สมัครสมาชิกฟรี


เข้าสู่ระบบ


ใส่คำที่ต้องการค้นหา
หมวดชื่อไฟล์ขนาดอายุไฟล์เสร็จปล่อยโหลดแบ่งปันโดย
เรียนรู้การใช้ Fusion 360 เพื่อออกแบบ และสร้างตัวแบบ ที่พิมพ์กับเครื่องพิมพ์ 3 มิติได้ ... : Udemy - Fusion 360 Design for 3D Printing (2022) [Mike Freeman] [En.Sub.]
2022-10-29 23:33:40
3.10 GB1 เดือน8521130enjoymelodic
เรียนใช้ Fusion 360 ออกแบบวงจร และ การเตรียมและทำแผ่น PCB รวมถึงภาพแผ่นวงจร 3 มิติ ... : Udemy - Fusion 360 Circuit Design and PCB Manufacturing [Educational Engineering Team, Ashraf Said] [En.Sub.]
2022-10-29 23:33:06
1.05 GB1 เดือน2319850enjoymelodic
พื้นฐานเรื่อง Deep Learning ... สอนแนวคิดหลัก ให้เข้าใจง่าย และ การใช้ PyTorch ... : Udemy - Fundamentals of Deep Learning ; Core Concepts and PyTorch [Seungchan Lee] [En.Sub.]
2022-10-29 23:32:59
2.29 GB1 เดือน15120070enjoymelodic
พื้นฐานวิธีคิดในการเขียนโปรแกรม ... เรียนรู้วิธีแปลงความคิด เขียนออกมาเป็นแอปพลิชั่นได้ตามต้องการ ... : Udemy - Fundamental Concepts in Programming Languages [Ayman Khoshouey] [En.Sub.]
2022-10-29 23:32:54
948.22 MB1 เดือน34380112enjoymelodic
วิธีการวิจัยและการออกแบบ ตัวแบบการคาดการณ์ ... โดยใช้เครื่องมือและเทคนิค วิธีการวิเคราะห์ทางสถิติ ... : Udemy - Forecasting. Research Methods and Design [Federico von Borstel] [En.Sub.]
2022-10-29 23:32:47
1.13 GB1 เดือน3126360enjoymelodic
[eBook] Springer ; Public Health // รวมหนังสือ สำนักฯ Springer ด้าน Medical/Medicine (ที่ออกช่วง 201x-2018)
2022-10-29 10:05:02
50.15 MB1 เดือน854010enjoymelodic
เทคนิคการใช้ภาษาให้สุภาพ และเป็นที่ยอมรับของทุกฝ่าย เมื่อต้องเกี่ยวข้องกับเรื่องเพศสภาพ ... : Linkedin Learning - Using Gender Inclusive Language [Lori Nishiura Mackenzie] [En.Sub.]
2022-10-28 22:36:11
1.01 GB1 เดือน2912310enjoymelodic
เรียนรู้การใช้ Raspberry Pi พื้นฐานที่ต้องรู้ ... : Linkedin Learning - Raspberry Pi Essential Training [Mark Niemann-Ross] [ไม่มี Sub.]
2022-10-28 22:35:45
1.62 GB1 เดือน4935281enjoymelodic
โยคะ ... ฝึกการจัดระเบียบร่างกาย หลักการของการจัดตำแหน่งที่เหมาะสมเพื่อหลีกเลี่ยงการบาดเจ็บที่อาจเกิดขึ้น ... : SkillShare - YOGA 101 ; All about alignment [Matea Nikolić] [Multi Sub.]
2022-10-28 22:35:11
802.00 MB1 เดือน36417671enjoymelodic
คู่มือการสร้างสมาร์ทซอฟต์แวร์ รูปแบบการออกแบบ โดยใช้หลักการ SOLID ... : SkillShare - Software Architecture and Design Patterns in Java [Kane Imogen] [Multi Sub.]
2022-10-28 22:34:56
1.28 GB1 เดือน55313520enjoymelodic
เรียนรู้วิทยาการหุ่นยนต์ ... ROS ระบบปฏิบัติการ สำหรับหุ่นยนต์สมัยใหม่ ... : SkillShare - ROS Robot Operating System with Arduino [Anirban G] [ไม่มี Sub.]
2022-10-28 22:34:38
1,014.76 MB1 เดือน1533240enjoymelodic
ฝึกใช้ Illustrator ... สร้างแพทเทิร์นสวยๆ ด้วยดอกไม้ ... : SkillShare - Repeat Patterns in Adobe Illustrator ; Create a Pattern Collection By Using Only One Flower! [Sanna Jonsson] [Multi Sub.]
2022-10-28 22:34:04
584.26 MB1 เดือน12327141enjoymelodic
[eBook] Springer ; Medicine ; Dentistry // รวมหนังสือ สำนักฯ Springer ด้าน Medical/Medicine (ที่ออกช่วง 201x-2018)
2022-10-28 19:42:02
243.63 MB1 เดือน134,59210enjoymelodic
Firebase สำหรับผู้เริ่มต้น ... : Udemy - Firebase for Begineers (Vanilla JavaScript + Node) [Chandanjyoti Hazarika] [En.Sub.]
2022-10-28 00:07:18
869.05 MB1 เดือน6221070enjoymelodic
ศึกษา การนวดกดจุดสะท้อนเบื้องต้น ... การบำบัดแบบธรรมชาติและแบบองค์รวม เพื่อสุขภาพที่ดีขึ้น ... : Udemy - First steps in Reflexology [Deborah casey] [En.Sub.]
2022-10-28 00:07:06
1.53 GB1 เดือน4823140enjoymelodic
ผู้ประกอบการควรเรียนรู้กลไกและเข้าใจ วิธีการรับและจ่ายเงินด้วยช่องทางต่างๆ ... : Udemy - FinTech - Practitioner course on Payment Gateway and QR Code [Global FinTech Academy] [ไม่มี Sub.]
2022-10-28 00:07:00
1.34 GB1 เดือน3615331enjoymelodic
เรียนคณิตศาสตร์ ... การแยกตัวประกอบ และ การแก้สมการกำลังสอง ... : Udemy - Factoring and Solving Quadratic Equations ; The Easy way [Kimmy Kim] [En.Sub.]
2022-10-28 00:06:50
216.52 MB1 เดือน2117631enjoymelodic
การวางผัง การจัดสถานที่ สิ่งอำนวยความสะดวก ให้ได้ประสิทธิภาพการผลิต การทำงาน และเหมาะสมกับประเภทของธุรกิจ ... : Udemy - Facility Layout Planning For Business Management [Tornu Prince] [En.Sub.]
2022-10-28 00:06:45
2.18 GB1 เดือน7217731enjoymelodic
[eBook] Springer ; Medicine ; Psychiatry // รวมหนังสือ สำนักฯ Springer ด้าน Medical/Medicine (ที่ออกช่วง 201x-2018)
2022-10-27 03:44:02
84.32 MB1 เดือน165,06820enjoymelodic
[eBook] Springer ; Medicine ; Pediatrics // รวมหนังสือ สำนักฯ Springer ด้าน Medical/Medicine (ที่ออกช่วง 201x-2018)
2022-10-27 03:23:02
62.52 MB1 เดือน44,59220enjoymelodic
[eBook] Springer ; Medicine ; Otorhinolaryngology // รวมหนังสือ สำนักฯ Springer ด้าน Medical/Medicine (ที่ออกช่วง 201x-2018)
2022-10-27 03:13:01
174.02 MB1 เดือน105,13020enjoymelodic
[eBook] Springer ; Medicine ; Orthopedics // รวมหนังสือ สำนักฯ Springer ด้าน Medical/Medicine (ที่ออกช่วง 201x-2018)
2022-10-27 02:53:01
331.31 MB1 เดือน225,10230enjoymelodic
[eBook] Springer ; Medicine ; Ophthalmology // รวมหนังสือ สำนักฯ Springer ด้าน Medical/Medicine (ที่ออกช่วง 201x-2018)
2022-10-27 02:31:02
317.74 MB1 เดือน225,04620enjoymelodic
ปลดล็อกศักยภาพการใช้ Premiere Pro 2022 ทั้งด้านเทคนิคและความคิดสร้างสรรค์ของกระบวนการสร้างวีดีโอ ... : Linkedin Learning - Premiere Pro 2022 Essential Training [Ashley Kennedy] [En.Sub.]
2022-10-26 21:16:36
3.00 GB1 เดือน14447930enjoymelodic
เรียนรู้วิธีปกป้องเครือข่าย จากการโจมตีทางไซเบอร์ สำหรับผู้สนใจเป็นมือชีพด้านไอที ... : Linkedin Learning - Practical Cybersecurity for IT Professionals [Malcolm Shore] [En.Sub.]
2022-10-26 21:16:26
370.04 MB1 เดือน8020170enjoymelodic
การพยากรณ์ เหตุและผล และการอนุมานทางสถิติ ให้ ML และ AI ... : Linkedin Learning - Machine Learning and AI Foundations ; Prediction, Causation, and Statistical Inference [Keith McCormick] [En.Sub.]
2022-10-26 21:16:03
341.57 MB1 เดือน6520750enjoymelodic
สร้าง การวิเคราะห์และแผนผังการตัดสินใจด้วย Knime ให้ ML และ AI ... : Linkedin Learning - Machine Learning and AI Foundations ; Decision Trees with KNIME [Keith McCormick] [En.Sub.]
2022-10-26 21:15:51
311.06 MB1 เดือน7820960enjoymelodic
AWS CloudFront ช่วยทำแคชให้กับ เว็บ/แอป ... มีประสิทธิภาพ ยืดหยุ่น และต้นทุนต่ำ ... : Linkedin Learning - Introducing Caching to a Serverless Application with CloudFront [Brett McLaughlin] [En.Sub.]
2022-10-26 21:15:40
915.83 MB1 เดือน5712530enjoymelodic
บทบาทความรับผิดชอบของผู้นำ ... วิธีสร้าง และรักษาพลังสร้างสรรค์เพื่อกระตุ้นการมีส่วนร่วมในทีม ... : Linkedin Learning - How Leaders Generate Energy and Cultivate Commitment [Jan Rutherford] [En.Sub.]
2022-10-26 21:15:32
321.46 MB1 เดือน2512920enjoymelodic
[eBook] Springer ; Medicine ; Oncology & Hematology // รวมหนังสือ สำนักฯ Springer ด้าน Medical/Medicine (ที่ออกช่วง 201x-2018)
2022-10-25 07:12:02
204.41 MB1 เดือน1358220enjoymelodic
[eBook] Springer ; Medicine ; Nursing // รวมหนังสือ สำนักฯ Springer ด้าน Medical/Medicine (ที่ออกช่วง 201x-2018)
2022-10-25 06:56:02
106.23 MB1 เดือน1654520enjoymelodic
[eBook] Springer ; Medicine ; Neurology // รวมหนังสือ สำนักฯ Springer ด้าน Medical/Medicine (ที่ออกช่วง 201x-2018)
2022-10-25 06:05:01
323.61 MB1 เดือน195,05420enjoymelodic
[eBook] Springer ; Medicine ; Internal Medicine // รวมหนังสือ สำนักฯ Springer ด้าน Medical/Medicine (ที่ออกช่วง 201x-2018)
2022-10-25 05:54:02
1,017.81 MB1 เดือน705,21920enjoymelodic
[eBook] Springer ; Medicine ; Gynecology // รวมหนังสือ สำนักฯ Springer ด้าน Medical/Medicine (ที่ออกช่วง 201x-2018)
2022-10-25 05:41:02
529.87 MB1 เดือน175,08710enjoymelodic
ออกแบบปกหนังสือ ปกนิตยสาร ให้สวยเลิศ ด้วย Photoshop, Illustrator และ InDesign ... : SkillShare - Magazine Cover Design with Adobe Photoshop, Illustrator and InDesign [Martin Perhiniak] [Multi Sub.]
2022-10-24 22:34:08
403.90 MB1 เดือน15655960enjoymelodic
ฝึกออกแบบโลโก้ ด้วย Adobe Illustrator ... : SkillShare - Logo Design with Adobe Illustrator [Martin Perhiniak] [Multi Sub.]
2022-10-24 22:34:03
727.66 MB1 เดือน35657480enjoymelodic
เรียนรู้วิธีการวาดภาพสีน้ำ ใน 4 ขั้นตอน ... สำหรับผู้ที่ชอบสีน้ำแต่ยังขาดทักษะในการวาด ... : SkillShare - How To Paint Stunning Watercolor Landscapes [ROBERT JOYNER] [Multi Sub.]
2022-10-24 22:33:58
2.85 GB1 เดือน71527150enjoymelodic
วาด ลูกแมวเหมียวเมี๊ยวๆ ลูกหมาโฮ่งๆ น่ารักๆ บน Procreate ... : SkillShare - Drawing Cute Pets in Procreate ; Kitten and Puppy [Prince Rajasekar] [ไม่มี Sub.]
2022-10-24 22:33:53
798.26 MB1 เดือน514731enjoymelodic
การทำลวดลายบนรูปร่าง 3 มิติที่ซับซ้อนด้วย Adobe Photoshop ... : SkillShare - Adding Textures on Complex 3D Shapes in Adobe Photoshop [Final Form] [Multi Sub.]
2022-10-24 22:33:49
444.35 MB1 เดือน7918921enjoymelodic
จะสอบ Cisco CCNA เริ่มกันที่พื้นฐานเลยดีกว่า ... : Udemy - Cisco CCNA 200-301 ; Full Course For Networking Basics [Networkel Inc.] (Incl.En.Sub.)
2022-10-24 19:33:01
2.83 GB1 เดือน16764761enjoymelodic
เรียนรู้วิธีใช้งาน GraphQL ... : Linkedin Learning - GraphQL Essential Training (2022) [Emmanuel Henri] [En.Sub.]
2022-10-24 18:01:41
252.15 MB1 เดือน5013330enjoymelodic
Excel เทคนิคจัดรูปแบบขั้นสูง ... เพื่อทำให้ข้อมูลอ่านง่ายและดูเข้าใจไม่ยาก วิธีปรับแต่งเพื่อการแสดงผล ... : Linkedin Learning - Excel ; Advanced Formatting Techniques (2022) [Oz du Soleil] [En.Sub.]
2022-10-24 18:01:32
1.38 GB1 เดือน7272271enjoymelodic
กลยุทธ์รับมือ เมื่ออยู่ในสถานการณ์ที่ยากลำบาก ... วิธีสร้างทักษะการเผชิญปัญหาที่มีประสิทธิภาพ รักษาความเชื่อมั่น ... : Linkedin Learning - Coping Strategies in Difficult Times [Todd Dewett] [En.Sub.]
2022-10-24 18:01:25
413.89 MB1 เดือน2516420enjoymelodic
พื้นฐานความรู้ Cisco Networking ... ศึกษาเรื่อง Switching และ การกำหนดเส้นทางการรับส่งข้อมูล ... : Linkedin Learning - Cisco Networking Foundations ; Switching and Routing [Kevin Wallace] [En.Sub.]
2022-10-24 18:01:17
278.28 MB1 เดือน5918160enjoymelodic
PHP ขั้นสูง ... สอนเทคนิคขั้นสูงบางอย่างเพื่อปรับปรุงเวิร์กโฟลว์การดีบัก ... : Linkedin Learning - Advanced PHP ; Debugging Techniques [Gary Kovar] [En.Sub.]
2022-10-24 18:01:10
257.23 MB1 เดือน4815840enjoymelodic
[eBook] Harley Davidson Service Troubleshooting Diagnostics Manuals ; รวมคู่มือ ตรวจเช็ค ตรวจสอบชิ้นส่วน ตรวจซ่อม รถมอเตอร์ไซค์ ฮาร์ลีย์ เดวิดสัน
2022-10-23 16:32:01
802.73 MB1 เดือน10319722enjoymelodic
[eBook] Ultimate Harley Davidson [Hugo Wilson] [DK, American Ed. New Ed., 2021] ; นวัตกรรมการออกแบบที่สำคัญ ข้อมูลทางเทคนิค รวมข้อมูลรถกว่า 70 รุ่นของ ฮาร์ลีย์ เดวิดสัน
2022-10-23 16:31:56
89.21 MB1 เดือน528880enjoymelodic
[eBook] The Harley-Davidson Source Book ; All the Milestone Production Models Since 1903 [Mitch Bergeron] [Motorbooks, 1st Ed., 2021] ; เส้นทางประวัติศาสตร์ฮาร์ลีย์ การพัฒนารถ ตั้งแต่ก่อตั้ง 1903
2022-10-23 16:31:50
145.74 MB1 เดือน627140enjoymelodic
National Geographic ออกอากาศ ... พาชมโรงงานทำรถมอเตอร์โฮม Winnebago ... : National Geographic - Ultimate Factories Collection - Winnebago [XviD ; AC3] [En. Sound ; No Sub.]
2022-10-23 15:07:34 สารคดี
701.05 MB1 เดือน318761enjoymelodic
National Geographic ออกอากาศ ... พาชม UPS ขนส่งระดับโลก ที่กลไกการทำงานเหมือนโรงงานมหึมา ... : National Geographic - Ultimate Factories Collection - UPS Worldport [XviD ; AC3] [En. Sound ; No Sub.]
2022-10-23 15:07:14 สารคดี
701.20 MB1 เดือน213230enjoymelodic