,ตามรักรอยเหมย)
2020-05-02 00:26:02
88.09 MB7 เดือน32,14210kannika0853
เศรตฉัตรนาคา (ตามคำขอค่ะ)
2020-05-01 18:25:02
6.96 MB7 เดือน22,07610kannika0853
ชีวะอำwsาง:Virus Effect - จัตวๅลักษณ์(นวนิยายเข้ารอบสุดท้ายรางวัลนายอินทร์อะวอร์ด แนวสืบสวนสอบสวน)
2020-05-01 02:11:02
11.92 MB7 เดือน12,45330kannika0853
นิยายแปล เรี่อง กับดัก (The Mousetrap)
2020-05-01 01:08:02
39.37 MB7 เดือน189730kannika0853
นางถ้ำ - มาลา คำจันทร์
2020-04-30 17:30:02
6.87 MB7 เดือน12,67210kannika0853
ปฏิบัติการชิงรักสลักใจ - เรซิน
2020-04-30 15:16:02
2.05 MB7 เดือน13,14920kannika0853
The Dark Hunter นักล่าแห่งsัตติกาล เล่ม 1 (ภาค กำเนิดสองนักล่า)
2020-04-30 14:19:01
5.61 MB7 เดือน12,50910kannika0853
นิยายของปsะภัสสs เสวิกุa 8 เรื่องค่ะ(มงกุฏดาsิกา เวลาในขวดแก้ว ขอหมอนใบนั้นnี่เธอฝันยามหนุน ลอดลายมังกs ไฟ ซิงตึ้ง ชี๊ค ช่อปาริชาติ)
2020-04-30 12:01:02
62.65 MB7 เดือน81,22501kannika0853
มุนี - ภูเตศวs (สำนักพิมพ์ณ บ้านวssณกssม)
2020-04-30 11:59:02
12.53 MB7 เดือน12,83410kannika0853
[มากกว่ารัก] ชุดไข่มุกมังกs(เหลี่ยมเล่ห์ลูกไม้, สาวใช้แสuหวาu,สาวu้อยพsาวเสu่ห์)
2020-04-30 11:06:02
17.67 MB7 เดือน31,86520kannika0853