สมัครสมาชิกฟรี


เข้าสู่ระบบ


ใส่คำที่ต้องการค้นหา
หมวดชื่อไฟล์ขนาดอายุไฟล์เสร็จปล่อยโหลดแบ่งปันโดย
หลวงพ่อชา นอกเหตุเหนือผล
2020-10-29 03:26:02
37.99 MB9 เดือน147021doraemee2000
หลวงพ่อชา ต่อสู้ความกลัว
2020-06-17 05:38:02
130.90 MB1 ปี130510doraemee2000
หลวงพ่อชา ทำใจให้เป็นบุญและธรรมะธรรมชาติ
2019-06-09 01:14:02
42.27 MB2 ปี125700doraemee2000
หลวงพ่อชา ปฏิบัติกันเถิดและสัมมาทิฎฐิ
2019-06-26 12:20:03
36.28 MB2 ปี125600doraemee2000
พลวงพ่อชา การเข้าสู่หลักธรรม
2019-06-08 22:38:02
36.47 MB2 ปี124400doraemee2000
หลวงพ่อชา ความสงบ
2020-06-25 16:24:02
110.46 MB1 ปี123400doraemee2000