สมัครสมาชิกฟรี


เข้าสู่ระบบ


ใส่คำที่ต้องการค้นหา
หมวดชื่อไฟล์ขนาดอายุไฟล์เสร็จปล่อยโหลดแบ่งปันโดย
หนังสือเรียนรู้ภาษาอังกฤษ - English thru Comics 1 and 2 ( 2 เล่ม)
2023-01-30 15:36:02
15.92 MB1 สัปดาห์7691184wachr0
Re-upload บทเพลงพระราชนิพนธ์ ในหลวง ร.9
2023-01-26 09:04:02
277.18 MB2 สัปดาห์5541140wachr0
หนังสือ การ์ตูน ไทย-อังกฤษ Doraemon Vol 2 และ 3 ( 2 เล่ม)
2023-01-25 21:09:01 หนังสือการ์ตูน
54.71 MB2 สัปดาห์3830121wachr0
หนังสือภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับ การคำนวณเชิงตัวเลข (Numerical computing) โดยใช้ MATLAB แสดงการคำนวณ จำนวน 13 เล่ม
2023-01-25 07:02:02
153.91 MB2 สัปดาห์1560370wachr0
วรรณคดีไทย - รวมวรรณคดีของหลวงจักรปาณี (มหาฤกษ์)
2023-01-23 19:37:02
13.59 MB2 สัปดาห์7252141wachr0
เล่าสู่ฟัง เกี่ยวกับการปฏิบัติธรรม - หลวงพ่อเทียน จิตตสุโภ
2023-01-21 14:53:02
28.52 MB2 สัปดาห์2875152wachr0
C Programming - หนังสือภาษาอังกฤษจำนวน 6 เล่ม
2023-01-20 20:43:02
70.21 MB2 สัปดาห์1329181wachr0
หนังสือการ์ตูน ไทย-อังกฤษ Doraemon Vol 1
2023-01-20 06:08:02 หนังสือการ์ตูน
26.56 MB2 สัปดาห์3895121wachr0
reUpload - อัตตโนประวัติ และธรรมเทศนา ของ หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี
2023-01-19 20:59:02
133.74 MB2 สัปดาห์539081wachr0
วรรณคดีไทย - ประมวลมารค เกร็ดพระนิพนธ์ของ น.ม.ส.
2023-01-19 11:52:01
45.83 MB3 สัปดาห์7445230wachr0
อณู401 - นิยายวิทยาศาสตร์
2023-01-18 08:30:02
100.99 MB3 สัปดาห์272192wachr0
หนังสือธรรม - อัตตโนประวัติ และธรรมเทศนา ของ หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี
2023-01-16 06:00:02
133.79 MB3 สัปดาห์423209wachr0
วรรณคดีไทย - ชุมนุมวรรณกรรมพระยาตรัง
2023-01-15 20:38:01
12.96 MB3 สัปดาห์9303181wachr0
วิธีแก้เซ็งสร้างสุข โดยนายแพทย์ประเวศ วะสี กับ การเจริญสติ โดย พระอาจารย์คำเขียน สุวรรณโณ
2023-01-15 06:11:01 พ็อกเก็ตบุ๊ค
84.39 MB3 สัปดาห์25,575131wachr0
วรรณคดีไทย - วรรณกรรมของ ชิต บุรทัต
2023-01-14 13:36:01
14.45 MB3 สัปดาห์7526190wachr0
ยุทธจักรนิยาย - กระบี่ทะลุฟ้า ของ อึ้งเอ็ง เล่มเดียวจบ
2023-01-13 16:57:02
7.65 MB3 สัปดาห์5619102wachr0
การ์ตูน 2 ภาษา ไทย-English Tom and Jerry ตอน The Mermouse
2023-01-12 16:14:02 หนังสือการ์ตูน
267.83 MB1 เดือน3819121wachr0
วรรณคดีไทย - พระอภัยมณี
2022-12-31 20:30:02
27.94 MB1 เดือน7648161wachr0
ประวัติของ สมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต) โดย อ. ฉันทิชย์ กระแสสินธุ์
2022-12-30 10:32:02
13.52 MB1 เดือน5635140wachr0
วรรณคดีไทย - รำพึงในป่าช้า, ชุมนุมนิพนธ์ อ.น.ก.
2022-12-28 11:04:02
70.08 MB1 เดือน9346140wachr0
วรรณคดีไทย - หิโตปเทศ
2022-12-22 08:02:02
32.82 MB1 เดือน7516120wachr0
วรรณคดีไทย - เอ๋งติ๋งห้าว
2022-12-13 12:48:02
192.56 MB2 เดือน51,545202wachr0
หนังสือ เมืองไทยลายคราม
2022-12-01 03:46:02 พ็อกเก็ตบุ๊ค
2.16 MB2 เดือน51,145100wachr0
วรรณคดีไทย - รุไบยาต
2022-11-26 13:07:02
138.70 MB2 เดือน5364123wachr0
ยุทธจักรนิยาย - กระบี่นิลกาญจน์
2022-11-18 10:32:01
55.57 MB2 เดือน1334850wachr0
วรรณคดีไทย - พระราชนิพนธ์ ในหลวง รัชกาลที่ 6 : พระนาละ เสือป่า เที่ยวเมืองพระร่วง ประชุมพระราชนิพนธ์ก่อนขึ้นครองราชย์ วิธีใหม่ใช้เขียนสระและหนังสือไทย
2022-11-17 12:32:02
123.78 MB3 เดือน1536670wachr0
ยุทธจักรนิยาย - นักสู้ผู้พิชิต
2022-11-16 12:09:02
99.34 MB3 เดือน944451wachr0
วรรณคดีไทย - ไตรภูมิกถา
2022-11-12 09:27:01
246.51 MB3 เดือน11831150wachr0
วรรณคดีไทย - พระราชพิธีสิบสองเดือน
2022-10-15 09:51:02
43.36 MB4 เดือน739050wachr0
หนังสือภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับการศึกษาโครงสร้างข้อมูล (Data Structure) ด้วย Java จำนวน 8 เล่ม
2022-10-14 02:18:02
241.55 MB4 เดือน92,50820wachr0
วรรณคดีไทย - ศิลาจารึกสุโขทัย 3
2022-10-07 11:49:02
364.99 MB4 เดือน1539030wachr0
วรรณคดีไทย - ศิลาจารึกสุโขทัย 2
2022-09-27 20:36:02
271.96 MB4 เดือน743870wachr0
หนังสือภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับ Java และ JavaFX 17
2022-09-26 16:26:02
20.44 MB4 เดือน786010wachr0
วรรณคดีไทย - มัทนะพาธาคำฉันท์ (ไทย-อังกฤษ)
2022-09-20 11:26:02
54.70 MB5 เดือน535970wachr0
วรรณคดีไทย - ไกลบ้าน
2022-09-17 13:49:02
105.60 MB5 เดือน586870wachr0
วรรณคดีไทย - เสือโคคำฉันท์
2022-09-14 10:53:02
1.40 MB5 เดือน334350wachr0
วรรณคดีไทย - ศิลาจารึกสุโขทัย
2022-09-12 13:35:01
263.48 MB5 เดือน964040wachr0
วรรณคดีไทย - นิราศลอนดอน
2022-08-24 12:06:01
8.12 MB6 เดือน333350wachr0
วรรณคดีไทย - สาวเครือฟ้า
2022-08-21 10:34:02
52.10 MB6 เดือน526821wachr0
วรรณคดีไทย - โคลงโลกนิติ
2022-08-18 11:07:02
20.13 MB6 เดือน747050wachr0
วรรณคดีไทย - ปฐมสมโพธิกถา
2022-08-14 16:44:02
161.05 MB6 เดือน563980wachr0
หนังสือภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับเรื่อง การออกแบบเว็บไซต์ให้สวยงามด้วย CSS3 (Cascading Style Sheet 3) จำนวน 5 เล่ม
2022-08-13 04:53:02
63.67 MB6 เดือน887150wachr0
วรรณคดีไทย - มหาชาติ
2022-08-12 11:20:01
233.24 MB6 เดือน1548690wachr0
วรรณคดีไทย - ประวัติวรรณคดีไทย
2022-08-04 11:27:02
51.30 MB6 เดือน348650wachr0
วรรณคดีไทย - นิราศนรินทร์ นิราศกรุงเก่า
2022-07-16 16:58:02
40.99 MB7 เดือน1155210wachr0
วรรณคดีไทย - นิทานของ น.ม.ส.
2022-07-14 10:49:02
26.57 MB7 เดือน757520wachr0
วรรณคดีไทย - ภาษิตอิศรญาณ พาลีสอนน้อง พระมะเหลเถไถ อุณรุทร้อยเรื่อง ระเด่นลันได
2022-07-13 16:31:02
2.32 MB7 เดือน565920wachr0
รวมหนังสือ [เรียนรู้ภาษาอังกฤษ จากบทภาพยนต์.....]
2022-06-17 10:33:02
1.48 GB8 เดือน1411,06020wachr0
วรรณคดีไทย - นางงามในวรรณคดี
2022-06-12 12:59:01
79.83 MB8 เดือน575830wachr0
วรรณคดีไทย - ขุนช้างขุนแผน ฉบับอ่านใหม่
2022-06-11 20:56:02
124.75 MB8 เดือน976481wachr0